Mynewsdesk news release http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 ​VD för Järntorget Byggintressenter AB, Martin Arkad, lämnar sin post efter sju år i rollen. Thu, 22 Mar 2018 14:17:15 +0100 http://www.mynewsdesk.com/se/jarntorget/pressreleases/vd-foer-jaerntorget-byggintressenter-ab-martin-arkad-laemnar-sin-post-efter-sju-aar-i-rollen-2456695?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/jarntorget/pressreleases/vd-foer-jaerntorget-byggintressenter-ab-martin-arkad-laemnar-sin-post-efter-sju-aar-i-rollen-2456695?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Järntorget ​​Hållbarhetshuset på KTH utnämns till Årets Fasad 2018 Thu, 22 Mar 2018 11:32:05 +0100 Byggandet följer samhällets utveckling. Precis som språk och vårt sätt att leva. Därför konstaterar juryn att Hållbarhetshuset lyckas på ett "sjukt bra sätt" ta vara på materialets möjligheter i en fasaduppbyggnad som både förnyar och håller fast vid traditionerna. Det hantverksmässiga utförandet håller "kanonnivå" vilket sätter så att säga hela projektet i "pole position" i årets fasadrace. http://www.mynewsdesk.com/se/aix-arkitekter-ab/pressreleases/haallbarhetshuset-paa-kth-utnaemns-till-aarets-fasad-2018-2454978?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/aix-arkitekter-ab/pressreleases/haallbarhetshuset-paa-kth-utnaemns-till-aarets-fasad-2018-2454978?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease AIX Arkitekter AB Earth Hour 2018: Belysning är en utmaning som ger resultat Thu, 22 Mar 2018 07:45:00 +0100 Lördag 24 mars klockan 20.30–21.30 är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation. Earth Hour har vuxit från symbolhandling, där belysningen släcks under en timme, till en rörelse som engagerar miljontals människor. Belysning är ett bra exempel på Riksbyggens hållbarhetsarbete. http://www.mynewsdesk.com/se/riksbyggen/pressreleases/earth-hour-2018-belysning-aer-en-utmaning-som-ger-resultat-2454407?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/riksbyggen/pressreleases/earth-hour-2018-belysning-aer-en-utmaning-som-ger-resultat-2454407?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Riksbyggen ekonomisk förening Detaljplan i Björlanda kan ge ny arena för friidrott Wed, 21 Mar 2018 16:02:44 +0100 Byggnadsnämnden har vid sitt senaste sammanträde beslutat upprätta en detaljplan i stadsdelen Björlanda för byggande av en ny friidrottsanläggning. http://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/pressreleases/detaljplan-i-bjoerlanda-kan-ge-ny-arena-foer-friidrott-2455178?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/pressreleases/detaljplan-i-bjoerlanda-kan-ge-ny-arena-foer-friidrott-2455178?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Göteborgs Stad Bostadsbroms minimerad efter regeringens reviderade skatteförslag Wed, 21 Mar 2018 15:10:26 +0100 Idag presenterade regeringen ett nytt skatteförslag som rör ränteavdrag för företag. Begränsningen av ränteavdrag föreslås nu landa på EU:s miniminivå på 30 procent. – Det är tydligt att regeringen lyssnat på den kraftiga kritik som kom från fastighetsbranschen. Det nya förslaget är mer hanterbart och vår bedömning är att det var bra för bostadsutvecklingen generellt, säger Niklas Widebeck HSB. http://www.mynewsdesk.com/se/hsb_riksforbund/pressreleases/bostadsbroms-minimerad-efter-regeringens-reviderade-skattefoerslag-2455139?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hsb_riksforbund/pressreleases/bostadsbroms-minimerad-efter-regeringens-reviderade-skattefoerslag-2455139?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease HSB Riksförbund Fönsterrenoveringens dag: en dag för hela Sverige den 30 maj Wed, 21 Mar 2018 07:28:00 +0100 ​Varje dag ersätts vackra gamla fönster av högsta kvalitet helt i onödan. Som ett hållbart alternativ till fönsterbyten introducerar nu Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet Fönsterrenoveringens dag. http://www.mynewsdesk.com/se/byggnadsvardsforeningen/pressreleases/foensterrenoveringens-dag-en-dag-foer-hela-sverige-den-30-maj-2453793?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/byggnadsvardsforeningen/pressreleases/foensterrenoveringens-dag-en-dag-foer-hela-sverige-den-30-maj-2453793?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Svenska byggnadsvårdsföreningen Efterlängtad byggstart i Berga Park Tue, 20 Mar 2018 08:00:00 +0100 Under våren 2018 startar grävarbetet för HSB brf Panorama i Berga Park, Linköping. Detta är HSBs första bostadsrättsförening i området. Totalt planeras det för cirka 120 lägenheter i tre bostadsrättsföreningar. http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/efterlaengtad-byggstart-i-berga-park-2452270?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/efterlaengtad-byggstart-i-berga-park-2452270?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease HSB Regionalt Solcellsmässa i solstaden Tue, 20 Mar 2018 07:00:00 +0100 Föreningen Hållbart byggande i Värmland arrangerar solcellsmässa den 23 mars i anslutning till Earth Hour. På plats finns Karlstads kommuns energi- och klimatrådgivare och pratar solenergi, visar upp vår solkarta och ger tips på hur du kan vara energieffektiv. http://www.mynewsdesk.com/se/karlstads_kommun/pressreleases/solcellsmaessa-i-solstaden-2452435?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/karlstads_kommun/pressreleases/solcellsmaessa-i-solstaden-2452435?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Karlstads Kommun Sh byggs affärsområde Anläggning expanderar i Uppland Mon, 19 Mar 2018 08:01:30 +0100 En långsiktig satsning tillsammans med lokala aktörer står på agendan när affärsområde Anläggning nu inleder sin satsning längs med kustbandet i Uppland. http://www.mynewsdesk.com/se/sh-bygg/pressreleases/sh-byggs-affaersomraade-anlaeggning-expanderar-i-uppland-2451121?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sh-bygg/pressreleases/sh-byggs-affaersomraade-anlaeggning-expanderar-i-uppland-2451121?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Sh bygg, sten och anläggning AB Riksbyggen deltar i projekt kring standarder för biobaserade produkter Mon, 19 Mar 2018 07:55:00 +0100 Hur ska man redovisa hållbarhet kopplat till skogsbruk? Utifrån den frågan arbetar BioInnovations projektet ”Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk”. Riksbyggen, som har flera nyproduktionsprojekt i trä, välkomnar det nya projektet. http://www.mynewsdesk.com/se/riksbyggen/pressreleases/riksbyggen-deltar-i-projekt-kring-standarder-foer-biobaserade-produkter-2450502?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/riksbyggen/pressreleases/riksbyggen-deltar-i-projekt-kring-standarder-foer-biobaserade-produkter-2450502?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Riksbyggen ekonomisk förening Debatt: Hus utan avslutning Thu, 15 Mar 2018 15:03:55 +0100 ​Vi måste prata om taken. Eller rättare sagt frånvaron av tak. I århundraden har taken varit en viktig del av våra byggnaders identitet och uttryck. Pricken över i, grädden på moset och allt det där. Formen, sadeltak, mansardtak, valmat tak, i samspel med beläggningen, välarbetade stråtak, klassikt lertegel, plåttak med koppar eller zink är inte bara av kulturhistoriskt värde utan även estetiskt.. http://www.mynewsdesk.com/se/byggnadsvardsforeningen/pressreleases/debatt-hus-utan-avslutning-2449169?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/byggnadsvardsforeningen/pressreleases/debatt-hus-utan-avslutning-2449169?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Svenska byggnadsvårdsföreningen Förslag till nytt kunskapscentrum för att bygga stallar Thu, 15 Mar 2018 10:42:00 +0100 Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen analyserat hur kunskapsförsörjningen inom byggandet av stallar kan förbättras. Bakgrunden är målet för den svenska livsmedelsstrategin att stärka konkurrenskraften i svensk livsmedelsproduktion. En slutsats är att det behövs ett kunskapscentrum för animalieproduktionens byggande och att utbildningen för de som ritar stallar behöver stärkas. http://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/foerslag-till-nytt-kunskapscentrum-foer-att-bygga-stallar-2448193?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/foerslag-till-nytt-kunskapscentrum-foer-att-bygga-stallar-2448193?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Statens Jordbruksverk Magnus Leidhammar tar över rollen som Försäljningschef Weber Thu, 15 Mar 2018 08:00:00 +0100 Magnus Leidhammar är sedan 1 februari 2018 Försäljningschef Weber. Han har tagit över efter Niclas Wullt som från och med 1 februari 2018 gått vidare till rollen som Marknadsdirektör för Saint-Gobain Sweden AB. http://www.mynewsdesk.com/se/weber/pressreleases/magnus-leidhammar-tar-oever-rollen-som-foersaeljningschef-weber-2447851?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/weber/pressreleases/magnus-leidhammar-tar-oever-rollen-som-foersaeljningschef-weber-2447851?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Weber Hur kan vi hantera kulturhistoriskt värdefull miljö i planering och byggande? Wed, 14 Mar 2018 13:31:49 +0100 I början av mars arrangerade Norconsult årets första stadsarkitektträff. Temat var kulturmiljö och hur vi kan ta hänsyn till kulturhistoriska värden vid planering och byggande. Intresset för träffen var stort, vilket är väldigt roligt. http://www.mynewsdesk.com/se/norconsult-ab/pressreleases/hur-kan-vi-hantera-kulturhistoriskt-vaerdefull-miljoe-i-planering-och-byggande-2447405?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/norconsult-ab/pressreleases/hur-kan-vi-hantera-kulturhistoriskt-vaerdefull-miljoe-i-planering-och-byggande-2447405?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norconsult AB Undervisning på LNU – Arkitektbolagets nya uppdrag. Mon, 12 Mar 2018 13:36:49 +0100 http://www.mynewsdesk.com/se/arkitektbolaget/pressreleases/undervisning-paa-lnu-arkitektbolagets-nya-uppdrag-2438141?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/arkitektbolaget/pressreleases/undervisning-paa-lnu-arkitektbolagets-nya-uppdrag-2438141?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Arkitektbolaget INBJUDAN till premiärvisning av CHANGE - en film om förändring för mänsklig hållbarhet Mon, 12 Mar 2018 08:47:15 +0100 Det är något nytt som behöver få komma fram. En ny aspekt av något som redan finns. Det är inte revolutionerande men kan revolutionera hela vårt sätt att tänka och arbeta för en bättre värld. En väg mot en mänskligt hållbar framtid. CHANGE vill inspirera till nya ännu inte tänkta tankar och till att känna vikten av den mänskliga aspekten i hållbarheten. #mänsklighållbarhet www.tillitsverket.se http://www.mynewsdesk.com/se/tgim/pressreleases/inbjudan-till-premiaervisning-av-change-en-film-om-foeraendring-foer-maensklig-haallbarhet-2441843?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tgim/pressreleases/inbjudan-till-premiaervisning-av-change-en-film-om-foeraendring-foer-maensklig-haallbarhet-2441843?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease TGIM - Thank God It's Monday Ny HR-chef stärker HSBs nya nationella organisation Mon, 12 Mar 2018 07:00:00 +0100 ​​HSBs nybildade nationella organisation har rekryterat Laurence Howard till en ny tjänst som HR-chef. Han kommer senast från Peab, där han arbetat som personalchef. Laurence Howard har en mångårig chefserfarenhet och har tidigare jobbat som personalchef på Skanska och Bravida. På HSB kommer Laurence Howard att ingå i koncernledningsgruppen. ​ http://www.mynewsdesk.com/se/hsb_riksforbund/pressreleases/ny-hr-chef-staerker-hsbs-nya-nationella-organisation-2439909?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hsb_riksforbund/pressreleases/ny-hr-chef-staerker-hsbs-nya-nationella-organisation-2439909?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease HSB Riksförbund ​Burma: Militären tar över mark där folkgruppen rohingyas bodde - bygger baser där byar har bränts ner Mon, 12 Mar 2018 01:01:00 +0100 Burmas delstat Rakhine håller på att militäriseras i en skrämmande snabb takt. Myndigheterna bygger bland annat baser för säkerhetsstyrkorna och gräver upp mark där rohingyabyar brändes ner till grunden för bara några månader sedan, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport. http://www.mynewsdesk.com/se/amnesty_international__svenska_sektionen/pressreleases/burma-militaeren-tar-oever-mark-daer-folkgruppen-rohingyas-bodde-bygger-baser-daer-byar-har-braents-ner-2442631?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/amnesty_international__svenska_sektionen/pressreleases/burma-militaeren-tar-oever-mark-daer-folkgruppen-rohingyas-bodde-bygger-baser-daer-byar-har-braents-ner-2442631?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Amnesty Sverige PLÅTPRISET 2018 till White arkitekter för Humanistiska teatern Fri, 09 Mar 2018 15:54:57 +0100 Igår, den 8 mars, arrangerades arkitekturdagen PLÅT18 för elfte året i följd. På Slagthuset i Malmö samlades bjöds Skånes arkitekter på materialutställning och inspirerande föreläsningar om hållbara och innovativa metallfasader. För åttonde året delade PLÅT-seminariet* också ut hedersutmärkelsen PLÅTPRISET. Det gick till White arkitekter för Humanistiska Teatern. http://www.mynewsdesk.com/se/pvforetagen/pressreleases/plaatpriset-2018-till-white-arkitekter-foer-humanistiska-teatern-2442759?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pvforetagen/pressreleases/plaatpriset-2018-till-white-arkitekter-foer-humanistiska-teatern-2442759?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Plåt & Ventföretagen HSB Östergötland köper mark i Mjölby Fri, 09 Mar 2018 11:37:00 +0100 HSB Östergötland har tecknat ett optionsavtal med Mjölby kommun om att förvärva mark vid det så kallade Sjunningsfältet i Mjölby. På fastigheten planerar HSB uppföra ett 30-tal par -och radhus i bostadsrättsform. http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/hsb-oestergoetland-koeper-mark-i-mjoelby-2441988?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/hsb-oestergoetland-koeper-mark-i-mjoelby-2441988?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease HSB Regionalt