Skip to main content

Är creActive Mjärdevi först i Sverige med Pay What You Want för lokaler?

Press Release   •   Dec 15, 2013 14:35 CET

Från årsskiftet 2013/14 inför creActive Mjärdevi en betalningsmodell kallad PWYW –
Pay What You Want. Det innebär att den som bokar en lokal i creActive själv väljer hur mycket man vill betala för den tid man utnyttjar lokalen. Lägsta priset är noll kronor och det finns ingen högsta gräns.

- Det här innebär att exempelvis studenter, nystartade företag eller de som vill prova på lokalerna för första gången kan välja att betala noll kronor, säger EvaMarie Törnström som är kommunikationschef i Mjärdevi Science Park AB. Samtidigt räknar vi med att de mer penningstarka aktörer som vill utnyttja möjligheterna med creActive självmant väljer att betala mer eftersom man inser värdet.

Under hösten 2013 har det varit kostnadsfritt för alla att utnyttja creActives lokaler, något som lockat ca 8 000 människor, både studenter och från företag eller organisationer. För att creActive Mjärdevi ska finnas kvar i fortsättningen är det dock nödvändigt med intäkter. Därför kommer under våren 2014 Pay What You Want att provas som intäktsmodell. Om försöket slår väl ut kommer denna prismodell att permanentas, annars får man pröva nya vägar.

- Vilket pris vi än väljer kommer det att vara för högt för en del av våra gäster och onödigt lågt för andra, säger EvaMarie Törnström. Därför har vi valt den här extremt flexibla intäktsmodellen.

Företag och organisationer kan även välja att bli partners under ett kalenderår. Det innebär att man betalar in minst 5 000 kronor som en engångssumma och kan sedan använda lokalerna för noll kronor per gång så länge man anser att pengarna räcker.

- Vi litar på människors goda vilja och samvete, säger EvaMarie Törnström. Vi tror att näringslivet inser att en betalningsmodell är nödvändig för att creActive som mötesplats ska kunna finnas kvar och utvecklas till allas gemensamma nytta.

Mer information: EvaMarie Törnström, kommunikationschef Mjärdevi Science Park AB, 0738-00 63 59

creActive Mjärdevi finns i Arenan på Teknikringen 7 i Mjärdevi Science Park och drivs av Science Park AB med stöd av Linköpings kommun, Nulink, Westman-Wernerska stiftelsen, Östsam, Länsstyrelsen, SiSP/VINNOVA, Tillväxtverket och ett antal företag/organisationer. Syftet är att underlätta mötet mellan studenter, företag, projekt och forskning. Här får universitetet ökade kontaktytor mot näringslivet, här hittar studenterna mentorer, här hittar företagen sina medarbetare. Här sås fröet till framtidens innovationer.

creActive är den naturliga mötesplatsen för människor med idéer. Här kan man knyta kontakter med dem som kan göra verklighet av idéerna, både företag, studenter och andra aktörer inom det regionala innovationssystemet. I creActive kan man arrangera aktiviteter och evenemang som leder till att nya människor möts och nya idéer föds. Under öppettiderna kan man titta in för spontana träffar, ta en fika, passa på att jobba i en kreativ miljö eller helt enkelt bara ”hänga”.

Mjärdevi Science Park AB är ett kommunägt bolag som genom en unik samverkan mellan aktörer på lokala, nationella och internationella nivåer strävar efter att erbjuda optimala tillväxtförutsättningar för innovativa företag och utvecklingsmiljöer i Linköping. Att kunna erbjuda creActive Mjärdevis möjligheter för alla oberoende av betalningsförmåga är ett exempel på hur man tillför samhällsnytta.

PWYW – Pay What You Want - är en intäktsmodell där köparen själv bestämmer vad man vill betala för varan eller tjänsten. Den används i nuläget främst på webben för musik, spel eller mjukvara där den som laddar ner produkten kan välja att betala en frivillig summa. Det finns även restauranger och teaterföreställningar som använder sig av den här typen av prissättning.


Mjärdevi Science Park erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för innovativa företag. Oavsett i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, finns erfarna resurspersoner till hands som kan ge råd om affärsutveckling och finansiering eller hur man når en internationell marknad.

EU-projektet Twin Parks är ett samarbete mellan Mjärdevi Science Park och Norrköping Science Park för fler entreprenörer och ett rikare näringsliv i regionen.

Comments (0)

Add comment

Comment