Skip to main content

Schneider Electric sparar miljoner åt Kiruna kommun

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2011 10:13 CEST

Schneider Electric har fått i uppdrag att genomföra ett omfattande energibesparingsprojekt åt Kirunabostäder AB. Projektet kommer att inledas under våren 2011 och pågår under tre år. Totalentreprenaden som leds av Schneider Electric beräknas leda till en årlig besparing på ca 6,5 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 1400 ton koldioxid.

Kirunabostäder är ett kommunalt bostadsbolag som ägs av Kiruna kommun. Under de senaste åren har energipriserna ökat vilket gjort det svårare för Kirunabostäder att få budgeten att räcka till. Under 2009 genomfördes en förstudie för att utreda möjlig energibesparing. Det framkom att Kirunabostäder, genom en rad olika åtgärder, kunde göra 20-procentiga energibesparingar, vilket skulle leda till minskade underhållskostnader.

– Vi valde Schneider Electric som leverantör främst för deras kvalitetssystem för energibesparingskontrakt. De hade även en gedigen plan för att överföra kunskap till vår egen personal, vilket också var viktigt i valet av leverantör, säger Annelie Vinsa, VD på Kirunabostäder AB.

Uppdraget genomförs genom kontraktsformen EPC (Energy Performance Contracting - EPC)* som innebär att Kirunabostäder garanteras en viss årlig energibesparing.. Det ger en trygghet i projektet då man redan innan kan förutse och planera för finansiering.

I projektet ingår ett stort spann av åtgärder med belysning, vattenbesparing, värmejustering, stora ventilationsombyggnader, uppkoppling och styrning av ventilation och värme samt vindisoleringar och fönsterbyten. Investeringskostnaden uppskattas till cirka 70 miljoner kronor och beräknas sänka driftskostnaderna med närmare 6,5 miljoner per år.

– Vi har gjort en gedigen förundersökning tillsammans med tekniker, förvaltare och projektledare från Kirunabostäder och sett en rad åtgärder som kommer att leda till stora besparingar. Med en kund som varit så involverade och engagerade redan från början är vi övertygade om att projektet kommer att bli framgångsrikt, säger Olle Alvemark, ansvarig affärsutvecklare på Schneider Electric.

Kontraktet, som tecknades efter offentlig upphandling, undertecknades den 31 januari 2011 och beräknas sträcka sig tre år fram i tiden.

* Energibesparingskontrakt (Energy Performance Contracting - EPC) underlättar för offentlig verksamhet att få kapitalförbättringar över längre återbetalningsperioder.

För mer information:
Olle Alvemark, affärsutvecklare på Schneider Electric Sverige AB
Mobil: 076-113 99 62
E-post: Olle.Alvemark@schneider-electric.com

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global energispecialist med 110 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den franska fondbörsen i Paris och 2010 uppgick försäljningen till drygt 19,6 miljarder Euro. I Sverige sysselsätter koncernen knappt 2 000 personer. I den svenska företagsstrukturen ingår även APC, specialist inom avbrottsfri kraft, och Wibe, marknadsledande inom kabelförläggning. Läs mer på: www.schneider-electric.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera