Skip to main content

Studentbostäder i Sverige AB genomför riktad nyemission av aktier

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2019 16:19 CEST

Studentbostäder i Sverige AB (”SBS” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en riktad nyemission om 61 392 aktier till en teckningskurs om 244,3315 kronor per aktie.

De nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för ett förvärv där 61 392 aktier ska tecknas av säljaren Älvstranden i Karlstad AB.

Förvärvet avser en fastighetsportfölj om en fastighet i Karlstad genom bolagsförvärv. Tillträde sker den 2 april 2019.

Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen idag den 2 april 2019 med stöd i bemyndigande från extra bolagsstämman den 2 april 2019. Emissionen förväntas slutföras under början av juni månad 2019.

Teckningskursen om 244,3315 kronor per aktie har fastställts av styrelsen och baseras på överenskommelse med tecknarna enligt ingånget överlåtelseavtal.

Tidpunkt för teckning och betalning i nyemissionen har bestämts till den 2 oktober 2018, med rätt för styrelsen att senarelägga sådan tidpunkt.

Nyemissionen medför att antalet aktier i SBS ökar med 61 392 aktier från 1 142 857 aktier till totalt 1 204 249 aktier och aktiekapitalet ökar med 61 392 kronor från 1 142 857 kronor till totalt 1 204 249 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om ca 5,1 procent.

För frågor, vänligen kontakta Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Sverige:

rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Om Studentbostäder i Sverige AB

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, landsting och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering, så att det blir smidigt för dig att bo. Idag finns vi på 8 högskolenära orter i Sverige. Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke. Läs mer på www.sbsstudent.se

Bifogade filer

PDF-dokument