Lindbäcks Fastigheter AB ny storägare i Studentbostäder i Sverige AB efter riktad nyemission av aktier

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2019 15:25 CEST

Studentbostäder i Sverige AB (SBS) offentliggör idag en riktad nyemission om 877 906 aktier till en teckningskurs om 244,33 kronor per aktie. Delar av de nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för förvärv, där 421 558 aktier ska tecknas av Lindbäcks Fastigheter AB.

202 865 aktier tecknas av NSH Holding AB, 124 841 aktier tecknas av Amasten AB, 104 369 aktier tecknas av Samhäll Majorna AB samt 24 272 tecknas av Älvstranden i Karlstad AB för att kunna nyttjas som betalning för förvärv av fastighetsportföljen i Luleå från Lindbäcks Fastigheter AB. Efter nyemissionen äger Offentliga hus 34,39 %, Amasten 21,16%, Lindbäcks Fastigheter 20,25%, SBB 17,69% samt Älvstranden i Karlstad 4,11% av aktierna i SBS.

Förvärvet avser en fastighetsportfölj om åtta fastigheter i Luleå genom bolagsförvärv. Tillträde sker preliminärt 2 september 2019.

Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen den 19 juni 2019. Teckningskursen om 244,33 kronor per aktie har fastställts av styrelsen och baseras på överenskommelse med tecknarna enligt ingånget överlåtelseavtal.

Nyemissionen medför att antalet aktier i SBS ökar med 877 906 aktier från 1 204 249 aktier till totalt 2 082 155 aktier, och aktiekapitalet ökar med 877 906 kronor från 1 204 249 kronor till totalt 2 082 155 kronor.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till 578 miljoner kronor. Utöver bankfinansiering erlägger SBS 214,5 miljoner kronor i form av nyemitterade stamaktier i SBS till en överenskommen teckningskurs om 244,33 kronor per stamaktie resterande del erläggs kontant. Avdrag för latent skatt uppgår till 43 miljoner kronor. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

För frågor, vänligen kontakta Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Sverige:

rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Om Studentbostäder i Sverige AB

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, landsting och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering, så att det blir smidigt för dig att bo. Idag finns vi på 10 högskolenära orter i Sverige. Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke. Läs mer på www.sbsstudent.se

Studentbostäder i Sverige AB (SBS) offentliggör idag en riktad nyemission om 877 906 aktier till en teckningskurs om 244,33 kronor per aktie. Delar av de nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för förvärv, där 421 558 aktier ska tecknas av Lindbäcks Fastigheter AB.

Läs vidare »

Studentbostäder i Sverige förvärvar 1443 studentlägenheter från Lindbäcks Fastigheter AB

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2019 15:25 CEST

Studentbostäder i Sverige (SBS) fortsätter växa och har förvärvat åtta studentfastigheter i Luleå. Portföljen omfattar totalt ca 41 524 kvm uthyrningsbar yta med ett underliggande fastighetsvärde om ca 1,1 miljarder kronor.

Varje år studerar drygt 15 000 studenter på Luleå Tekniska Universitet. Porsön är idag en attraktiv och snabbt expanderande stadsdel norr om Luleå centrum med universitet, studentområden samt många arbetsplatser inom teknikindustrin.

-Luleå är ett teknikkluster med ett av Europas mest välrenommerade universitet som attraherar studenter och forskare från hela världen. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda studentboenden och därmed bidra ytterligare till stadens utveckling. Genom att få Lindbäcks också som ägare kan vi gå starkare fram med vår projektutveckling, säger Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Sverige.

-Vi är glada att sälja våra studentbostäder till en så långsiktig aktör som SBS som kommer kunna fortsätta utveckla beståndet med den kraft som en rikstäckande aktör har möjlighet att göra. Vi ser potentialen i studentbostäder och är glada över det ägande som vi nu kommer få i SBS, säger Hans Lindbäck, VD för Lindbäcks Fastigheter.

-Det är positivt att nya aktörer som SBS väljer att satsa här, och samtidigt ett exempel på den höga aktiviteten vi ser på fastighetsmarknaden i norr. Vi önskar varmt välkomna till Studentbostäder i Sverige att vara med oss att utveckla Luleå, säger Niklas Nordström, ordförande för Luleås kommunstyrelse.

Köparens rådgivare var Colliers International samt Glimstedt, säljarens rådgivare var Pangea Property Partners.

För frågor, vänligen kontakta Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Sverige:

rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Om Studentbostäder i Sverige AB

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, landsting och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering, så att det blir smidigt för dig att bo. Idag finns vi på 10 högskolenära orter i Sverige. Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke. Läs mer på www.sbsstudent.se

Studentbostäder i Sverige (SBS) fortsätter växa och har förvärvat åtta studentfastigheter i Luleå. Portföljen omfattar totalt ca 41 524 kvm uthyrningsbar yta med ett underliggande fastighetsvärde om ca 1,1 miljarder kronor.

Läs vidare »

Studentbostäder i Sverige AB genomför riktad nyemission av aktier

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2019 16:19 CEST

Studentbostäder i Sverige AB (”SBS” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en riktad nyemission om 61 392 aktier till en teckningskurs om 244,3315 kronor per aktie.

De nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för ett förvärv där 61 392 aktier ska tecknas av säljaren Älvstranden i Karlstad AB.

Förvärvet avser en fastighetsportfölj om en fastighet i Karlstad genom bolagsförvärv. Tillträde sker den 2 april 2019.

Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen idag den 2 april 2019 med stöd i bemyndigande från extra bolagsstämman den 2 april 2019. Emissionen förväntas slutföras under början av juni månad 2019.

Teckningskursen om 244,3315 kronor per aktie har fastställts av styrelsen och baseras på överenskommelse med tecknarna enligt ingånget överlåtelseavtal.

Tidpunkt för teckning och betalning i nyemissionen har bestämts till den 2 oktober 2018, med rätt för styrelsen att senarelägga sådan tidpunkt.

Nyemissionen medför att antalet aktier i SBS ökar med 61 392 aktier från 1 142 857 aktier till totalt 1 204 249 aktier och aktiekapitalet ökar med 61 392 kronor från 1 142 857 kronor till totalt 1 204 249 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om ca 5,1 procent.

För frågor, vänligen kontakta Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Sverige:

rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Om Studentbostäder i Sverige AB

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, landsting och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering, så att det blir smidigt för dig att bo. Idag finns vi på 8 högskolenära orter i Sverige. Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke. Läs mer på www.sbsstudent.se

Studentbostäder i Sverige AB (”SBS” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en riktad nyemission om 61 392 aktier till en teckningskurs om 244,3315 kronor per aktie.

Läs vidare »

Studentbostäder i Sverige förvärvar två fastigheter i centrala Karlstad för 115 MKR

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2019 16:12 CEST

Det rikstäckande studentbostadsbolaget Studentbostäder i Sverige (SBS) har förvärvat två studentfastigheter i Karlstad. Fastigheterna innefattar tillsammans 158 lägenheter och har en sammanlagd boarea om 3438 kvadratmeter. Efter förvärvet har SBS 300 studentlägenheter i Karlstad och totalt 1 600 studentlägenheter i landet.

Tillträdet till de förvärvade fastigheterna Freja 14 och Hästen 4 skedde den 28 februari respektive 2 april. Fastigheterna är belägna i attraktiva lägen – Freja 14 i Karlstads centrala stadsdel Tingvallastaden och Hästen 4 i Herrhagen som är ett av Karlstads mest populära bostadsområden.

- Karlstad är en fantastisk stad med ett mycket bra universitet, vilket återspeglas i den stora bostadsbrist som finns för studenter. Det känns därför väldigt kul att vara med och utöka utbudet av studentbostäder just här, och dessutom i så pass fina områden. Vi kommer att fortsätta expandera genom förvärv och nybyggnation och bli Sveriges största studentbostadsbolag, säger Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Sverige.

Rådgivare till säljarna var Real Advice och köparens rådgivare var Colliers International samt Glimstedt.

För frågor, vänligen kontakta Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Sverige:

rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Om Studentbostäder i Sverige AB
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, landsting och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering, så att det blir smidigt för dig att bo. Idag finns vi på 8 högskolenära orter i Sverige. Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke. Läs mer på www.sbsstudent.se

Det rikstäckande studentbostadsbolaget Studentbostäder i Sverige (SBS) har förvärvat två studentfastigheter i Karlstad. Fastigheterna innefattar tillsammans 158 lägenheter och har en sammanlagd boarea om 3 438 kvadratmeter. Efter förvärvet har SBS 300 studentlägenheter i Karlstad och totalt 1 600 studentlägenheter i landet.

Läs vidare »

Om SBS Studentbostäder i Sverige

Det ska vara lätt att bo

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, landsting och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering, så att det blir smidigt för dig att bo.

Idag finns vi på 8 högskolenära orter i Sverige. Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Prenumerera via RSS