Skip to main content

SBAB ändrar boräntorna

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 09:16 CET

Bolåneföretaget SBAB höjer från och med den 19:e februari 3-
månadersräntan med 0,15 procentenheter. 1-årsräntan höjs med 0,05
procentenheter. Övriga löptider lämnas oförändrade. Ränteändringen
gäller också för SBAB:s samarbetspartners Ikanobanken, ICA Banken,
SalusAnsvar och Bank2..

Ränteändringen är en anpassning till höjningen av de korta
marknadsräntorna under den senaste tiden.


För mer information, kontakta:
Lena Hedlund, chef Kommunikation SBAB, på 08-614 38 49, 0708 - 58 07 25
eller lena.hedlund@sbab.se

Anders Heder, controller SBAB, på 054-17 44 58, 0708 - 12 98 68,
eller anders.heder@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 0771-45 30 00
SBAB:s policy är att förändringarna i utlåningsräntorna nära ska följa
utvecklingen i marknadsräntorna. I skeden av snabba förändringar i
marknadsräntorna blir också SBAB:s ändringar av utlåningsräntorna
frekventa. Syftet med SBAB:s policy är att kunderna vid varje givet
tillfälle ska erbjudas en utlåningsränta som nära ansluter till SBAB:
s faktiska upplåningskostnader på marknaden.