Skip to main content

SBT skapar fler boendemöjligheter i Göteborg

Nyhet   •   Aug 09, 2017 14:12 CEST

Förhandsskiss på ett nytt flerbostadshus

Idag befinner sig Göteborgs Stad i ett expansivt läge där bostadsbristen måste motverkas och där kommunen behöver hitta nya områden som kan utnyttjas på ett effektivare sätt än de gör idag. Detta är nödvändigt för att staden, som kommunen förutspår, ska kunna växa med en tredjedel till 2035. 

Som en del i att motverka bostadsbristen försöker vi på SBT se olika lösningar och möjligheter för att förtäta Göteborg. Förtätning kan handla om att bygga på våningar på befintliga byggnader, men också att effektivisera användningen av de hus och den ytan som redan idag finns i Göteborgs Stad. 

Det är många människor som bor på en större yta än de är i behov av. Ett exempel är en tomt i Hovås som vi på SBT skrev kontrakt med nu under sommaren. På den drygt 2000 kvadratmeter stora tomten finns det idag endast en villa och ägarna har länge tänkt på att det finns bättre sätt att utnyttja den på. Efter att ha kommit i kontakt med oss har ritningarna på ett flerbostadshus tagits fram och bygglovsprocessen är nu igång.

Ett annat sätt att förtäta redan bebyggda områden är att utnyttja husen som står på tomterna till fullo. Vi på SBT har utvecklat fastigheter där endast en eller några få familjer bott tidigare, till flerbostadshus med flera antal lägenheter. Genom att utnyttja ytan, från källaren till vinden får fler personer plats och fler har möjlighet till en egen bostad. 

Om vi ska kunna lösa bostadsbristen i Göteborg är förtätning lösningen och varje yta behöver nyttjas på det mest ultimata sättet. Såväl tomter som hus kan användas mer effektivt och det har vi på SBT alla möjligheter utveckla. 

- Christoffer Lorensson

- Christoffer Lorensson är VD på SBT och har sedan 2004 varit med och utvecklat fastigheter i Göteborg.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera