Skip to main content

Tryggheten i samhället raseras av resursbristen inom psykiatrin

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2019 17:35 CET

Skjutningar och sprängningar har tyvärr blivit en del av Malmös vardag, och nu har ännu en ung kvinna fallit offer för våldet, denna gång då hon väntade på bussen i Malmö. En ensam gärningsman gick till brutal attack med en planka och kvinnan ådrog sig livshotande skador.

Uppgifter kring gärningsmannen säger att han så sent som förra året varit inlagd under psykiatrisk tvångsvård. Psykiatrisk tvångsvård är noga reglerat i lag (1991:1128). Denna typ av vård ger man bara till patienter med allvarlig psykisk störning som inte frivilligt tar emot vård. Patienten kan även löpa stor risk att skada sig själv eller andra. Gärningsmannen har också enligt uppgifter i media en flerårig missbruksproblematik. Gärningsmannen har haft omfattande kontakt med den psykiatriska vården.

Enligt media togs gärningsmannen in på tvångsvård i oktober 2018 efter att ha hört röster och attackerat sina anhöriga. Till en början hölls gärningsmannen på en låst avdelning, efter ett tag flyttades han till en öppen avdelning varifrån han sedan rymde.

Vi har under lång tid mottagit flertalet larm om en bristfällig psykiatrisk vård, med resursbrist inom såväl öppen som slutenvård. Vi kan idag inte säga något om huruvida detta påverkat gärningsmannens illdåd denna lördagskväll, men problematiken behöver belysas.

När patientens tvångsvård är avslutad skall enligt lag en stödperson erbjudas patienten, och efter avslutad kontakt skall en kontaktperson via socialtjänsten erbjudas för att förebygga framtida allvarliga psykiatriska svackor. Man kan ställa sig frågan om denna process inletts och om inte, hade då detta kunnat förhindra denna allvarliga gärning?

Likaså bör problematiken kring missbruksvården belysas, och den problematik kring vård och behandling som till viss del är delad mellan kommuner och regioner.

Kommuner, liksom regioner, går på knäna ekonomiskt. Folk dör i vårdköer. Ser vi nu en risk att folk skadas grovt i andra hand, på grund av att vården sviker?

För att bygga ett tryggt samhälle behöver vi i första hand arbeta preventivt och proaktivt. När vi behöver handla reaktivt är skadan redan skedd, och vårt viktiga samhällskontrakt brutet.

Tyvärr ser vi redan idag att samhällskontraktet är brutet, med det eskalerande våldet i samhället. Sverigedemokraterna vill på riktigt ta krafttag mot detta genom ett flertal åtgärder. Det preventiva arbetet bör påbörjas så tidigt som möjligt. Vi vill se större insatser redan i ungdomsåren för att fånga upp dels personer med psykisk ohälsa, dels unga som är på väg in på den kriminella banan. Ofta ligger också missbruk nära till hands. Både tillgänglighet och missbruk har under senare år ökat, vilket vi måste arbeta hårt för att stävja.

Forskning och kontinuerlig utveckling är avgörande faktorer för att den psykiatriska vården ska hålla hög kvalitet och generera positiva resultat. Goda exempel på detta är Psykiatrisk Akut Mobilitet (PAM) och Brukarstyrd inläggning (BI). För att möta ökade behov av psykiatrisk vård krävs ett kvalitetsorienterat fokus som möter aktuella behov genom resurseffektiva processer. Nya innovativa metoder och arbetssätt som resulterat i goda utfall bör därför, i högre utsträckning, implementeras i den ordinarie verksamheten och på sikt standardiseras inom svensk psykiatri.

Marlen Ottesen Regionråd för Sverigedemokraterna i Region Skåne

Johan Wifralius Regionråd För Sverigedemokraterna i Region Skåne 

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.