9 av 10 riksdagskandidater vill värma bostäder med svensk skog

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 09:26 CEST

Mer än 9 av 10 riksdagskandidater vill ersätta el och olja med restprodukter från svensk skog för att värma bostäder. Dessutom tycker 3 av 4 att det finns utrymme att öka skogsavverkningen. Det visar en enkätundersökning som bioenergiföretaget Scandbio gjort.

​Pelletsmarknaden i Sverige ökade till 1,8 miljoner ton 2017.

Nyheter   •   Maj 16, 2018 13:45 CEST

Tidningen Bioenergis karta - Pellets i Sverige 2018 - innehåller 62 pelletsfabriker i Sverige och visar ka-pacitet, verklig pelletsproduktion 2017 samt produktionsmål för 2018 för varje fabrik.

8 av 10 vill värma bostaden med svensk skog

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 09:32 CET

8 av 10 svenskar vill ersätta el och olja med restprodukter från svensk skog för att värma bostäder. Det visar en Sifoundersökning som bioenergiföretaget Scandbio beställt. – Det finns en outnyttjad potential i att använda restprodukter från skogen, säger Scandbios vd Peter Granborn.

Scandbio går med i Fossilfritt Sverige

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 08:33 CET

Bioenergiföretaget Scandbio har gått med i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. – Vi levererar nyckeln i klimatomställningen – förnybar energi. Samtidigt arbetar vi för att minimera vår egen miljöpåverkan, säger Scandbios vd Peter Granborn.

Superlokal fjärrvärme i Norberg

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 10:35 CET

Sveriges biovärme räcker till 2,7 miljoner villor

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 12:52 CEST

Sveriges fjärrvärmenät producerade under 2015 biovärme motsvarande 2,7 miljoner villor. Det visar bioenergiföretaget Scandbios biovärmeranking. – Det finns en outnyttjad potential i att använda restprodukter från skogen, säger Scandbios vd Peter Granborn.

Scandbio miljonsatsar på hållbar produktion i norr

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 12:00 CEST

Scandbio gör en miljoninvestering på fabriken i Norberg för att öka företagets årliga pelletsproduktion. Fabriken ligger mitt i sågverksbältet i Västmanland och gör dem till ett av de mest konkurrenskraftiga bioenergiföretagen i norr. – Trädbränsle är en förnybar bioenergikälla som ger hållbar energi. Den är bra för framtiden, kommande generationer och ekonomin, säger Peter Granborn, VD.

Pelletsproducenten Scandbio fördjupar samarbetet med Sveriges sotare, SSR

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 13:48 CEST

Scandbio, Skandinaviens största producent av trädbränsle, satsar på ett fördjupat samarbete med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR. Målet är ökad kvalitet och service för de gemensamma kunderna.

Först ut i Europa med SBP certifiering

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 11:00 CET

Ny energi för Arlas mjölk

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 14:09 CET

I Arla Foods globala miljöstrategi, finns bland annat målet att öka andelen förnyelsebar energi. Gasolpannan, som tidigare användes på Arla i Jönköping, passade inte in i den strategin.

– Minst 95 procent av energin som vi använder till värme ska vara förnyelsebar år 2020 och vi började undersöka alternativen. Vi visste också att gasol skulle bli mer kostsamt i framtiden, så det fanns dubbla anledningar att byta energikälla, säger Jörgen Zetterlind på Arla Foods. 

Valet föll på pellets. I samarbete med Jönköping Energi, som tillhandahöll pelletspannan, inleddes arbetet med att ersätta gasolpannan. 2015 sattes allt i drift och hantering och dygnet runtövervakning av pannan sköts helt av Jönköping Energi.

– Vi kan fokusera på vår kärnverksamhet och pelletsvärmen används till pastörisering av mjölken, samt till våra disksystem. Det har fungerat väldigt bra och vi har nått upp till vårt 95 procent-mål, säger Jörgen Zetterlind. 

Jönköping Energi anlitar Scandbio som leverantör till Arla Mejeriet i Jönköping. För Arla har den nya energikällan resulterat i att koldioxidutsläppet har minskat med cirka 1800 ton per år. – Det har varit en lönsam miljövinst, konstaterar Jörgen Zetterlind.

Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 100 % förnybar energi i form av pellets, briketter, loggs, pulver och stallpellets. Scandbio har en årlig omsättning på ca en miljard SEK och har 160 anställda fördelade på kontoret i Jönköping, sju fabriker i Sverige och en fabrik i Lettland. Bolaget har en ledande ställning på den svenska marknaden och en stark position i Danmark och Östersjöregionen. Vi arbetar för hållbar utveckling samt att minimera vår miljöpåverkan.

Läs mer om företaget på www.scandbio.com

För en livsmedelsproducent är det av stor vikt att arbeta miljövänligt. När Arla i Jönköping ersatte gasol med pellets, innebar det ett viktigt steg i företagets miljösatsning och en stor minskning av koldioxidutsläppet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommuniaktionsansvarig
  • Extern och intern kommunikation
  • ktdzyztokone.jeaohnsen@scandhsbizdqzo.cobum

Om SCANDBIO AB

Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 100 % förnybar energi i form av pellets, briketter, loggs och pulver. Produkterna värmer privata hushåll, ger energi till kommunala och statliga verksamheter, samt driver produktionen i små och stora industrier.

Scandbio AB är idag aktivt inom fasta förädlade trädbränslen, huvudsakligen pellets, som vi producerar och säljer till en bred kundbas i form av internationella kraftvärmeproducenter, tillverkande industri, kommuner och landsting likväl som enskilda privatpersoner. Vi har även intäktströmmar inom färdig värme samt djurhållningsprodukter. Den gemensamma nämnaren är träråvaran. Bolaget är tätt kopplat till både skogsindustrin och energibranschen.

Adress

  • SCANDBIO AB
  • Fordonsvägen 1
  • 550 02 Jönköping
  • Sverige