Skip to main content

Finansieringsdagen i Mjärdevi

Event

09
NOV
Collegium, Mjärdevi Science Park, Linköping
  -

Tisdagen den 9 november 2010 kl 13-18 får riskkapitalet ett ansikte.
Under dagen möts företag och finansiärer som likar i en informell atmosfär.

Kom och träffa bland många andra: Industrifonden, ALMI Invest, Innovationsbron,SEB Vent Cap, KTH Chalmers Capital och InnCap.

13.00
Välkommen.
Sten Gunnar Johansson, Mjärdevi Science Park AB
Tomas Hagenfelt, Accelerat.us

Att finansiera bolag i olika faser.
Om trender inom riskkapitalbranschen och nya politiska utspel.
Claes de Neergard, Industrifonden

En region att investera i.
Samtal kring regionens företräden ur ett investerarprespektiv.
Mikael Karlsson, ALMI Invest och Göran Felldin, Innovationskontoret, Linköpings Universitet

14.00
Två parallella spår där riskkapitalet möter företag med finansieringsbehov.
Aktiva paneler med 4-5 investerare i varje grupp. Kaffepaus i “halvtid” samtidigt för de två spåren.

Life Science-spåret:

Moderator:
Claes Post, Innovationskontoret,
Linköpings Universitet

Inledare:
Forskargrupp

Deltagande företag:
Saphenia Commercial Products AB
Advanced MR Analytics AB
Zafena AB
Emotra AB

ICT-spåret:

Moderator:
Tomas Hagenfelt, Accelerat.us

Inledare:
Sture Hägglund, Santa Anna IT Research Institute

Deltagande företag:
MathCore Engineering AB
Systemagic AB
Tentaculus Independent Living AB
Trelocity AB

16.00
Är Börsen ett alternativ?
Mikael Hult, styrelseordförande CybAero, berättar om bolagets resa till en av småbolagslistorna inklusive för- och nackdelar samt problem och möjligheter.

16.30
Samtal kring vad som sagts under dagen.
Har vi lyssnat till framtidens teknikområden? Vad vill en investerare höra? Vart går investerarna det närmaste året?
Moderator: Tomas Hagenfelt

17.00
Mingel och lätt buffé avslutar dagen.
Dags att byta visitkort och sätta upp nästa möte.

Sign Up

Sign up for the event

Comments (0)

Add comment

Comment