Scancloud rankas återigen som ett av Sveriges snabbast växande teknologiföretag.

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 13:11 CEST

​Scancloud, med kontor i Stockholm och Östersund, rankas för andra året i rad som ett av Sveriges 50 snabbast växande teknologiföretag enligt Deloitte´s rankinglista Sweden Technology Fast 50.

Scancloud rankas som ett av de snabbast växande teknologiföretagen i ranking av de 500 snabbast växande i EMEA-regionen, (Europa, Mellanöstern och Afrika).

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2015 07:50 CET

​I förra veckan tillkännagavs årets Technology Fast 500 EMEA, Deloittes ranking av de 500 snabbast växande teknologiföretagen i Europa, Mellanöstern och Afrika. Scancloud AB är ett av 37 svenska Fast 50-bolag som tillsammans gör Sverige till det femte mest representerade landet i årets ranking.

Scancloud på 22:a plats bland Sveriges snabbast växande teknologiföretag

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2015 10:17 CET

Scancloud placerar sig på 22:a plats bland Sveriges snabbast växande teknologiföretag när Deloitte släpper sin rankning Sweden Technology Fast 50.

Scancloud rankas som ett av Sveriges snabbast växande teknologiföretag

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2015 07:55 CEST

Scancloud, med kontor i Stockholm och Östersund, är ett av Sveriges snabbast växande teknologiföretag enligt rankingslistan Sweden Technology Fast 50. Varje år presenterar Deloitte Sweden Technology Fast 50 som listar de 50 teknikföretag som har växt snabbast under de senaste 5 åren. ​

Scancloud tar nya marknadsandelar på en växande marknad

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2015 07:45 CEST

​Fakturaskanning via servicebyrå är en växande marknad i Sverige, detta visar en undersökning genomförd av analys- och utbildningsföretaget Inspectum. Enligt undersökningen har marknaden vuxit med ca 9 % jämfört med samma period förra året.

PEPPOL accesspunkt ger enklare e-faktura utan gränser hos Scancloud

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2015 08:00 CEST

Scancloud är nu en godkänd accesspunkt i PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) och skickar från och med idag sina första elektroniska fakturor via PEPPOL. Först ut att skicka fakturor till sina kunder i Norge, är ett större nordisk Retailföretag som är kund hos Scancloud idag.

BANCTEC AND SCANCLOUD FORM GLOBAL E-INVOICE PARTNERSHIP

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2014 11:50 CEST

BancTec, a global leader in business process outsourcing and cloud services for financial transaction automation, signs a Virtual Operator agreement for e-invoice services together with the Swedish, cloud based, e-invoice company Scancloud AB.

BancTec, a global leader in Business Process Outsourcing and Cloud services for financial transaction automation, signs a Virtual Operator agreement for e-invoice services together with the Swedish, cloud based, e-invoice company Scancloud AB. Scancloud’s software will be integrated within the BancTec cloud based invoicing service, BancPay.

BancPay is an intelligent invoicing service that allows all types of businesses to create and exchange invoices electronically to improve cash flow and reduce administrative costs. Free to join and easy to use, BancPay allows you to create your own business network to send, receive, approve and check the status of all your invoices on-line.

Mark Fairchild, president of BancTec explains, “BancPay can handle invoices of any type; whether they are directly entered into the BancPay portal, sent by email or even in paper format. And now with the integration of Scancloud’s software, BancPay can manage e-invoices created directly from a company’s accounting application. This removes the hassle of having to re-enter invoicing data, allowing you to access all the benefits of e-invoicing such as; guaranteed delivery, reduced errors, status visibility, better approval processes and a reduction in overheads.”

“Over the last 40 years, BancTec has built its reputation on delivering reliable, mission-critical systems to the financial services sector. By taking our expertise into the cloud, and targeting the important issues of e-invoicing, we can now offer the same benefits to a much wider range of businesses while keeping the focus on real world usability,” says Fairchild. “Highly affordable and easy to use, our intelligent cloud invoicing service allows businesses to interact with their customers and suppliers in a more efficient and collaborative way.”

Peter Persson, CEO of Scancloud AB, explains that Scancloud shares its vision with BancTec that e-invoicing will soon will be standard for most European companies. Not only for environmental reasons, but also because it is simply the most cost-efficient and secure way to manage your business finances. To date, most systems on the market have been directed to larger companies with complex installations. Until now there has been a lack of easy-to-use cloud based systems on the European market. BancPay, together with Scancloud’s integrated e-invoice services, offers an accessible solution that will solve these issues for all types of businesses in Sweden and across Europe.

About BancTec

BancTec is a global leader in business process outsourcing and cloud financial transaction automation services for organisations seeking to drive efficiency in their financial and back-office processes. Established over 40 years ago, with offices across Europe and US, and clients in 50 countries, BancTec leverages its proprietary IP and deep expertise to provide flexible, focused solutions across the financial services, insurance, healthcare, utility, transportation and government sectors. The company operates 27 BPO centers in Europe, the United States and worldwide, as well as providing cloud access to many of its services, including BancPay, in order to deliver reliability, security, and consistently high levels of performance. To learn more about BancTec, visit: www.banctec.com.

About Scancloud

Scancloud offers e-invoice, scanning and e-order services with fully owned and developed cloud based software called Scancloud Connect. We make it possible for Swedish and Nordic companies to connect and interchange inbound and outbound paper-, pdf- and e-invoices independent of business system, size or sector. The company was founded in 2006 and the founders behind the company have more than 15 years of experience from the e-invoice and scanning businesses. Scancloud have customers and partners both in the Nordics and in Europe. Our Swedish offices are located in Stockholm and Östersund.

Ian Painter

EMEA Head of Marketing, BancTec

Tel: +44 (0)1753 778888

Contact: marketing@banctec.co.uk

Website: www.banctec.co.uk


Peter Persson

CEO, Scancloud AB

Tel: +46-(0)70-666 33 76

Contact: peter.persson@scancloud.se

Website: www.scancloud.se

Om Scancloud
Scancloud är marknadsledande leverantör av applikationer och tjänster för att kommunicera digitala affärsmeddelanden, så som e-fakturor, e-order, samt att 
automatisera affärsprocesser. 
Även pappers och PDF-fakturor hanteras naturligtvis i det helautomatiska flödet.
Samtliga tjänster kommer ur egenutvecklade applikationer och levereras som molntjänster eller på plats. Scanclouds huvudfokus ligger i att så snabbt och effektivt som möjligt minska kundernas pappersflöden och ersätta dem med mer kostnads- och miljöeffektiva elektroniska flöden, både för inkommande leverantörsfakturor samt utgående kundfakturor.
Att helautomatisera dokumentprocesserna är lönsamt för alla parter. 
Våra kontor finns i Stockholm för försäljning och i Östersund för utveckling och support. Läs mer på www.scancloud.se

BancTec, a global leader in business process outsourcing and cloud services for financial transaction automation, signs a Virtual Operator agreement for e-invoice services together with the Swedish, cloud based, e-invoice company Scancloud AB.

Läs vidare »

BANCTEC OCH SCANCLOUD INGÅR ETT GLOBALT PARTNERSAMARBETE KRING E-FAKTURA

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2014 11:34 CEST

BancTec, ett globalt ledande företag inomBusiness Process Outsourcing och Molntjänster för automatisering av finansiella tjänster, har skrivit ett avtal gällande e-fakturatjänster med det Svenska, molnbaserade e-fakturaföretaget Scancloud AB.

BancTec, ett globalt ledande företag inom Business Process Outsourcing och Molntjänster för automatisering av finansiella tjänster, har skrivit ett avtal gällande e-fakturatjänster med det Svenska, molnbaserade e-fakturaföretaget Scancloud AB. Scancloud’s mjukvara kommer att integreras I BancTecs molnbaserade faktureringstjänst, BancPay.

BancPay är en intelligent faktureringstjänst som ger alla typer av verksamheter möjlighet att skapa och utbyta fakturor elektroniskt och genom detta förbättra cashflow och minska administrativa kostnader. Genom att det är kostnadsfritt att ansluta sig och enkelt att använda, ger BancPay användaren möjlighet att skapa sitt eget affärsnätverk för att skicka, ta emot, godkänna och enkelt överblicka status av alla sina fakturor, online.

Mark Fairchild, verksamhetsansvarig på BancTec, förklarar: “BancPay kan hantera fakturor av alla de slag; oberoende av om de blir manuellt registrerade i BancPay-portalen, skickade via email eller till och med inkommer i pappersformat. BancPay kan, i och med integrationen med Scanclouds mjukvara, ta emot e-fakturor direkt från leverantörens affärssystem. Detta framsteg eliminerar besväret med att manuellt skriva in fakturadata, och ger användaren möjlighet att få tillgång till alla de fördelar som e-fakturan kan erbjuda. Det innefattar exempelvis; garanterad leverans, minskat antal fel, synlighet i processen, förbättrad godkännande- och attestprocess och optimerad resurshantering.”

“Under de sista 40 åren har BancTec fått ett rykte om sig att kunna leverera pålitliga, verksamhetskritiska system och tjänster till den finansiella sektorn. Genom att nu förflytta vår kunskap till molnet, och förbättra området kring e-fakturering kan vi erbjuda samma fördelar till alla företag, såväl stora som små, och samtidigt fokusera på enkelhet samt på vad våra kunder vill ha.” säger Fairchild. “BancPay är kostnadseffektivt och enkelt att använda, vilket gör att vår intelligenta molntjänst låter företagen samverka med sina kunder och leverantörer på bästa sätt.”

Peter Persson, VD på Scancloud AB, förklarar att Scancloud delar visionen med BancTec att e-fakturan nu kommer att bli standard för de flesta Europeiska företag. Detta inte enbart av miljömässiga skäl, utan också för att det helt enkelt är det mest konstandseffektiva och säkraste sättet att hantera företagets finansiella transaktioner på. Till dags dato har de flesta system varit förbehållna större företag och inneburit komplexa införanden och installationer. Fram till idag har det samtidigt varit en stor brist på molnbaserade tjänster som är enkla att använda. BancPay, tillsammans med Scanclouds integrerade e-fakturatjänst, erbjuder en lättillgänglig lösning som löser alla dessa utmaningar för alla typer av verksamheter; både i Sverige och ute i Europa.

Om BancTec

BancTec är ett globalt ledande företag inom Business Process Outsourcing och Molntjänster för automatisering av finansiella tjänster riktade mot organisationer som strävar efter att nå optimal effektivitet i sina processer. Företaget grundades för 40 år sedan och har kontor i flertalet länder i Europa och USA med verksamhet och kunder i över femtio länder.

BancTec erbjuder expertis inom ett flertal områden för att tillhandahålla flexibla och fokuserade lösningar för alla branscher och sektorer. Företaget, som driver 27 BPO center i Europa, USA och resten av världen, erbjuder molnbaserade tjänster som t ex BancPay. Företaget levererar pålitliga, skalbara och säkra tjänster med optimal tillgänglighet och funktion. För att läsa mer om BancTec, besök: www.banctec.com.

Om Scancloud

Scancloud är ett lönsamt och växande företag med kontor i Östersund och Stockholm. Företaget har utveckling och skanningsverksamhet i Östersund. Scancloud erbjuder en egenutvecklad, molnbaserad mjukvara som tjänst för hantering av skanning, tolkning, pdf och e-faktura. Tjänsten heter Scancloud Connect.

Scancloud Connect gör det möjligt för Svenska och Europeiska företag att koppla ihop sig och utbyta inkommande och utgående pappers-, PDF och e-fakturor oberoende av affärssystem, storlek eller bransch. Scancloud AB startade 2006 med utveckling av tjänsten Scancloud Connect. Bakom företaget står entreprenörer med mer än vardera 15 års erfarenhet från e-faktura- och skanningsbranschen. Våra medarbetare har varit med att starta, utveckla och leda flera av e-faktura och skanningsbolagen i Sverige under de senaste 15 åren. Scancloud har kunder över hela Europa och arbetar genom partners i både Europa och USA. För att läsa mer om Scancloud, besök: www.scancloud.se.


Ian Painter

EMEA Head of Marketing, BancTec

Tel: +44 (0)1753 778888

Kontakt: marketing@banctec.co.uk

Web: www.banctec.co.uk


Peter Persson

VD, Scancloud AB

Tel: +46-(0)70-666 33 76

Kontakt: peter.persson@scancloud.se

Web: www.scancloud.se


Om Scancloud
Scancloud är marknadsledande leverantör av applikationer och tjänster för att kommunicera digitala affärsmeddelanden, så som e-fakturor, e-order, samt att 
automatisera affärsprocesser. 
Även pappers och PDF-fakturor hanteras naturligtvis i det helautomatiska flödet.
Samtliga tjänster kommer ur egenutvecklade applikationer och levereras som molntjänster eller på plats. Scanclouds huvudfokus ligger i att så snabbt och effektivt som möjligt minska kundernas pappersflöden och ersätta dem med mer kostnads- och miljöeffektiva elektroniska flöden, både för inkommande leverantörsfakturor samt utgående kundfakturor.
Att helautomatisera dokumentprocesserna är lönsamt för alla parter. 
Våra kontor finns i Stockholm för försäljning och i Östersund för utveckling och support. Läs mer på www.scancloud.se

BancTec, ett globalt ledande företag inom Business Process Outsourcing och Molntjänster för automatisering av finansiella tjänster, har skrivit ett avtal gällande e-fakturatjänster med det Svenska, molnbaserade e-fakturaföretaget Scancloud AB.

Läs vidare »

FDT AB lanserar två nya fakturatjänster tillsammans med Scancloud AB

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2014 13:30 CET

Nu lanserar FDT två nya tjänster till FDT Invoice tillsammans med Scancloud AB; FDT Invoice IN och FDT Invoice OUT. IN hanterar inkommande leverantörsfakturor medan OUT hanterar utgående kundfakturor. 

FDT Invoice IN innebär att när vi börjar ta emot leverantörsfakturor på papper så kommer systemen själv att söka vilka av leverantörerna som kan fakturera i alternativa format till papper säger Scanclouds VD, Peter Persson.

Vi söker i första hand efter riktiga e-fakturor, och i andra hand efter PDF-fakturor. Detta innebär i sin tur att för varje faktura vi kan förflytta till ett elektroniskt format så sparar företaget massor med tid i pappershanteringen. Då kan vi ”skjuta in” färdig data förslagskonterat och klart direkt till FDT Avance, förklarar FDTs VD, Kent Forss.

De användare som är i en kedja kommer vi radikalt kunna öka antalet e-fakturor för. Detta eftersom de ofta har en stor volym fakturor från ett mindre antal leverantörer. Vad systemen gör är att det motiverar leverantörerna att fakturera elektroniskt, säger Kent Forss.

FDT Invoice OUT fungerar ungefär på samma sätt; när användaren skickar brev via Invoice börjar systemen jobba för att kolla om mottagaren kan ta emot elektroniska fakturor. All denna förflyttning av fakturaform gör att kostnaderna radikalt sjunker både i nedlagd tid och kostnad. Med FDT Invoice OUT sparar man både tid och pengar redan från dag ett. Samkör man även FDT Invoice IN & OUT får man ut optimal effektivisering av sin fakturahantering, avslutar Peter Persson, VD, Scancloud.

”FDT Invoice letar automatiskt upp det bästa faktureringsalternativet. Det tjänar dig tid och pengar.”

Om FDT AB

FDT tillhandahåller affärssystem (för daglig företagsadministration) och butiksdatasystem (för kontroll över butikens ekonomi) som förenklar och effektiviserar för butiker och butikskedjor samt små och medelstora företag inom tjänstesektor och tillverkande industri. Med kvalificerad teknisk utveckling, stor driftsäkerhet, utvecklad support och lojalt kundbemötande ska FDT vara den IT-leverantör som ger den mest solida helhetslösningen som samtidigt ger kunderna mest värde för sin investering. FDT – ”Förenkla Din Tillvaro”.

Verksamheten startade 1979 genom dotterbolaget FDT-System AB och har sedan dess expanderat och utökat kundstocken kontinuerligt. Samtliga produkter är utvecklade genom behovsstyrd produktutveckling och produkterna kan anpassas för varje enskild kund. Stor skalbarhet skapar låga ingångströsklar med möjligheten att växa inom samma system.

Vi på FDT jobbar med att få våra kunder mer än nöjda och hjälpa dem att skapa ökad lönsamhet med våra system. Genom att vi behåller fler och fler kunder så uppnår vi skalfördelar och kan därigenom öka vår lönsamhet. Drygt 2000 kunder har aktivt serviceavtal hos oss och våra hyres- och serviceavtalskunder står idag för mer än hälften av vår omsättning.

Vårt affärssystem Avance har många tusen utvecklingstimmar i sig och vi har under årens lopp anpassat systemet till många branscher – över 120 olika. Vi på FDT vill vara det personliga företaget där vi utvecklar systemet genom att vara lyhörd till våra kunders önskemål.

Om Scancloud AB

Vi är ett lönsamt och växande företag med kontor i Östersund och Stockholm. Vi har utveckling, skanningsverksamhet och support i Östersund. Våra egna säljare jobbar över hela Norden med utgångspunkt från Stockholm men vi arbetar även tillsammans med partners i både Norden och Europa.

Scancloud AB startade 2006 med utveckling av en egen molnbaserad mjukvara för skanning, pdf och e-faktura tjänster. Bakom företaget står entreprenörer med mer än 15 års erfarenhet från e-faktura och skanningsbranschen. Våra medarbetare har varit med att starta, utveckla och leda flera av e-faktura och skanningsbolagen i Sverige under de senaste 15 åren.

I vårt dagliga arbete tänker vi alltid Besparingar genom Effektivisering, Kontroll och flexibilitet. Detta är ledord som bl.a. programmerarna har i åtanke för att skapa bra produkter, och för säljare att bygga individuella kundlösningar.

Vi arbetar i huvudsak med programvara distribuerad via internet som molntjänster, eller SaaS, men eftersom alla kunder ser olika ut säljer vi även programvarulicenser av vårt utbud.

Vår projekterfarenhet är mycket lång. Vad vi lärt oss genom åren är att fasta avtalade priser alltid ska ges, och att en enkel implementering alltid gynnar kunden. Inga överraskningar alltså.

Framför allt har vi följt våra kunders önskemål om att få EN leverantör som kan hantera alla flöden av både pappers- och elektroniska dokument, både på den inkommande leverantörssidan och den utgående kundsidan.

För mer information:

Kent Forss

VD, FDT AB

Telefon: +46-(0)73-540 84 08

E-post : kent.forss@fdt.se

Web: www.fdt.se


Peter Persson

VD, Scancloud AB

Telefon: +46-(0)70-666 33 76

E-post: peter.persson@scancloud.se

Web: www.scancloud.se


Om Scancloud
Scancloud är marknadsledande leverantör av applikationer och tjänster för att kommunicera digitala affärsmeddelanden, så som e-fakturor, e-order, samt att 
automatisera affärsprocesser. 
Även pappers och PDF-fakturor hanteras naturligtvis i det helautomatiska flödet.
Samtliga tjänster kommer ur egenutvecklade applikationer och levereras som molntjänster eller på plats. Scanclouds huvudfokus ligger i att så snabbt och effektivt som möjligt minska kundernas pappersflöden och ersätta dem med mer kostnads- och miljöeffektiva elektroniska flöden, både för inkommande leverantörsfakturor samt utgående kundfakturor.
Att helautomatisera dokumentprocesserna är lönsamt för alla parter. 
Våra kontor finns i Stockholm för försäljning och i Östersund för utveckling och support. Läs mer på www.scancloud.se

Nu lanserar FDT två nya tjänster till FDT Invoice tillsammans med Scancloud AB; FDT Invoice IN och FDT Invoice OUT. IN hanterar inkommande leverantörsfakturor medan OUT hanterar utgående kundfakturor.

Läs vidare »

Portohöjning? Nej inte hos oss.

Nyheter   •   Mar 20, 2014 00:05 CET

Från och med den första april kommer ett inrikesfrimärke kosta 7 kronor inkl moms – en höjning med 1 krona.

För de företag som använder frimärken att frankera sina utgående brev är detta ytterligare ett argument att börja använda Scancloud Invoice OUT som en tjänst. Vi höjer inte priserna, utan ligger kvar med de låga priser vi tidigare hållit.
Med vår tjänst sparar du ALLT arbete som görs i hanteringen med utgående post. Om du använder tjänsten för utgående kundfakturor, letar våra system dessutom aktivt efter billigare sätt att skicka fakturorna såsom e-faktura eller PDF. Det enda du behöver göra är att luta dig tillbaka så gör vi jobbet och du ser Era kostnader sjunka. Se mer under vår tjänst Scancloud Invoice OUT på vår hemsida.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadschef
  • ola.jonsson@scancloud.se
  • +46 70 688 72 72
  • 08-559 22 111

Om Scancloud AB

Marknadsledare inom effektivisering av elektroniska dokumentflöden.

Scancloud erbjuder både små och stora företag marknadens bästa och mest kompletta produkter för elektronisk hantering av leverantörsfakturor, kundfakturor och order.

Vår roll är att hela tiden effektivisera i våra kunders befintliga fakturaflöden. Det gör vi genom att vi är oslagbara på att förflytta tråkiga pappersfakturor, som till stor del måste hanteras manuellt, till mer effektiva elektroniska fakturor.Det gör att våra tjänster blir billigare. Ni, och Era leverantörer sparar mer tid, och miljön blir gladare.

Adress

  • Scancloud AB
  • Ringvägen 2
  • 831 34 Östersund
  • Sweden

Länkar