Skip to main content

Nu ska utlandsutbildade kiropraktorer kunskapstestas

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 08:47 CET

"Patienter måste kunna vara säkra på att kiropraktorn de besöker har adekvata kunskaper och agerar i enlighet med den svenska sjukvårdens principer för patientsäkerhet", säger Gordana Gedin, Skandinaviska Kiropraktorhögskolans rektor.

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att genomföra kunskaps- och lämplighetsprov för utlandsutbildade kiropraktorer som vill ansöka om svensk yrkeslegitimation.

– Det är både hedrande och tillfredsställande att vi har fått förtroendet att ansvara för detta angelägna uppdrag, säger Gordana Gedin, rektor vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.

Kiropraktor är en skyddad yrkestitel. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig kiropraktor. Om man fått sin utbildning i utlandet måste man få sina yrkeskvalifikationer erkända, det vill säga att utbildning och erfarenhet motsvarar de svenska kraven.

Under 2017 infördes ett nytt system för legitimation för kiropraktorer som fått sin utbildning utomlands. Det nya systemet innebär att alla kiropraktorer som är utbildade utanför EU och EES måste genomgå ett prov för att visa att man har de kunskaper och färdigheter som krävs. Även kiropraktorer som fått sin utbildning inom EU kan åläggas att genomgå provet.

– Patienter måste kunna vara säkra på att kiropraktorn de besöker har adekvata kunskaper och agerar i enlighet med den svenska sjukvårdens principer för patientsäkerhet, säger Gordana Gedin som samtidigt understryker behovet av att kvalitetssäkra kiropraktiken på ett nationellt plan.

En genomgång av de anmälningar mot kiropraktorer som kommit in genom åren till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, visar på en markant överrepresentation för utlandsutbildade kiropraktorer – detta trots att de inte ens är hälften så många som de svenskutbildade.

– Det kan finnas flera olika förklaringar till detta och det behöver förstås inte betyda att alla utlandsutbildade kiropraktorer är sämre, säger Gordana Gedin. Förhoppningen är att det här kunskapstestet i kombination med Socialstyrelsens validering av utbildning och lämplighetsprövning ska bidra till en mer enhetlig och inte minst patientsäker vård.

Obehöriga kiropraktorer ett hot mot patientsäkerheten
Frågan är extra aktuell sedan olika medier nyligen rapporterat om en ung kvinna som drabbades av en skada på hjärnstammen efter en behandling hos en obehörig kiropraktor. IVO har riktat kritik mot både kiropraktorn som saknade svensk legitimation och mot den klinik där han var verksam. I sitt beslut skriver IVO bland annat att kiropraktorn ”utfört kiropraktik på ett sätt som medfört vårdskada samt risk för allvarlig vårdskada” medan kliniken kritiseras för att ha ”brustit i skyldigheten att det finns den personal som behövs i deras verksamhet för att god vård ska kunna ges”. Bland de tidningar som nu rapporterat om fallet kan NSD, Dagens Medicin, Piteå-Tidningen och Aftonbladet nämnas.

Felbehandlingen ägde rum redan 2015 vilket då uppmärksammades av SVT Norrbotten.

För ytterligare information, kontakta Gordana Gedin, tel. 070–827 95 80

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna har utbildat kiropraktorer sedan 1983 och är idag Skandinaviens största och äldsta kiropraktiska institution.