Skip to main content

Statens kriminaltekniska laboratorium - frukostmöte 19 februari i Mjärdevi Science Park

Press Release   •   Feb 17, 2010 11:02 CET

Välkommen till vårterminens första Mjärdevi Frukost där vi får lyssna till Tore Olsson, chef för Statens kriminaltekniska laboratorium, som berättar om dess verksamhet och hur man samarbetar med företag i regionen under rubriken

Forensik - en grundbult i ett rättssäkert samhälle

SKL arbetar inte enbart med DNA-analyser även om det kan verka så i tidningarnas nyhetsförmedling, utan verksamheten spänner över undersökningar och analyser inom ett mycket brett område, inklusive IT-forensik och bild.

Man arbetar även med forskning, utveckling, information, utbildning samt stöd och service inom hela det kriminaltekniska området.

SKL:s arbete inom ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes), har gett laboratoriet en framskjuten internationell placering.

Läs mer om Statens kriminaltekniska laboratorium här.

Plats: Restaurang Collegium, Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park

Tid: Fredagen den 19 februari 2010 kl 07.30 - 09.00

Om du vill komma och lyssna eller få mer information: Hör av dig till EvaMarie Törnström, kommunikationsansvarig vid Mjärdevi Science Park AB, tel 0738-00 53 59

Mjärdevi Science Park erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för kunskaps- och utvecklingsintensiva företag. Oavsett i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, finns erfarna resurspersoner till hands som kan ge råd om affärsutveckling och finansiering eller hur man når en internationell marknad.

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy