Mynewsdesk news release http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 ​Byggnadsvårdsföreningen får talerätt i ärendet Nobel Center Tue, 25 Jul 2017 12:01:29 +0200 Mark- och miljödomstolen har i ärendet Nobel Center slagit fast att Svenska byggnadsvårdsföreningen får rätt att överklaga detaljplaner. Domen innebär att Länsstyrelsens tidigare avvisningsbeslut ändras. Ordförande Vicki Wenander gläds åt att föreningen nu får delta i den juridiska processen kring rivningarna av de Kungliga Tullhusen och uppförandet av Nobel Center på Blasieholmen. http://www.mynewsdesk.com/se/byggnadsvardsforeningen/pressreleases/byggnadsvaardsfoereningen-faar-taleraett-i-aerendet-nobel-center-2080333?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/byggnadsvardsforeningen/pressreleases/byggnadsvaardsfoereningen-faar-taleraett-i-aerendet-nobel-center-2080333?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Svenska byggnadsvårdsföreningen Komplett fritidshus – gör det själv Tue, 25 Jul 2017 08:00:00 +0200 Ett komplett fritidshus med sovrum, loft, bad, kök och ett väl tilltaget rum med härlig takhöjd är allt som behövs för att kunna njuta av sommaren fullt ut. Tack vare sina goda värmeisolerande egenskaper fungerar det murade och putsade huset även utmärkt att nyttja övriga årstider. Låt det bli utgångspunkt för långa promenader under vår och höst och bjud in släkten att fira en avkopplande jul. http://www.mynewsdesk.com/se/finja/pressreleases/komplett-fritidshus-goer-det-sjaelv-2026194?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/finja/pressreleases/komplett-fritidshus-goer-det-sjaelv-2026194?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Finja HSB Skåne tillsätter utredning efter granskning i media Wed, 19 Jul 2017 15:59:24 +0200 Sydsvenskan har de senaste dagarna rapporterat om brister i HSB Skånes verksamhet. HSB Skånes styrelse tar uppgifterna på stort allvar och har med anledning av detta beslutat att genomföra en fördjupad granskning av verksamheten samt översyn av regelverk, policys och riktlinjer. Redan nu vidtar styrelsen ett antal konkreta åtgärder. http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/hsb-skaane-tillsaetter-utredning-efter-granskning-i-media-2074679?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/hsb-skaane-tillsaetter-utredning-efter-granskning-i-media-2074679?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease HSB Regionalt BD Bygg AB blir entreprenör för byggande av nytt vård- och omsorgsboende på Berget Mon, 17 Jul 2017 13:37:45 +0200 KS Apu har idag beslutat att utse BD Bygg AB som entreprenör för byggande av nytt vård- och omsorgsboende på Berget. Byggstarten för de 60 nya lägenheterna kommer att ske i slutet på augusti. http://www.mynewsdesk.com/se/pitea/pressreleases/bd-bygg-ab-blir-entreprenoer-foer-byggande-av-nytt-vaard-och-omsorgsboende-paa-berget-2070517?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pitea/pressreleases/bd-bygg-ab-blir-entreprenoer-foer-byggande-av-nytt-vaard-och-omsorgsboende-paa-berget-2070517?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Piteå kommun Storstäderna klättrar i Upphandlingsbarometern Thu, 13 Jul 2017 08:01:00 +0200 Storstadslänen klättrar i rankingen men befinner sig alltjämt i nedre delen av Vismas Upphandlingsbarometer, som jämför upphandlingsklimatet i Sverige. På riksnivå ligger antalet upphandlingar på en stabil nivå, med 18 483 genomförda upphandlingar till ett totalt värde av över 600 miljarder kronor. http://www.mynewsdesk.com/se/visma/pressreleases/storstaederna-klaettrar-i-upphandlingsbarometern-2057402?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/visma/pressreleases/storstaederna-klaettrar-i-upphandlingsbarometern-2057402?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Visma HSB SKÅNE SÄLJER FASTIGHET I ESLÖV Fri, 07 Jul 2017 15:55:00 +0200 Under fredagen, 7 juli, tecknades ett avtal mellan HSB Skåne och Brinova AB gällande försäljning av fastigheten Garvaren i Eslöv. Under fredagen blev försäljningen av fastigheten Garvaren i Eslöv klar. HSB Skåne och Brinova AB undertecknade överlåtelseavtalet och i och med detta övergår fastigheten i Brinova ABs ägo med tillträde 20171001. http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/hsb-skaane-saeljer-fastighet-i-esloev-2057013?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/hsb-skaane-saeljer-fastighet-i-esloev-2057013?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease HSB Regionalt Panelsamtal om de hetaste frågorna inom bygg Thu, 06 Jul 2017 11:14:38 +0200 Förra årets bostadsdebatt i Almedalen kretsade kring de 700 000 bostäderna som behöver byggas till 2025. I år handlade diskussionen framför allt om hur det ska gå till. Vem ska bygga alla bostäder när branschen står inför en enorm arbetskraftsbrist? Hur ska digitaliseringens risker och möjligheter behandlas? Och hur ska aktörerna i byggprocessen bli bättre på att samverka – på riktigt? http://www.mynewsdesk.com/se/stockholmsmassan/pressreleases/panelsamtal-om-de-hetaste-fraagorna-inom-bygg-2053396?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/stockholmsmassan/pressreleases/panelsamtal-om-de-hetaste-fraagorna-inom-bygg-2053396?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Stockholmsmässan Betongdagen den 17 oktober: Urbanisering — från högt ovan mark till långt under jord Thu, 06 Jul 2017 10:54:00 +0200 Betong är grunden för den moderna staden, både bokstavligt och bildligt. För grundkonstruktioner och tunnelförstärkningar saknar betongen konkurrenter men betongen har naturligtvis en viktig roll även i många moderna byggnader och broar. Med årets tema "Urbanisering - från högt ovan mark till långt under jord" vill vi beskriva betongens roll i undermark, hus och broar. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/betongdagen-den-17-oktober-urbanisering-fraan-hoegt-ovan-mark-till-laangt-under-jord-2053329?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/betongdagen-den-17-oktober-urbanisering-fraan-hoegt-ovan-mark-till-laangt-under-jord-2053329?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Svenska Betongföreningen Klimatstöd till HSB Gambrinus för byte från gas till fjärrvärme Thu, 06 Jul 2017 09:13:19 +0200 HSB Gambrinus har fått beviljat klimatinvesteringsstöd på 1 953 000 kronor för att byta ut gaspannor mot fjärrvärme i elva hus i centrala Gislaved. http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/klimatstoed-till-hsb-gambrinus-foer-byte-fraan-gas-till-fjaerrvaerme-2052898?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/klimatstoed-till-hsb-gambrinus-foer-byte-fraan-gas-till-fjaerrvaerme-2052898?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease HSB Regionalt Finja lanserar nya och förbättrade webbplatser Wed, 05 Jul 2017 14:11:33 +0200 Som ett led i företagets satsning på digitalisering lanserar nu Finja tre nya webbplatser: finja.se, finjaprefab.se och bemix.se. De två sistnämnda bolagen får härmed egna adresser och bättre förutsättningar att lyfta fram sina specifika produkter och dess användningsområden. http://www.mynewsdesk.com/se/finja/pressreleases/finja-lanserar-nya-och-foerbaettrade-webbplatser-2040764?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/finja/pressreleases/finja-lanserar-nya-och-foerbaettrade-webbplatser-2040764?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Finja WWF varnar: Planerad kraftverksdamm i Selous kan göra oåterkallelig skada Wed, 05 Jul 2017 09:01:40 +0200 Samtidigt som den massiva tjuvjakten på elefant och noshörning i ett av världens största naturreservat Selous i Tanzania minskat något, utsätts nu naturreservatet för nya typer av hot från tung industriell aktivitet. Det senaste är att Tanzanias regering planerar ett storskaligt vattenkraftverk i naturreservatet. http://www.mynewsdesk.com/se/varldsnaturfonden_wwf/pressreleases/wwf-varnar-planerad-kraftverksdamm-i-selous-kan-goera-oaaterkallelig-skada-2050287?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/varldsnaturfonden_wwf/pressreleases/wwf-varnar-planerad-kraftverksdamm-i-selous-kan-goera-oaaterkallelig-skada-2050287?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Världsnaturfonden WWF HSB planerar för 650 lägenheter med SBB i Nyköping Wed, 05 Jul 2017 08:00:00 +0200 HSB Projektpartner och HSB Södermanland förvärvar 50 procent av fastigheterna Raspen 2 och 3 i Nyköping av Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Fastigheterna köps genom bolagsförvärv där SBB går in som ägare till hälften. Planen är att utveckla ett attraktivt bostadsområde med ca 650 lägenheter i flera etapper. http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/hsb-planerar-foer-650-laegenheter-med-sbb-i-nykoeping-2048673?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/hsb-planerar-foer-650-laegenheter-med-sbb-i-nykoeping-2048673?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease HSB Regionalt Prestigefullt träbyggnadsprojekt visas upp i Japan. Mon, 03 Jul 2017 15:42:00 +0200 http://www.mynewsdesk.com/se/arkitektbolaget/pressreleases/prestigefullt-traebyggnadsprojekt-visas-upp-i-japan-2044019?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/arkitektbolaget/pressreleases/prestigefullt-traebyggnadsprojekt-visas-upp-i-japan-2044019?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Arkitektbolaget Stena Fastigheter får ny VD och Koncernchef från 1 januari 2018 Mon, 03 Jul 2017 13:15:00 +0200 Efter 11 år som VD och Koncernchef och med ålderns rätt lämnar Christel Armstrong Darvik nu över till Cecilia Fasth med tillträde 1 januari 2018. Cecilia Fasth kommer närmast från Castellum där hon är VD Region Väst och har lång erfarenhet inom fastighetsbranschen. http://www.mynewsdesk.com/se/stena_fastigheter/pressreleases/stena-fastigheter-faar-ny-vd-och-koncernchef-fraan-1-januari-2018-2045453?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/stena_fastigheter/pressreleases/stena-fastigheter-faar-ny-vd-och-koncernchef-fraan-1-januari-2018-2045453?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Stena Fastigheter ​Riksdagsledamot byter sandlådan mot Almedalen efter föräldraledigheten Mon, 03 Jul 2017 07:26:03 +0200 Han är Socialdemokraternas bostadspolitiske talesperson. Efter sin föräldraledighet byter han nu vardag, från sandslottsbyggande hemma i Linköping till bostadsbyggande i riksdagen. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/riksdagsledamot-byter-sandlaadan-mot-almedalen-efter-foeraeldraledigheten-2044777?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/riksdagsledamot-byter-sandlaadan-mot-almedalen-efter-foeraeldraledigheten-2044777?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Socialdemokraterna Östergötland Nu flyttar de boende in i Brf Lilla Q, i idyllen Svensknabben, Kalmar Fri, 30 Jun 2017 18:06:36 +0200 I Am Home har nu lämnat över nycklarna till köparna av de nyproducerade lägenheterna. Det är fem lägenheter totalt på mellan 119 och 145 kvm med spännande historiska detaljer från tiden då det var ett stall. Här bor man modernt, unikt och charmigt. Vi på I Am Home gratulerar de boende och hoppas de skall trivas i sina nya hem! http://www.mynewsdesk.com/se/i-am-home-holding-ab/pressreleases/nu-flyttar-de-boende-in-i-brf-lilla-q-i-idyllen-svensknabben-kalmar-2044223?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/i-am-home-holding-ab/pressreleases/nu-flyttar-de-boende-in-i-brf-lilla-q-i-idyllen-svensknabben-kalmar-2044223?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease I am Home Holding AB HSB Skånes verksamhet i Ystad flyttar Fri, 30 Jun 2017 16:14:05 +0200 ​Om drygt ett år, det vill säga under hösten 2018, kommer HSB Skånes verksamhet i Ystad att flytta till nya lokaler. Företaget samlar därmed sin verksamhet på orten på ett och samma ställe. Företaget har förvärvat lokalerna på Beijersgatan 16 i Ystad där Sture Anderssons Rörledningsfirma idag håller till och kommer därmed att samla sin verksamhet på orten på ett och samma ställe. http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/hsb-skaanes-verksamhet-i-ystad-flyttar-2044194?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/hsb-skaanes-verksamhet-i-ystad-flyttar-2044194?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease HSB Regionalt HSB köper mark för 375 bostäder i Örebro Fri, 30 Jun 2017 07:00:00 +0200 HSB Projektpartner AB och HSB Mälardalen förvärvar fastigheten Målaren 17 i Örebro av Kungsleden. Avsikten är att bygga ca 375 bostadsrätter i flera etapper. http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/hsb-koeper-mark-foer-375-bostaeder-i-oerebro-2042049?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/hsb-koeper-mark-foer-375-bostaeder-i-oerebro-2042049?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease HSB Regionalt Vinnaren i SKL upphandlingen "Bostadshus 2016" visas på Almedalsveckan, i en VR miljö. Fri, 30 Jun 2017 06:01:00 +0200 Hjältevadshus/Hultsfredshus är mycket glada över att ha vunnit upphandlingen med SKL och ser nu fram emot att visa upp den etta som vi vann upphandlingen ”Bostadshus 2016”, i en Virtual Reality miljö under Almedalsveckan. HTC Vive plattformen gör det på ”virtuellt riktigt” även möjligt att fritt gå runt i lägenheten. http://www.mynewsdesk.com/se/hjaltevadshus/pressreleases/vinnaren-i-skl-upphandlingen-bostadshus-2016-visas-paa-almedalsveckan-i-en-vr-miljoe-2042251?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hjaltevadshus/pressreleases/vinnaren-i-skl-upphandlingen-bostadshus-2016-visas-paa-almedalsveckan-i-en-vr-miljoe-2042251?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease HJÄLTEVADSHUS HSB förvärvar mark tillsammans med SHH Bostad i Enköping Thu, 29 Jun 2017 15:00:00 +0200 HSB Projektpartner AB avser att tillsammans med HSB Uppsala förvärva 50 procent av fastigheten Kryddgården 6:5 i centrala Enköping av TryggHem AB. http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/hsb-foervaervar-mark-tillsammans-med-shh-bostad-i-enkoeping-2039885?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/hsb-foervaervar-mark-tillsammans-med-shh-bostad-i-enkoeping-2039885?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease HSB Regionalt