Skip to main content

Statens kriminaltekniska laboratorium - frukostmöte 19 februari i Mjärdevi Science Park

Press Release   •   Feb 17, 2010 11:02 CET

Välkommen till vårterminens första Mjärdevi Frukost där vi får lyssna till Tore Olsson, chef för Statens kriminaltekniska laboratorium, som berättar om dess verksamhet och hur man samarbetar med företag i regionen under rubriken

Forensik - en grundbult i ett rättssäkert samhälle

SKL arbetar inte enbart med DNA-analyser även om det kan verka så i tidningarnas nyhetsförmedling, utan verksamheten spänner över undersökningar och analyser inom ett mycket brett område, inklusive IT-forensik och bild.

Man arbetar även med forskning, utveckling, information, utbildning samt stöd och service inom hela det kriminaltekniska området.

SKL:s arbete inom ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes), har gett laboratoriet en framskjuten internationell placering.

Läs mer om Statens kriminaltekniska laboratorium här.

Plats: Restaurang Collegium, Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park

Tid: Fredagen den 19 februari 2010 kl 07.30 - 09.00

Om du vill komma och lyssna eller få mer information: Hör av dig till EvaMarie Törnström, kommunikationsansvarig vid Mjärdevi Science Park AB, tel 0738-00 53 59

Mjärdevi Science Park erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för kunskaps- och utvecklingsintensiva företag. Oavsett i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, finns erfarna resurspersoner till hands som kan ge råd om affärsutveckling och finansiering eller hur man når en internationell marknad.

Comments (0)

Add comment

Comment