Mynewsdesk news release http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 Påbörjar arbetet med ny skolstruktur Thu, 19 Apr 2018 16:00:00 +0200 Arbetet med att ta fram en ny skolstruktur för grundskolans årskurs 7-9 i Umeå kommun har påbörjats. Det är den stora befolkningsökningen som ligger till grund för arbetet. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/paaboerjar-arbetet-med-ny-skolstruktur-2482966?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/paaboerjar-arbetet-med-ny-skolstruktur-2482966?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Stora behov av personal inom för- och grundskolan Thu, 19 Apr 2018 15:34:10 +0200 De närmsta tio åren behöver cirka 1 300 medarbetare anställas inom för- och grundskolan. Ungefär 800 av dessa är för att ersätta personer som går i pension och resterande 500 för att kunna ta emot det ökande antalet barn och elever. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/stora-behov-av-personal-inom-foer-och-grundskolan-2482959?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/stora-behov-av-personal-inom-foer-och-grundskolan-2482959?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Stor brist på förskoleplatser Thu, 19 Apr 2018 15:30:52 +0200 Den nya befolkningsprognosen innebär ett behov på 90 förskoleavdelningar de närmsta fem åren och 119 avdelningar på tio års sikt. Beräknat på 15 barn per avdelning. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/stor-brist-paa-foerskoleplatser-2482939?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/stor-brist-paa-foerskoleplatser-2482939?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Brett samarbete i Umeå för att utveckla delningstjänster Thu, 19 Apr 2018 14:58:10 +0200 Umeå ska tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö under tre år utveckla testbäddar för delningsekonomi genom det nationella programmet Sharing cities Sweden. – Vi vill förmedla kunskap genom upplevelser med t ex ”pop-up-aktiviteter” och ett mobilt showroom ,som kan visa upcycling, recycling, downcycling, och delningslösningar, säger Philip Näslund,projektkooridnator för Sharing City Umeå. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/brett-samarbete-i-umeaa-foer-att-utveckla-delningstjaenster-2482766?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/brett-samarbete-i-umeaa-foer-att-utveckla-delningstjaenster-2482766?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Världsunikt samarbete när Toyota tar ett stort kliv mot fossilfrihet med flytande biogas Thu, 19 Apr 2018 14:15:00 +0200 Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB (TMHMS) i Mjölby och Tekniska verkens dotterbolag Svensk Biogas i Linköping, ingår ett världsunikt samarbete. Toyota ersätter den fossila gasolen, som idag är det bränsle som primärt används för att driva tork- och härdugnar i målerierna, med flytande biogas. Den flytande biogasen ska produceras av Tekniska verken i Linköping http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/toyota-tar-stort-kliv-mot-fossilfrihet-med-flytande-biogas-2414206?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/toyota-tar-stort-kliv-mot-fossilfrihet-med-flytande-biogas-2414206?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Tekniska verken i Linköping AB Kundhantering och fakturering från Props Thu, 19 Apr 2018 11:40:43 +0200 Tekniska verken i Linköping väljer den svenska systemleverantören Props Utility Solutions (Props) som leverantör av lösningen ProBill för kundhantering och fakturering. http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/kundhantering-och-fakturering-fraan-props-2475853?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/kundhantering-och-fakturering-fraan-props-2475853?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Tekniska verken i Linköping AB ​Ett säkert vårtecknen att sanden tas upp Thu, 19 Apr 2018 11:32:05 +0200 Nu börjar Sandviken Energi med sandupptagning från gator, gång- och cykelvägar inom deras väghållningsområde i Sandviken och Storvik. http://www.mynewsdesk.com/se/sandvikenenergi/pressreleases/ett-saekert-vaartecknen-att-sanden-tas-upp-2482349?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sandvikenenergi/pressreleases/ett-saekert-vaartecknen-att-sanden-tas-upp-2482349?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Sandviken Energi AB Ren bil och rent samvete - Stora biltvättarhelgen är här Thu, 19 Apr 2018 10:00:00 +0200 Helgen den 21-22 april anordnas Stora biltvättarhelgen. Då kan du göra en insats för miljön genom att göra bilen vårfin i en biltvätt. http://www.mynewsdesk.com/se/eem/pressreleases/ren-bil-och-rent-samvete-stora-biltvaettarhelgen-aer-haer-2482134?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/eem/pressreleases/ren-bil-och-rent-samvete-stora-biltvaettarhelgen-aer-haer-2482134?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Eskilstuna Energi och Miljö AB ​Guitars – the Museum har fått bygglov på Folkets Hus Wed, 18 Apr 2018 18:46:41 +0200 ​Guitars – the Museum har nu bygglov för nya museilokaler i Folkets Hus vind. Bygglovet innebär också en tillbyggnad mellan Folkets hus och gamla bibliotekshuset. Ombyggnaden och tillbyggnaden planeras att börja innan sommaren med planerad öppnande vid årsskiftet. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/guitars-the-museum-har-faatt-bygglov-paa-folkets-hus-2481463?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/guitars-the-museum-har-faatt-bygglov-paa-folkets-hus-2481463?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun ​Detaljplan för kvarteret Almen på Grisbacka Wed, 18 Apr 2018 18:33:00 +0200 Nu är en detaljplan för kvarteret Almen på Grisbacka i Umeå beslutad (den så kallade Griba-tomten). Den skapar förutsättningar för 250 – 300 lägenheter i byggnader som kan bli upp till sex våningar. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/detaljplan-foer-kvarteret-almen-paa-grisbacka-2481461?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/detaljplan-foer-kvarteret-almen-paa-grisbacka-2481461?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun ​Nytt bostadsområde vid vattentornet i Holmsund Wed, 18 Apr 2018 18:22:00 +0200 Nu finns en detaljplan framtagen för ett nytt bostadsområde i centrala Holmsund. Det är kommunen som ansökt om detaljplan som skapar förutsättningar för 12-14 enbostadshus och 1-2 flerbostadshus med fyra våningar vid vattentornet i Holmsund. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/nytt-bostadsomraade-vid-vattentornet-i-holmsund-2481460?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/nytt-bostadsomraade-vid-vattentornet-i-holmsund-2481460?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun ​Planförändringar för att möjliggöra infrastrukturprojekt Wed, 18 Apr 2018 18:08:05 +0200 Byggnadsnämnden i Umeå har beslutat om detaljplaner för att skapa förutsättningar för Västra länken och Norrbotniabanan. Det gäller detaljplan för trafikplats Röbäck på Västra Länken och detaljplan för Norrbottniabanan mellan Umeå och Dåva. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/planfoeraendringar-foer-att-moejliggoera-infrastrukturprojekt-2481459?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/planfoeraendringar-foer-att-moejliggoera-infrastrukturprojekt-2481459?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Monument på Rådhustorget ska manifestera metoo-revolutionen Wed, 18 Apr 2018 17:20:00 +0200 På Rådhustorget ska ett monument uppföras över den världsomspännande rörelse som betecknas som metoo-revolutionen. Vem som skapar monumentet är inte bestämt. Uppdraget kommer att annonseras och konstnärer har då möjlighet att anmäla sitt intresse. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/monument-paa-raadhustorget-ska-manifestera-metoo-revolutionen-2481225?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/monument-paa-raadhustorget-ska-manifestera-metoo-revolutionen-2481225?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Umeå kommuns stipendium till avgångselev vid konsthögskolan tilldelas Emil Carlsiö Wed, 18 Apr 2018 17:18:42 +0200 Umeå kommuns konststipendium för nyutexaminerade går till Emil Carlsiö. Stipendiet på 20 000 kronor delas varje år ut till en elev ur konsthögskolans avgångsklass i magisterutbildningen. Stipendiaten utses på rekommendation av professorskåren vid konsthögskolan. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/umeaa-kommuns-stipendium-till-avgaangselev-vid-konsthoegskolan-tilldelas-emil-carlsioe-2481229?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/umeaa-kommuns-stipendium-till-avgaangselev-vid-konsthoegskolan-tilldelas-emil-carlsioe-2481229?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Tänk på vattnet du dricker - tvätta bilen i en biltvätt Wed, 18 Apr 2018 16:03:23 +0200 I helgen, 21-22 april, är det dags för den stora biltvättarhelgen, en kampanj som syftar till att få så många som möjligt att göra bilen ren och fin i en biltvätt och inte fultvätta den hemma på garageuppfarten eller på gatan. I en biltvätt renas det smutsiga vattnet, vid tvätt hemma på uppfarten rinner vattnet rakt ut i närmaste dike via dagenvattenledningarna och förorenar miljön där du bor. http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/taenk-paa-vattnet-du-dricker-tvaetta-bilen-i-en-biltvaett-2477727?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/taenk-paa-vattnet-du-dricker-tvaetta-bilen-i-en-biltvaett-2477727?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Tekniska verken i Linköping AB Mattias Alkberg till Vävenscenen Wed, 18 Apr 2018 13:46:10 +0200 Alla är sämst är en musikföreställning av och med Mattias Alkberg. Två akter där Alkbergs musik från sina 15 år som soloartist löper som en röd tråd. Turnén startar hösten 2018 och avslutas på Vävenscenen i december. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/mattias-alkberg-till-vaevenscenen-2480725?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/mattias-alkberg-till-vaevenscenen-2480725?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Tingsrätten friar Tekniska verken i generatoraffären Wed, 18 Apr 2018 12:52:00 +0200 Tingsrätten i Norrköping ger Tekniska verken rätt i den så kallade generatoraffären. http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/tingsraetten-friar-tekniska-verken-i-generatoraffaeren-2472975?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/tingsraetten-friar-tekniska-verken-i-generatoraffaeren-2472975?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Tekniska verken i Linköping AB Elever i årskurs 8 testar vårdyrket – intresset dubbelt så stort i år Wed, 18 Apr 2018 06:06:00 +0200 Umeå kommun och Västerbottens läns landsting arbetar gemensamt för att locka fler att utbilda sig inom vård och omsorg. Onsdag 18 april har elever i årskurs 8 chansen att få veta mer om karriärmöjligheter och framtida utveckling inom vård och omsorg. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/elever-i-aarskurs-8-testar-vaardyrket-intresset-dubbelt-saa-stort-i-aar-2480155?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/elever-i-aarskurs-8-testar-vaardyrket-intresset-dubbelt-saa-stort-i-aar-2480155?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Plocka skräp och bidra till ett renare Umeå Mon, 16 Apr 2018 09:07:53 +0200 Nu är våren här, men värmen har också en baksida – då ökar nedskräpningen i Umeå. Kommunen lägger mycket tid och resurser på att städa i Umeå, men det finns ändå tillfällen då staden är och upplevs skräpig. Delta i skräpplockardagarna, 21-25 maj, och bidra till ett renare Umeå! http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/plocka-skraep-och-bidra-till-ett-renare-umeaa-2477980?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/plocka-skraep-och-bidra-till-ett-renare-umeaa-2477980?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Mindre explosion i panna tre på Kraftvärmeverket Sat, 14 Apr 2018 12:23:00 +0200 Tidigt på lördagsmorgonen (14 april) uppstod en explosion i panna tre, den panna som eldar trä på Kraftvärmeverket i Linköping. Händelsen, som lett till materiella skador på pannan, ska nu inspekteras och en utredning kommer att göras. Ingen skadades i samband med händelsen. http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/mindre-explosion-i-panna-tre-paa-kraftvaermeverket-2477497?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/mindre-explosion-i-panna-tre-paa-kraftvaermeverket-2477497?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Tekniska verken i Linköping AB