Skip to main content

Demonstrationsflygningar i Kina för CybAero

News   •   Sep 08, 2014 10:29 CEST

First North-listade CybAero, som utvecklar och marknadsför obemannade helikoptrar, har genomfört demonstrationsflygningar hos sin stora kinesiska kund AVIC, som i somras tecknade ramavtal med CybAero till ett ordervärde av 700-800 MSEK. Demoflygningarna utfördes under juli och augusti i Kina och visade bland annat på farkostens förmåga att avsyna kraftledningar och att följa rörliga objekt.

– Detta är en milstolpe för oss i vårt arbete med ordern för AVIC och ytterligare ett steg i vår utveckling och expansion, säger Mikael Hult, vd för CybAero.

De nu genomförda demonstrationsflygningarna utfördes vid olika tillfällen under juli och augusti på två olika platser utanför Beijing. AVIC, ett av världens största bolag som bland annat utvecklar och producerar flygfarkoster, hade bjudit in ett stort antal högt uppsatta personer inom bland annat myndigheter, energisektorn och näringslivet. På plats från CybAero fanns ett demoteam samt representanter från styrelse och företagsledning. Vid demonstrationsflygningarna visades bland annat på förmågan att avsyna kraftledningar samt att följa rörliga objekt. Videoinformation i realtid från farkostens kamera och systemets markstation visades via stora uppsatta monitorer.

– Väderförhållandena var utmanande med 35-gradig värme och stark vind men helikoptern fungerade precis som den ska och vi kunde därmed visa att den kan flyga i tuffa förhållanden, säger Mikael Hult.

Han är mycket nöjd med dessa demonstrationsflygningar som visade hur farkosten manövreras och dess funktionalitet.

– Vi kunde på plats närmare diskutera kravbilden med vår kund och AVIC har i sin tur inlett diskussioner och förhandlingar med potentiella kunder, säger Mikael Hult.

Stor uppmärksamhet i Kina
CybAero fick i början av juli ett mycket stort ramavtal med AVIC. I detta förbinder sig AVIC att köpa minst 20 helikoptersystem under de första tre åren och därefter minst 50 system under de följande fem åren. Detta ger ett ordervärde på 700-800 MSEK beroende på slutlig utformning av systemen. CybAero erhöll den 5 september slutanvändarintyg från AVIC och har påbörjat processen för att ansöka om exporttillstånd hos IPS (Inspektionen för strategiska produkter). AVIC kommer att rikta in sig på den civila och kommersiella marknaden, exempelvis tull, kustbevakning, energisektorn, jordbruk, gruvindustrin, skogsindustrin och Räddningstjänsten.

Nyheten om ordern fick ett oerhört stort genomslag i Sverige och även utomlands. Bland annat visade den nationella kinesiska tv-kanalen CCTV7 ett 3 minuter långt inslag om CybAeros produkt APID 60 i slutet av juli. Under hösten kommer CybAero att fortsätta genomföra demonstrationsflygningar runt om i världen.

– Det är viktigt för oss att vi nu intensifierar demoflygningar ute hos våra kunder för att på plats visa hur våra system agerar i den miljö där de sedan ska verka, säger Mikael Hult.

.


Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy