Mynewsdesk news release http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 ​Bussarna tillbaka på Vasaplan 2 oktober Fri, 22 Sep 2017 15:11:51 +0200 Nu börjar vi närma oss 2 oktober då bussarna flyttar tillbaka på Vasaplan. Trafikvärdar finns på plats första veckan för att hjälpa folk att hitta rätt hållplats. Ombyggnaden fortsätter längs fasaderna och genomfartsförbudet på V Norrlandsgatan tas bort. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/bussarna-tillbaka-paa-vasaplan-2-oktober-2166817?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/bussarna-tillbaka-paa-vasaplan-2-oktober-2166817?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Nöjda besökare på Umeå kommuns bibliotek Fri, 22 Sep 2017 09:13:13 +0200 Resultatet från bibliotekens kundundersökning visar på mycket nöjda besökare. På frågor om personalens kompetens, bemötande och bibliotekens service är över 80% nöjda eller mycket nöjda. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/noejda-besoekare-paa-umeaa-kommuns-bibliotek-2164361?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/noejda-besoekare-paa-umeaa-kommuns-bibliotek-2164361?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Enkätundersökning ska ge ökad kunskap om äldres boendesituation Fri, 22 Sep 2017 07:41:28 +0200 För att få bättre kunskap om äldres livs- och boendemiljö skickar kommunen nästa vecka ut en enkät till 900 personer i åldrarna 70–84 år. Resultatet av enkäten ska ge en översiktlig bild av tillgängligheten för äldre, i och utanför sina bostäder. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/enkaetundersoekning-ska-ge-oekad-kunskap-om-aeldres-boendesituation-2164369?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/enkaetundersoekning-ska-ge-oekad-kunskap-om-aeldres-boendesituation-2164369?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Pressvisning: Violet Violence 28 september kl. 14.00 Fri, 22 Sep 2017 07:00:00 +0200 Välkommen på pressvisning av Umeå konsthalls nya utställning, Violet Violence, där sockersött ställs mot rått, mitt emellan barn- och vuxenvärld. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/pressvisning-violet-violence-28-september-kl-14-punkt-00-2162655?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/pressvisning-violet-violence-28-september-kl-14-punkt-00-2162655?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun ​Rådhustorget ska inte rivas upp Thu, 21 Sep 2017 14:38:27 +0200 Medieuppgifter om att Rådhustorget ska rivas upp är grovt missvisande. I själva verket handlar det om att åtgärda besiktningsanmärkningar där ett mindre antal plattor är trasiga eller behöver justeras. Det är en mindre yta som kommer att läggas om, långt ifrån ett ”byggkaos” som det beskrivits som. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/raadhustorget-ska-inte-rivas-upp-2162812?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/raadhustorget-ska-inte-rivas-upp-2162812?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Positiva prisbesked för våra kunder även i år Thu, 21 Sep 2017 10:19:22 +0200 Eskilstuna Energi och Miljö har glädjande besked inför 2018. Förutom en justering av elnätsavgiften samt en mindre höjning av anläggningsavgiften för Vatten och avlopp blir det i stort sett oförändrade priser och taxor. http://www.mynewsdesk.com/se/eem/pressreleases/positiva-prisbesked-foer-vaara-kunder-aeven-i-aar-2161320?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/eem/pressreleases/positiva-prisbesked-foer-vaara-kunder-aeven-i-aar-2161320?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Eskilstuna Energi och Miljö AB Umedalen får ny idrottshall Thu, 21 Sep 2017 09:22:14 +0200 Byggnadsnämnden i Umeå har gett bygglov för ny idrottshall på Umedalen. Det är Umedalens IF som ska bygga en ny hall i anslutning till Musköten. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/umedalen-faar-ny-idrottshall-2160967?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/umedalen-faar-ny-idrottshall-2160967?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Skellefteå Kraft går med i Power Circle Thu, 21 Sep 2017 07:13:20 +0200 Skellefteå Kraft vill fortsätta utveckla energibranschen och går nu med i Power Circle, elkraftsbranschens intresseorganisation för framtidsfrågor. Skellefteå Kraft satsar på förnybart vilket redan skapat intresse från Europas största batterifabrik. Power Circle och Skellefteå Kraft kan nu tillsammans arbeta med att synliggöra elens roll i en hållbar samhällsutveckling. http://www.mynewsdesk.com/se/power-circle-ab/pressreleases/skellefteaa-kraft-gaar-med-i-power-circle-2154279?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/power-circle-ab/pressreleases/skellefteaa-kraft-gaar-med-i-power-circle-2154279?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Power Circle AB Planprogram för ”Skärgårdsstaden” inleds Wed, 20 Sep 2017 22:21:00 +0200 Byggnadsnämnden i Umeå har beslutat att inleda arbetet med att ta fram ett planprogram för gamla sågverksområdet i Holmsund, den så kallade ”Skärgårdsstaden”. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/planprogram-foer-skaergaardsstaden-inleds-2160011?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/planprogram-foer-skaergaardsstaden-inleds-2160011?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun ​Lägenheter vid Tavelsjö kyrka Wed, 20 Sep 2017 22:10:00 +0200 Byggnadsnämnden i Umeå inleder planläggning för att kunna bygga ca 30 lägenheter i området vid prästgården i Tavelsjö. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/laegenheter-vid-tavelsjoe-kyrka-2159975?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/laegenheter-vid-tavelsjoe-kyrka-2159975?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Flerbostadshus på Grisbacka Wed, 20 Sep 2017 21:46:08 +0200 Byggnadsnämnden i Umeå har tagit beslut att inleda planläggning på Grisbacka som ska skapa möjlighet för flerbostadshus med verksamheter i entréplan inklusive nedgrävt parkeringsgarage. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/flerbostadshus-paa-grisbacka-2159969?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/flerbostadshus-paa-grisbacka-2159969?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Detaljplanering på Ön pausas Wed, 20 Sep 2017 21:38:16 +0200 Byggnadsnämnden i Umeå har beslutat att pausa pågående detaljplaner och inte påbörja nya detaljplaner på Ön. Arbetet kan återupptas när nytt avtal mellan kommunen och privata fastighetsägare om medfinansiering av utbyggnaden av infrastruktur är klart. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/detaljplanering-paa-oen-pausas-2159962?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/detaljplanering-paa-oen-pausas-2159962?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Ny skorsten monteras på Kraftvärmeverket Tue, 19 Sep 2017 14:52:03 +0200 Den 3 maj påbörjades rivningen av skorstenen på panna 3 på Kraftvärmeverket vid Resecentrum i Linköping, på grund av rostangrepp. På onsdag morgon levereras den nya skorstenen för att monteras på det renoverade fundamentet efter lunch. Den nya skorstenen ska ge samma synintryck som den befintliga och inte ändra stadsbilden. http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/ny-skorsten-monteras-paa-kraftvaermeverket-2153255?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/ny-skorsten-monteras-paa-kraftvaermeverket-2153255?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Tekniska verken i Linköping AB ​Kommunen kan behålla Guitars-fastighet Tue, 19 Sep 2017 14:30:07 +0200 Markanvisning av fastigheten Siv 1, med bland annat Guitars – The Museum, skjuts på framtiden för vidare utredning av skolans behov av lokaler. Bakgrunden till detta beslut i näringslivs- och planeringsutskottet är att vårens befolkningsprognos pekar på en stor ökning av antalet barn. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/kommunen-kan-behaalla-guitars-fastighet-2155654?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/kommunen-kan-behaalla-guitars-fastighet-2155654?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun RenoNordens konkurs drabbar inte Linköpingsborna Tue, 19 Sep 2017 11:56:35 +0200 Moderbolaget Reno Norden ASA och dotterbolag RenoNorden Norge AS ansöker om konkurs, men verksamheten i Sverige, Danmark och Finland kommer att fortsätta. Under tisdagsförmiddagen (19 september) träffades Tekniska verkens vd Anders Jonsson och RenoNorden Sveriges vd Peter Ekholm för att diskutera den uppkomna situationen och vad det eventuellt skulle kunna innebära för sophämtningen i Linköping. http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/renonordens-konkurs-drabbar-inte-linkoepingsborna-2154263?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/renonordens-konkurs-drabbar-inte-linkoepingsborna-2154263?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Tekniska verken i Linköping AB Pressinbjudan: Asa får fiber – dags för grävstart Mon, 18 Sep 2017 10:25:05 +0200 ​Den 19 september går startskottet för Wexnets fiberutbyggnad i Asa. Mer än 150 hushåll har redan valt att ansluta sig. Projektet kan genomföras tack vare stöd för bredbandsinvesteringar i det så kallade landsbygdsprogrammet. http://www.mynewsdesk.com/se/vaxjoenergi-veab/pressreleases/pressinbjudan-asa-faar-fiber-dags-foer-graevstart-2151397?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/vaxjoenergi-veab/pressreleases/pressinbjudan-asa-faar-fiber-dags-foer-graevstart-2151397?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Växjö Energi AB Samhällsbyggande företag drar igång byggnationen av Navet Fri, 15 Sep 2017 15:54:00 +0200 Nu dras bygget av Navet igång, ett nytt centrum för utveckling och drift av samhällets infrastruktur från bostäder, el, värme, vatten, bredband till återvinning och avfall. I Navet kommer Mimer, Fibra, Mälarenergi, Mälarenergi Elnät och VafabMiljö att flytta in. Fem samhällsbyggande företag som samlar sitt kunnande under ett tak för att ge ännu bättre tjänster och service till boende i Västerås. http://www.mynewsdesk.com/se/mimer/pressreleases/samhaellsbyggande-foeretag-drar-igaang-byggnationen-av-navet-2139361?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/mimer/pressreleases/samhaellsbyggande-foeretag-drar-igaang-byggnationen-av-navet-2139361?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Bostads AB Mimer Anna Tenje invigde nya elbilsladdare på Grand Samarkand Fri, 15 Sep 2017 13:09:44 +0200 I dag invigdes två nya laddstolpar för elbilar på Grand Samarkand. Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje invigde och laddade den första bilen. http://www.mynewsdesk.com/se/vaxjoenergi-veab/pressreleases/anna-tenje-invigde-nya-elbilsladdare-paa-grand-samarkand-2149854?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/vaxjoenergi-veab/pressreleases/anna-tenje-invigde-nya-elbilsladdare-paa-grand-samarkand-2149854?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Växjö Energi AB Därför har Umeå kommun sagt upp hemtjänstavtalet med Astridgården Thu, 14 Sep 2017 16:35:54 +0200 Med anledning av den senaste tidens nyhetsrapportering kring Astridgården vill Umeå kommun förtydliga bakgrunden till de beslut som tagits. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/daerfoer-har-umeaa-kommun-sagt-upp-hemtjaenstavtalet-med-astridgaarden-2148432?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/daerfoer-har-umeaa-kommun-sagt-upp-hemtjaenstavtalet-med-astridgaarden-2148432?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun ​Ekonomiskt stöd till Umeå Pride Thu, 14 Sep 2017 14:30:32 +0200 Jämställdhetsutskottet stöttar arrangemanget Umeå Pride med 15 000 kronor. Syftet är att bidra till ökad kunskap i hbtq-frågor. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/ekonomiskt-stoed-till-umeaa-pride-2148248?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/ekonomiskt-stoed-till-umeaa-pride-2148248?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun