Skip to main content

Taggar

kiropraktik

kiropraktor

högskola

sjukvård

stockholm

kiropraktorhögskola

utbildning

forskning

Fakta om kiropraktik – vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Kiropraktik är en etablerad behandlingsform som använts i decennier. I likhet med andra manuella terapier, inklusive fysioterapi, är evidensläget långt ifrån fullständigt. Detta innebär inte att dessa terapier är verkningslösa, men mängden randomiserade kontrollerade studier är begränsad. I det här faktabladet presenteras evidensläget som det ser ut idag.

Fakta om Skandinaviska Kiropraktorhögskolan

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan (SKHS), grundad 1983, är den största och äldsta högskolan för kiropraktik i Skandinavien. I sina lokaler i Solna erbjuder SKHS en femårig heltidsutbildning som efter ytterligare ett års praktiktjänstgöring leder till examen. Utbildningen är legitimationsgrundande.

Rapport från Saco: Arbetsmarknaden för akademiker år 2017

Saco publicerade nyligen 2012 års rapport om framtidens mest eftertraktade yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Återigen syns kiropraktor i toppen bland de yrken som anses ha störst möjlighet till jobb efter avslutad utbildning.