Skip to main content

Nässjö kommun spar miljoner på energieffektivisering

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 08:05 CEST

Nässjö kommun i Småland har med hjälp av Schneider Electric sänkt energiförbrukningen i sina kommunala fastigheter med 20 procent under tre år.

Energieffektiviseringen omfattar knappt 60 kommunala byggnader som skolor, äldreboenden och stadshuset. Effektiviseringen har sänkt energi- och vattenförbrukningen samt underhållskostnaderna med 20 procent. Det motsvarar fyra miljoner kronor per år.

Projektet som genomfördes 2010 till 2013 är ett EPC-projekt (Energy Performance Contracting) vilket innebär att Schneider Electric garanterar att hela investeringen på 30 miljoner kronor kommer att återbetalas via energibesparingar inom 13 år.

– Så här långt har projektet överträffat våra förväntningar. Vi har minskat både våra energikostnader och vår miljöbelastning. I dag är fastigheterna uppkopplade mot vårt intranät och övervakas av driftspersonalen via ett centralt system. Fastighetsskötarna har också utbildats av Schneider Electric i energieffektivisering, VVS och i styr- och reglerteknik, säger Fredrik Lindgren, byggnadschef i Nässjö kommun.

– Denna typ av investering, där modernisering och underhåll av fastigheterna finansieras av en sänkt el- och värmeförbrukning, är partipolitiskt oberoende och visar på en sund fastighetsekonomi, säger Torbjörn Svensson (S), ordförande för tekniska servicenämnden i Nässjö kommun.

– Nässjö är ytterligare ett exempel på att EPC-projekt fortsätter att vara aktuella för kommunerna. Vi är glada över att ha kunnat hjälpa Nässjö kommun med så här stora besparingar, säger Johan Holmberg, affärsutvecklingschef på Schneider Electric Sverige AB.

För de som vistas eller bor i husen har projektet inneburit ett förbättrat inomhusklimat då fastigheterna är uppkopplade och klimatet kontinuerligt övervakas.

Några åtgärder:

 • Fastigheterna har kopplats upp mot kommunens intranät genom Schneider Electrics styr- och övervakningssystem TAC Vista vilket gör det möjligt att se hur en fastighet mår i realtid. Driftpersonalen kan nu bland annat övervaka och styra temperaturen, värmepumpar och ventilationen i enskilda lokaler från vilken dator som helst dygnet runt. Systemet gör också att personalen mycket lättare kan hitta läckor i värmesystemet.
 • Tilläggsisolering.
 • Injustering av värmesystem samt installation/ byte av termostater och radiatorventiler.
 • Oljepannor har ersatts med värmepumpar, till exempel på Rosenholmsskolan. Nu finns bara tre kommunala hus kvar med oljeuppvärmning.
 • Nya ventilationsaggregat och fläktar.
 • Belysningsåtgärder. Till exempel installation av närvaro/frånvarodetektorer samt byte till energisnålare armaturer och ljuskällor.
 • Installation av vattensparlatorer.
 • Optimering av temperaturer och drifttider.
 • Förbättrat styrsystem för uppvärmning i flera fastigheter.
 • Installation av frekvensomformare på fläktar.
 • Ventilationen har anpassats efter verksamheten, till exempel reduceras luftflödena då ingen är i lokalerna.

För mer information:
Johan Holmberg, affärsutvecklingschef på Schneider Electric Sverige AB
Mobil: +46 (0)70 268 69 74
E-post: johan.holmberg@schneider-electric.com

Fredrik Lindgren, byggnadschef Nässjö kommun
Mobil: +46 (0)70 338 76 48
E-post: fredrik.lindgren@nassjo.se

Pia Rydback, marknadskommunikationschef Schneider Electric Sverige AB
Mobil: +46 (0)76 149 71 80
E-post: pia.rydback@schneider-electric.com


Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global specialist inom energihantering med verksamhet i mer än 100 länder och en världsledande leverantör av integrerade lösningar inom ett flertal marknadssegment; energi- och infrastruktur, industri- och maskinautomation, fastigheter, säkerhet, datacenter och nätverk samt bostäder. Med fokus på att göra energi säker, pålitlig, effektiv och grön sysselsätter företaget 150 000 medarbetare och hade 2013 en omsättning på 24 miljarder Euro, tack vare drivkraften att hjälpa individer och företag att få ut mesta möjliga av sin energi; "Make the most of your energy".

www.schneider-electric.com/se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy