Skip to main content

Rörlig boränta åter populäraste valet

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 10:01 CEST

Under september valde 54,8 procent av bolåneföretaget SBAB:s nya kunder rörlig ränta. Det är en ökning med hela 13,1 procentenheter jämfört med augusti och första gången i år som en majoritet av kunderna väljer rörlig ränta.

Andelen kunder som väljer rörlig boränta har ökat stadigt sedan i mars, då bara 30,8 procent av SBAB:s nya kunder valde rörlig ränta.

- När skillnaden mellan räntan för korta bindningstider och den rörliga räntan var mycket liten valde många kunder att binda sina lån. När ränteskillnaden nu ökat igen reagerar kunderna snabbt och allt fler väljer rörlig ränta, säger Tomas Pousette, ekonom på SBAB.

För mer information, kontakta:

Tomas Posette, ekonom på SBAB,
på 08-614 43 88, 0708-92 26 63 eller
tomas.pousette@sbab.se

Annelise Jansson, informationschef SBAB,
på 08-614 43 55, 0706-37 12 72 eller
annelise.jansson@sbab.se

Anna-Karin Tollin, kommunikationsenheten SBAB,
på 054-17 28 97, 0702-45 67 76 eller
annakarin.tollin@sbab.se

För mer information om SBAB, se www.sbab.se.

SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med 10.000 kunder och en marknadsandel om 19,2 procent på företagsmarknaden och 241.000 kunder och en marknadsandel om 7,5 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 55 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor.