Mynewsdesk news release http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 Åtal väcks för grova ekobrott i ärende med kopplingar till kriminella nätverket Black axe Wed, 20 May 2020 13:14:12 +0200 http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/aatal-vaecks-foer-grova-ekobrott-i-aerende-med-kopplingar-till-kriminella-naetverket-black-axe-3001160?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/aatal-vaecks-foer-grova-ekobrott-i-aerende-med-kopplingar-till-kriminella-naetverket-black-axe-3001160?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Ekobrottsmyndigheten Invånarguider informerar om Covid-19 på Biskopsgårdens torg Thu, 07 May 2020 12:52:24 +0200 Under maj månad ambulerar Biskopsgårdens invånarguider tillsammans med medborgarkontoret mellan Vårväderstorget, Friskväderstorget och Länsmanstorget. Guiderna anställdes för att stärka den lokala demokratin men när pandemin kom sadlade de snabbt om till att sprida information om Covid-19 http://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/pressreleases/invaanarguider-informerar-om-covid-19-paa-biskopsgaardens-torg-2997199?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/pressreleases/invaanarguider-informerar-om-covid-19-paa-biskopsgaardens-torg-2997199?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Göteborgs Stad Hvilan snabbutbildar till trädgårdsbranschen Mon, 30 Mar 2020 20:53:28 +0200 När rörligheten på arbetskraft blir kraftigt begränsad slår det direkt på vissa branscher, Trädgårdsnäringen är en sådan. Svårigheten att resa hit för sitt säsongsarbete påverkar direkt vår näring. Vi saknar fler duktiga kompetenta medarbetare för att säkra produktionen av grönsaker, bär och andra primörer. Hvilan Utbildning erbjuder snabbutbildning inom odling till arbetssökande för branschen. http://www.mynewsdesk.com/se/hvilan-utbildning/pressreleases/hvilan-snabbutbildar-till-traedgaardsbranschen-2986942?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hvilan-utbildning/pressreleases/hvilan-snabbutbildar-till-traedgaardsbranschen-2986942?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Hvilan Utbildning AB Nytt avtal med Göteborgs stad Sat, 14 Mar 2020 20:57:10 +0100 Veldi har vunnit upphandlingen gällande industriutbildningar med Göteborgs stad fr o m 2020 och de kommande åren. http://www.mynewsdesk.com/se/strigo-ab/pressreleases/nytt-avtal-med-goeteborgs-stad-2980684?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/strigo-ab/pressreleases/nytt-avtal-med-goeteborgs-stad-2980684?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Strigo AB Efter succén med HK Scan - nu startar Astar fyra nya utbildningar Wed, 29 Jan 2020 10:36:00 +0100 Stycknings- och slakteribranschen skriker efter folk. I mars startar Astar - i samarbete med Arbetsförmedlingen och Kött och Charkföretagen - utbildningar på fyra nya orter för att möta behovet av arbetskraft. http://www.mynewsdesk.com/se/thorengruppen/pressreleases/efter-succen-med-hk-scan-nu-startar-astar-fyra-nya-utbildningar-2965397?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/thorengruppen/pressreleases/efter-succen-med-hk-scan-nu-startar-astar-fyra-nya-utbildningar-2965397?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Thorengruppen ​Emigranternas Hus hotas av nedläggning! Wed, 29 Jan 2020 09:05:00 +0100 En stor del av den svenska historien riskerar att försvinna p.g.a. marknadsmässiga hyror och minskande kommunala bidrag till viktig verksamhet. Emigranternas hus är inte bara av intresse för Göteborgare utan för hela Västra Götaland, hela Sverige och USA. De flesta har en släkting som emigrerat till USA. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/emigranternas-hus-hotas-av-nedlaeggning-2964692?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/emigranternas-hus-hotas-av-nedlaeggning-2964692?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Emigranternashus.se Ge förutsättningarna till de utbildningsaktörer vars insatser bevisligen ger människor jobb! Thu, 23 Jan 2020 14:22:00 +0100 Hvilan Utbildning har ända sedan starten år 1868 varit specialiserad på den gröna näringen. Vi har följt med vår tid, ständigt utvecklats och bedriver i dag bland annat vuxenutbildningar nischade mot trädgårdsbranschen. Det är en sektor med växande behov av kvalificerad arbetskraft. Under de närmaste fem åren beräknas det finnas att behov på mellan 4-6000 nya medarbetare på samtliga nivåer. http://www.mynewsdesk.com/se/hvilan-utbildning/pressreleases/ge-foerutsaettningarna-till-de-utbildningsaktoerer-vars-insatser-bevisligen-ger-maenniskor-jobb-2963779?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hvilan-utbildning/pressreleases/ge-foerutsaettningarna-till-de-utbildningsaktoerer-vars-insatser-bevisligen-ger-maenniskor-jobb-2963779?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Hvilan Utbildning AB Göteborgsföretaget Vägen ut! Ängås Trädgård certifieras som arbetsintegrerande socialt företag hos SKOOPI Wed, 11 Dec 2019 11:48:11 +0100 Vägen ut! Ängås Trädgård är ett arbetsintegrerande socialt företag som nu är certifierat i SKOOPI enligt den gemensamma branschstandarden hos SIS, (Svenska Institutet för Standarder). "Vi tar vårt ansvar på stort allvar för att göra nytta i samhället, återinvesterar vinsten i företaget och integrerar människor i riktiga jobb och i samhället." http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/goeteborgsfoeretaget-vaegen-ut-aengaas-traedgaard-certifieras-som-arbetsintegrerande-socialt-foeretag-hos-skoopi-2952678?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/goeteborgsfoeretaget-vaegen-ut-aengaas-traedgaard-certifieras-som-arbetsintegrerande-socialt-foeretag-hos-skoopi-2952678?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Vägen ut! kooperativen ​70 % tror sig ha blivit diskriminerade när de sökt jobb – åldersdiskriminering vanligast Wed, 20 Nov 2019 08:03:00 +0100 Nyligen släppte TNG en nationell rapport om jobbsökare och deras syn på fördo​msfri rekrytering, upplevelsen av att söka jobb, diskriminering och chefens agerande. En av de mest slående siffrorna i rapporten är att hela 70 % upplever sig ha blivit bortvald på felaktiga och diskriminerande grunder i samband med att de sökt jobb. http://www.mynewsdesk.com/se/tng_rekrytering_bemanning/pressreleases/70-procent-tror-sig-ha-blivit-diskriminerade-naer-de-soekt-jobb-aaldersdiskriminering-vanligast-2945006?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tng_rekrytering_bemanning/pressreleases/70-procent-tror-sig-ha-blivit-diskriminerade-naer-de-soekt-jobb-aaldersdiskriminering-vanligast-2945006?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease TNG Group AB Integrationsforum 2019 – med fokus på långsiktig integration Mon, 11 Nov 2019 10:00:00 +0100 ​Integration är ett aktuellt ämne inom politik och media. Men vad betyder integration? Hur ska den mätas, vem ska integreras i vad och när är en person integrerad? Det är frågor som kommer att diskuteras på Integrationsforum den 14 november i Göteborg. http://www.mynewsdesk.com/se/laensstyrelsen-vaestra-goetalands-laen/pressreleases/integrationsforum-2019-med-fokus-paa-laangsiktig-integration-2941687?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/laensstyrelsen-vaestra-goetalands-laen/pressreleases/integrationsforum-2019-med-fokus-paa-laangsiktig-integration-2941687?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Länsstyrelsen Västra Götalands län Topp 7: Jobbsökares krav på rekryterande chefer Thu, 31 Oct 2019 08:04:00 +0100 Rekryterande chefer lyckas ofta inte leverera enligt jobbsökarnas förväntningar, visar en undersökning med över 1500 respondenter från rekryterings- och bemanningsföretaget TNG. Det handlar framför allt om för långsamma rekryteringsprocesser och brist på återkoppling under processens gång, men också om chefens agerande under anställningsintervjun. http://www.mynewsdesk.com/se/tng_rekrytering_bemanning/pressreleases/topp-7-jobbsoekares-krav-paa-rekryterande-chefer-2019-2937012?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tng_rekrytering_bemanning/pressreleases/topp-7-jobbsoekares-krav-paa-rekryterande-chefer-2019-2937012?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease TNG Group AB Oförändrat konjunkturläge i Västsverige Tue, 29 Oct 2019 15:59:01 +0100 Trots en månad av internationell oro och intensiv medierapportering om en nära förestående lågkonjunktur så fortsätter hjulen att snurra i Västsverige. Det visar Västsvenska Handelskammarens konjunkturmätning. Samtidigt skruvar Handelskammarens företagspanel ner sina förväntningar för det kommande året vilket antyder att mörkare något tider är på gång. http://www.mynewsdesk.com/se/handelskammaren/pressreleases/ofoeraendrat-konjunkturlaege-i-vaestsverige-2937322?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/handelskammaren/pressreleases/ofoeraendrat-konjunkturlaege-i-vaestsverige-2937322?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Västsvenska Handelskammaren Oförändrat konjunkturläge i Västsverige Tue, 29 Oct 2019 15:55:17 +0100 Trots en månad av internationell oro och intensiv medierapportering om en nära förestående lågkonjunktur så fortsätter hjulen att snurra i Västsverige. Det visar Västsvenska Handelskammarens konjunkturmätning. Samtidigt skruvar Handelskammarens företagspanel ner sina förväntningar för det kommande året vilket antyder att mörkare något tider är på gång. http://www.mynewsdesk.com/se/handelskammaren/pressreleases/ofoeraendrat-konjunkturlaege-i-vaestsverige-2937314?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/handelskammaren/pressreleases/ofoeraendrat-konjunkturlaege-i-vaestsverige-2937314?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Västsvenska Handelskammaren Oförändrat konjunkturläge i Västsverige Tue, 29 Oct 2019 15:50:35 +0100 Trots en månad av internationell oro och intensiv medierapportering om en nära förestående lågkonjunktur så fortsätter hjulen att snurra i Västsverige. Det visar Västsvenska Handelskammarens konjunkturmätning. Samtidigt skruvar Handelskammarens företagspanel ner sina förväntningar för det kommande året vilket antyder att mörkare något tider är på gång. http://www.mynewsdesk.com/se/handelskammaren/pressreleases/ofoeraendrat-konjunkturlaege-i-vaestsverige-2937298?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/handelskammaren/pressreleases/ofoeraendrat-konjunkturlaege-i-vaestsverige-2937298?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Västsvenska Handelskammaren Oförändrat konjunkturläge i Västsverige Tue, 29 Oct 2019 15:35:45 +0100 Trots en månad av internationell oro och intensiv medierapportering om en nära förestående lågkonjunktur så fortsätter hjulen att snurra i Västsverige. Det visar Västsvenska Handelskammarens konjunkturmätning. Samtidigt skruvar Handelskammarens företagspanel ner sina förväntningar för det kommande året vilket antyder att mörkare något tider är på gång. http://www.mynewsdesk.com/se/handelskammaren/pressreleases/ofoeraendrat-konjunkturlaege-i-vaestsverige-2937260?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/handelskammaren/pressreleases/ofoeraendrat-konjunkturlaege-i-vaestsverige-2937260?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Västsvenska Handelskammaren ​Entreprenörkvinnan som har besöksnäringen i sitt DNA Mon, 28 Oct 2019 08:48:00 +0100 Tina Wedholms entreprenörsådra visade sig tidigt, då skallen kokade av idéer. Kvar finns pärmen med elektricitetsmätare, mättejp och sugproppsklättrande. Nu förverkligar hon Sasongspersonal.se som löser kompetensbristen inom besöksbranschen. Klädbutikerna stänger, restauranger öppnar. Behovet är enormt och Tina lägger Tetris med uppdrag/kandidater för att maxa allas utdelning. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/entreprenoerkvinnan-som-har-besoeksnaeringen-i-sitt-dna-2936483?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/entreprenoerkvinnan-som-har-besoeksnaeringen-i-sitt-dna-2936483?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Sasongspersonal.se De vann Göteborgsregionens pris Utmärkelsen 2019 Mon, 14 Oct 2019 11:55:00 +0200 Vinnarna av Utmärkelsen 2019, Göteborgsregionens pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv, delades i förra veckan ut av Helene Odenjung på Gymnasiedagarna och Future Skills stora scen. Vinnarna är... http://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsregionen/pressreleases/de-vann-goeteborgsregionens-pris-utmaerkelsen-2019-2931264?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsregionen/pressreleases/de-vann-goeteborgsregionens-pris-utmaerkelsen-2019-2931264?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ny undersökning: 92 % tycker det är frustrerande att söka jobb Tue, 08 Oct 2019 07:45:00 +0200 ​Idag släpper TNG en ny rapport om jobbsökare och deras syn på fördomsfri rekrytering, upplevd diskriminering, teknik och förväntningar på chefens agerande vid rekrytering. Resultatet visar att 89 % kan tänka sig att söka jobb där deras ansökan hanteras fördomsfritt, samtidigt som många upplever frustration och missnöje – framför allt när det kommer till bemötandet från den rekryterande chefen. http://www.mynewsdesk.com/se/tng_rekrytering_bemanning/pressreleases/ny-undersoekning-92-procent-tycker-det-aer-frustrerande-att-soeka-jobb-2927584?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tng_rekrytering_bemanning/pressreleases/ny-undersoekning-92-procent-tycker-det-aer-frustrerande-att-soeka-jobb-2927584?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease TNG Group AB Pressinbjudan: Välkommen till Gymnasiedagarna och Future Skills Tue, 01 Oct 2019 07:00:00 +0200 Den 8–10 oktober är det dags för Gymnasiedagarna och Future Skills – regionens viktigaste mötesplats för den som ska göra ett studie- eller yrkesval. Hit kommer de som ska göra sitt gymnasieval, söker jobb, funderar på att byta karriär eller vill veta mer om vuxenutbildningar. http://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsregionen/pressreleases/pressinbjudan-vaelkommen-till-gymnasiedagarna-och-future-skills-2926197?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsregionen/pressreleases/pressinbjudan-vaelkommen-till-gymnasiedagarna-och-future-skills-2926197?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Göteborgsregionens kommunalförbund GR September - en minst sagt händelserik månad Mon, 30 Sep 2019 16:34:57 +0200 Västsvenska Handelskammarens företagspanel förväntar sig en tämligen stabil och därmed relativt stark konjunktur årets sista kvartal. Däremot förutspår panelen en svag avmattning på tolv månaders sikt. Bjarne Pettersson, regionchef på Västsvenska Handelskammaren, är inte förvånad över prognosen men inte heller särskilt oroad. http://www.mynewsdesk.com/se/handelskammaren/pressreleases/september-en-minst-sagt-haendelserik-maanad-2926138?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/handelskammaren/pressreleases/september-en-minst-sagt-haendelserik-maanad-2926138?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Västsvenska Handelskammaren