Mynewsdesk news release http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 Tekniska verken får pris - Best startup collaboration Fri, 24 Nov 2017 09:30:00 +0100 Tekniska verken i Linköping har tilldelats pris för ”Best startup collaboration” för sitt engagemang i Ignite Sweden, som handlar om att koppla ihop startups och storföretag i syfte att hitta nya samarbeten. http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/tekniska-verken-faar-pris-best-startup-collaboration-2291911?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/tekniska-verken-faar-pris-best-startup-collaboration-2291911?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Tekniska verken i Linköping AB Ändrade regler vid önskemål av skola till förskoleklass Thu, 23 Nov 2017 14:21:35 +0100 Om det är fler ansökningar till en skola än det finns platser ska kommunen görs ett urval för placering på skola utifrån kommunens fastställda urvalsregler. Från och med 1 januari 2018 ändras reglerna för urval och ansökningarna görs digitalt. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/aendrade-regler-vid-oenskemaal-av-skola-till-foerskoleklass-2295100?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/aendrade-regler-vid-oenskemaal-av-skola-till-foerskoleklass-2295100?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Digitalt närvarosystem införs i alla förskolor Thu, 23 Nov 2017 14:09:43 +0100 För- och grundskolenämnden har beslutat att införa det digitala närvarosystemet Tempus i samtliga förskolor. I dag är det ett 30-tal av Umeå kommuns cirka 85 förskolor som redan använder systemet. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/digitalt-naervarosystem-infoers-i-alla-foerskolor-2295090?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/digitalt-naervarosystem-infoers-i-alla-foerskolor-2295090?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun För- och grundskolans budget och uppdragsplan 2018 Thu, 23 Nov 2017 14:04:51 +0100 Det kraftigt ökande antalet barn under kommande år innebär att för- och grundskolenämnden har fått ett tillskott på 80,1 miljoner kronor i fullmäktiges budgetbeslut för 2018. Nämnden har i sin budget prioriterat barn i lägre åldrar och barn med extraordinära behov. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/foer-och-grundskolans-budget-och-uppdragsplan-2018-2295006?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/foer-och-grundskolans-budget-och-uppdragsplan-2018-2295006?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Charlotta Sund ny vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping Thu, 23 Nov 2017 10:50:00 +0100 ​Tekniska verkens styrelse har utsett Charlotta Sund till ny vd och koncernchef efter Anders Jonsson som går i pension i vår, hon tillträder tjänsten 1 maj 2018. http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/charlotta-sund-ny-vd-och-koncernchef-foer-tekniska-verken-i-linkoeping-2293486?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/charlotta-sund-ny-vd-och-koncernchef-foer-tekniska-verken-i-linkoeping-2293486?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Tekniska verken i Linköping AB ​Extra kommunbidrag avsätts till Röda korset Wed, 22 Nov 2017 16:11:31 +0100 Individ- och familjenämnden beslutade att avsätta 4,1 miljoner kronor av det extra kommunbidraget till Röda korset. Genom att teckna en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Umeå kommun och Röda korset kan kommunbidraget användas för att jobba långsiktigt med ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/extra-kommunbidrag-avsaetts-till-roeda-korset-2292797?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/extra-kommunbidrag-avsaetts-till-roeda-korset-2292797?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Inbjudan till Pressträff - Tekniska verkens nya vd presenteras Wed, 22 Nov 2017 16:08:38 +0100 Under våren 2018 går Tekniska verkens vd Anders Jonsson i pension och rekrytering av hans efterträdare har pågått under hösten, ett arbete som nu är färdigt. Media bjuds in till pressträff torsdagen den 23 november kl 10.30, då Tekniska verkens nya vd presenteras. Plats: Receptionen, Tekniska verkens huvudkontor, Brogatan 1, Linköping http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/inbjudan-till-presstraeff-tekniska-verkens-nya-vd-presenteras-2272684?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/inbjudan-till-presstraeff-tekniska-verkens-nya-vd-presenteras-2272684?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Tekniska verken i Linköping AB Med anledning av SvD Näringslivs artikel ”Sverige klarar inte hemlig information vid kris” 22 november 2017 Wed, 22 Nov 2017 13:47:00 +0100 Vi måste övergå i ”beredskap 2.0” innebärande klivet från krisberedskap till krigsberedskap. Hur obehagligt det än må kännas så behöver vi fundera på frågan – vad är det i samhället som vi främst vill skydda i ett allvarligt läge. Hur ser vi på befolkningsskyddet där många skyddsrum i praktiken är avvecklade eller är det infrastrukturen som vi ska prioritera? http://www.mynewsdesk.com/se/4cstrategies/pressreleases/med-anledning-av-svd-naeringsliv-artikel-sverige-klarar-inte-hemlig-information-vid-kris-22-november-2017-2291234?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/4cstrategies/pressreleases/med-anledning-av-svd-naeringsliv-artikel-sverige-klarar-inte-hemlig-information-vid-kris-22-november-2017-2291234?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease 4C Strategies Biogasarbete i Tannefors gör att det kan uppstå eldslågor Wed, 22 Nov 2017 09:57:55 +0100 http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/biogasarbete-i-tannefors-goer-att-det-kan-uppstaa-eldslaagor-2276611?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/biogasarbete-i-tannefors-goer-att-det-kan-uppstaa-eldslaagor-2276611?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Tekniska verken i Linköping AB ​Kommunen saknar lokaler för akuthärbärge Tue, 21 Nov 2017 15:20:20 +0100 Kommunen har inte några lokaler för ett akuthärbärge för utsatta EU-medborgare under denna vinter. Planer fanns på att använda Lövö förskola, men den ombyggnad som krävs för att uppfylla lagstiftningen skulle ta flera månader och kosta miljontals kronor. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/kommunen-saknar-lokaler-foer-akuthaerbaerge-2289691?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/kommunen-saknar-lokaler-foer-akuthaerbaerge-2289691?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Öresundskraft stödjer solceller till skola i Uganda Tue, 21 Nov 2017 13:50:00 +0100 Samarbetar med Energy Aid, Your Academy och Stena Technoworld; bekostar bekostar installationen av skolans solcellsanläggning. http://www.mynewsdesk.com/se/oresundskraft/pressreleases/oeresundskraft-stoedjer-solceller-till-skola-i-uganda-2287962?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/oresundskraft/pressreleases/oeresundskraft-stoedjer-solceller-till-skola-i-uganda-2287962?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Öresundskraft AB 64,5 miljoner till bredbandsutbyggnad i sju kommuner Tue, 21 Nov 2017 10:28:55 +0100 ​Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om tilldelning av 64,5 miljoner för utbyggnad av accessnät för bredband i Värmlands län inom sju kommuner. http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen-varmland/pressreleases/645-miljoner-till-bredbandsutbyggnad-i-sju-kommuner-2288121?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen-varmland/pressreleases/645-miljoner-till-bredbandsutbyggnad-i-sju-kommuner-2288121?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Länsstyrelsen i Värmlands län 20 miljoner till bredbandsutbyggnad i Örebro kommun Mon, 20 Nov 2017 15:08:24 +0100 ​Örebro kommun har fattat beslut om en uppdaterad bredbandsplan. Målet är att 70 procent av alla hushåll och företag i såväl tätorter som i glesbygd under år 2018 ska kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100 Mbit/s. http://www.mynewsdesk.com/se/orebro_kommun/pressreleases/20-miljoner-till-bredbandsutbyggnad-i-oerebro-kommun-2286571?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/orebro_kommun/pressreleases/20-miljoner-till-bredbandsutbyggnad-i-oerebro-kommun-2286571?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Örebro kommun Infrakulvert Vallastaden nominerad till Årets Bygge 2018 Thu, 16 Nov 2017 16:42:00 +0100 Infrakulvert Vallastaden nominerad till Årets Bygge 2018. "Nya stadsdelen Vallastaden i Linköping gömmer en unik lösning för infrastruktur. Tillsammans med Uponor har Tekniska verken i Linköping utvecklat ett nytt kulvertsystem som rymmer områdets hela tekniska infrastruktur. Den nya lösningen är helt återvinningsbar och har skapat mer bebyggelsebar yta ovan jord", skriver tidningen Byggindustrin. http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/infrakulvert-vallastaden-nominerad-till-aarets-bygge-2018-2274740?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/infrakulvert-vallastaden-nominerad-till-aarets-bygge-2018-2274740?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Tekniska verken i Linköping AB Skippa fulspolningen! Thu, 16 Nov 2017 11:14:00 +0100 Vad gör du om toalettpappret är slut? För många blir lösningen att ”fultorka” sig med hushållspapper och sedan spola ner det i toaletten. Det visar en ny undersökning från Svenskt Vatten. http://www.mynewsdesk.com/se/eem/pressreleases/skippa-fulspolningen-2279047?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/eem/pressreleases/skippa-fulspolningen-2279047?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Eskilstuna Energi och Miljö AB ​Hedlunda förskola lyft på klimatmöte Thu, 16 Nov 2017 08:18:26 +0100 Umeå kommun är på tredje plats i landet bland kommuner som nyttjar Gröna lån hos Kommuninvest. Ett av Umeås projekt är passivhuset Hedlunda förskola, som den 15 november presenterades vid FN:s klimatmöte i Bonn. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/hedlunda-foerskola-lyft-paa-klimatmoete-2277864?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/hedlunda-foerskola-lyft-paa-klimatmoete-2277864?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Påbörjat planarbete för flerbostadshus vid Mariehemsvägen Wed, 15 Nov 2017 17:10:24 +0100 Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja arbetet med en detaljplan för ett område nära korsningen Mariehemsvägen och Älgvägen. Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att förtäta och bygga nya flerbostadshus ut mot Mariehemsvägen. Detaljplanen gäller fastigheten Flyttfågeln 1, ett område som idag är bebyggt med garage och markparkeringar. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/paaboerjat-planarbete-foer-flerbostadshus-vid-mariehemsvaegen-2277173?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/paaboerjat-planarbete-foer-flerbostadshus-vid-mariehemsvaegen-2277173?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Antagen detaljplan för påbyggnad och nya flerbostadshus längs Norra Obbolavägen Wed, 15 Nov 2017 17:08:17 +0100 Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för ett område mellan Metargränd och Norra Obbolavägen på Teg. På fastigheterna finns tre flerbostadshus som planeras att byggas på samt att ett helt nytt flerbostadshus ska byggas. Fastigheterna det gäller är Backsvalan 1-4. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/antagen-detaljplan-foer-paabyggnad-och-nya-flerbostadshus-laengs-norra-obbolavaegen-2277179?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/antagen-detaljplan-foer-paabyggnad-och-nya-flerbostadshus-laengs-norra-obbolavaegen-2277179?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Umeås första miljöskjutsar driver hållbarheten framåt Wed, 15 Nov 2017 11:27:33 +0100 Elcykel för frakt av konstmaterial, lokal för cykeljunta, inköp av 3D-skrivare och stöd till en festival. Fyra miljöskjutsar på 20 017 kronor delas ut till fyra föreningar med olika karaktär som alla bidrar till att driva en hållbar utveckling framåt. http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/umeaas-foersta-miljoeskjutsar-driver-haallbarheten-framaat-2275387?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/umeaas-foersta-miljoeskjutsar-driver-haallbarheten-framaat-2275387?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå kommun Ny snabbladdare för elfordon i Storuman Wed, 15 Nov 2017 10:02:39 +0100 Nu på fredag inviger Umeå Energi en nya snabbladdare för elfordon i samarbete med Storuman kommun och OKQ8 i Storuman. Snabbladdaren som är placerad vid OK/Q8 har tre laddplatser är en del av Umeå Energi satsning på utbyggnad av laddinfrastruktur i stad och inland. http://www.mynewsdesk.com/se/umea_energi/pressreleases/ny-snabbladdare-foer-elfordon-i-storuman-2274856?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/umea_energi/pressreleases/ny-snabbladdare-foer-elfordon-i-storuman-2274856?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Umeå Energi