Skip to main content

GRUNDAREN AV DEN INTERNATIONELLA KAMPANJEN ”YOUTH FOR HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL" TALAR INFÖR OSCE

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 20:34 CEST

Youth for Human Rights International (YHRI), en NGO till Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa representerades vid Europas största konferens om mänskliga rättigher av sin grundare och ordförande, Mary Shuttleworth, Ed.D.
 

Vid konferensen, som hölls i Warsava i Polen förenade sig Mary Shuttleworth med regeringsledamöter, diplomater och andra NGO representanter och uppmanade Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa-anslutna regeringar att göra utbildning i mänskliga rättigheter obligatorisk.
Hennes fullständiga tal återfinns nedan.

Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa-konferensen ” Human Dimension Review Conferens” pågick från 30de september till 8de oktober 2010 med deltagare från 56 länder. Vid konferensen granskades utvecklingen inom de länder som är anslutna till OSCE vad gäller deras åtaganden att införa mänskliga rättigheter och demokrati.

Mary Shuttleworth's presentation:

"Herr ordförande för Mänskliga Rättighetskommittéen, excellenser, mina damer och herrar – jag tackar för detta tillfälle att få tala inför Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa. Diskriminering var lag när jag föddes och växte upp i apartheid - Sydafrika. Som ung såg jag med egna ögon den förödande effekten av diskriminering och totala bristen på människans mest grundläggande rättigheter. Som tonåring hade jag privilegiet att få resa genom många europeiska länder. På dessa resor bevittnade jag diskriminering och insåg att diskriminering inte var begränsad till mitt lands apartheid .             Diskriminering är en global företeelse.
 
Youth for Human Rights Internationals grundare och ordförande Mary Shuttleworth adresserar Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa : “ Jag uppmanar Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas regeringar att införa obligatorisk utbildning i Mänskliga Rättigheter. En sådan åtgärd skulle ge den lagliga struktur som kan tysta uppviglare till diskriminering och göra det lätt att erhålla resurser till utbildning i mänskliga rättigheter.
 

Om man arbetar mot en pluralistisk demokrati med mer än ett maktcentrum blir det inte plats för diskriminering. Förenta Nationernas Universella Deklaration om Mänskliga Rättigheter skapar en fast grund med sin uppteckning av grundläggande mänskliga rättigheter. 1948 uppmanade FN alla medlemsländer att se till att den (deklarationen) blev spridd, visad, läst och förklarad framförallt i skolor, och andra utbildnings institutionenr oavsett länders och territoriers politiska status. Youth for Human Rights International startades på grund av att enkäter visade att folk i länder ute i världen och även i Europa inte kände till den Universella Deklarationen och vilka deras rättigheter var. YHRI:s syfte är att lära ungdomar om mänskliga rättigheter, speciellt den Universella Deklarationen om Mänskliga Rättigheter.
 
Sedan 2001 har vår NGO forskat i och utvecklat material för utbildning i mänskliga rättigheter. Vi har vuxit och expanderat tack vare stöd från likasinnade individer , grupper och organisationer. Med detta stöd har vi kunnat se hur lätt det är att lära ut dessa mänskliga rättigheter. Vi har lärt oss att de flesta människor vill veta vilka de mänskliga rättigheterna är, och när de vet detta inser de att med mänskliga rättigheter kommer det ansvar som uttrycks i artikel nr. 29 i deklarationen.
 
Som en NGO har vi mött svårigheter , framför allt opposition från sådana ekonomiska intressen, som frodas i i träsk av diskriminering och ovetande. Som FN konstaterade 1948 – det behövs regeringsstöd för att förverkliga målet för utbildning i mänskliga rättigheter.
 
Jag uppmanar Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa regeringar att införa obligatorisk undervisning i mänskliga rättigheter. Det skulle vara den legala struktur som skulle tysta uppviglare till diskriminering, och göra det lätt att erhålla resurser till utbildning i mänskliga rättigheter.
 
Eftersom detta är den första delen av "Recension av mänskliga dimensionen" konferensen så uppmanar jag er att påskynda förverkligandet av mänskliga rättigheter genom att införa obligatorisk undervisning i mänskliga rättigheter i alla utbildnings institutioner i Europa . Sålunda skulle barriären mot mänskliga rättigheter lyftas bort och fred och stabilitet bli möjlig.
 
Tack !"
 
Youth for Human Rights, YFHR, är en ideell organisation vars mål är att utbilda barn upp till 16-årsåldern  i de 30 artiklarna i den universella deklarationen om mänskliga rättigheter. YFHR etablerades ursprungligen av Scientologi-kyrkans departement för Mänskliga Rättigheter. YFHR, som icke regeringsbunden verksamhet för utbildning i mänskliga rättigheter, är nu den största i sitt slag i världen. YHR gör mänskliga rättigheter till ett faktum, i en likhet med humanitären L. Ron Hubbards intention.

Kontakta:

Tel. 0738 768635

www.youthforhumanrights.org
 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera