Skip to main content

Snabbspår till legitimation för svenskutbildade kiropraktorer

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2018 08:34 CEST

"Det är självklart en välkommen förbättring att handläggningstiderna kunnat kortas.", säger Gordana Gedin, rektor på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.

För kiropraktorer utbildade i Sverige tar det nu under två veckor att få sin yrkeslegitimation från Socialstyrelsen. Bakom den snabba processen ligger en effektiv e-tjänst för ansökningar som varit i bruk under snart ett år.

– Det är glädjande att den här viktiga processen snabbats upp ytterligare. Utbildningen är lång och de färdigutbildade kiropraktorerna längtar efter sin legitimation så att de kan börja arbeta och hjälpa patienter som behöver vård, säger Gordana Gedin, rektor på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.

Det var den 1 juni 2017 som personer som utbildat sig till legitimationsyrken i Sverige första gången kunde ansöka om sin legitimation via Socialstyrelsens webbplats. Statistik visar att under sommaren i fjol ansökte 75 procent av de svenskutbildade om sin legitimation via e-tjänsten. Utöver kiropraktorer gäller det bland annat läkare, sjuksköterskor och psykologer.

Tidigare kunde processen ta fyra till sex veckor och särskilt besvärligt var det under vårterminerna då trycket ökade när fler färdigutbildade ville få ut sin yrkeslegitimation. De då utdragna handläggningstiderna har kritiserats hårt.

– Det är självklart en välkommen förbättring som nu snart fyller ett år, säger Gordana Gedin.

En annan förbättring som hon önskar sig är att studenterna vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan inte skulle behöva göra ett praktiktjänstgöringsår efter den fem år långa utbildningen.

– Det är många yrkesgrupper som konkurrerar om praktiktid och det kan vara svårt för nyutexaminerade att få platser. Vår kiropraktorutbildning omfattar verksamhetsförlagda delar som ger adekvat erfarenhet, säger Gordana Gedin.

Utbildningen vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, som är den största och äldsta högskolan för kiropraktik i Skandinavien, utgör grunden för att bli legitimerad kiropraktor i Sverige. Utbildningen är också normgivande då utländska utbildningar valideras gentemot den svenska femåriga utbildningen.

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan har sedan tidigare fått i uppdrag av Socialstyrelsen att genomföra kunskaps- och lämplighetsprov för utlandsutbildade kiropraktorer som vill ansöka om svensk yrkeslegitimation. För dessa grupper gäller fortfarande andra ansökningsrutiner.

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna har utbildat kiropraktorer sedan 1983 och är idag Skandinaviens största och äldsta kiropraktiska institution.