Mynewsdesk news release http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 Elitbygg & Ekodesign AB lanserar ny hemsida Fri, 14 Dec 2018 09:35:00 +0100 Elitbygg & Ekodesign AB har idag release på sin nya hemsida. Vi kommer uppdatera hemsidan löpande med nya funktioner så du som kund kan följa våra arbeten och projekt och få uppdateringar i realtid. http://www.mynewsdesk.com/se/elitbygg-och-ekodesign/pressreleases/elitbygg-och-ekodesign-sverige-ab-slaepper-ny-hemsida-2811905?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/elitbygg-och-ekodesign/pressreleases/elitbygg-och-ekodesign-sverige-ab-slaepper-ny-hemsida-2811905?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Svensk Elitbygg & Ekodesign Ny rapport om digitala angrepp på demokratin – vad kan juridiken göra för att minska problemet? Wed, 05 Dec 2018 12:43:00 +0100 Institutet för Juridik och Internet (IJI) har, i samarbete med mySafety Försäkringar, tagit fram rapporten ”Nätkränkningar som rättsligt och demokratiskt problem”. Rapporten är skriven av HG Axberger och ger insikter och förslag på möjliga förbättringar och förändringar för att motverka att nätkränkningar har en negativ påverkan på vår demokrati. http://www.mynewsdesk.com/se/mysafety/pressreleases/ny-rapport-om-digitala-angrepp-paa-demokratin-vad-kan-juridiken-goera-foer-att-minska-problemet-2810125?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/mysafety/pressreleases/ny-rapport-om-digitala-angrepp-paa-demokratin-vad-kan-juridiken-goera-foer-att-minska-problemet-2810125?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease mySafety AB Migrationsverket hindrar ABB-ingenjören Ali Omumi från att komma tillbaka till Sverige – med hänvisning till påhittad regel Wed, 05 Dec 2018 08:17:12 +0100 Migrationsverket har satt i system att hindra utvisade arbetskraftsinvandrare från att komma tillbaka till sitt arbete i Sverige – med hänvisning till en påhittad regel som saknar stöd i lagen. En som drabbats är ingenjören Ali Omumi, som utvisades i somras och nu hindras från att komma tillbaka till Sverige och sitt arbete på ABB. Centrum för rättvisa hjälper Ali Omumi att ta fallet till domstol. http://www.mynewsdesk.com/se/centrumforrattvisa/pressreleases/migrationsverket-hindrar-abb-ingenjoeren-ali-omumi-fraan-att-komma-tillbaka-till-sverige-med-haenvisning-till-paahittad-regel-2809778?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/centrumforrattvisa/pressreleases/migrationsverket-hindrar-abb-ingenjoeren-ali-omumi-fraan-att-komma-tillbaka-till-sverige-med-haenvisning-till-paahittad-regel-2809778?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Centrum för rättvisa 11 viktiga saker att tänka på när du köper en bostad Wed, 05 Dec 2018 06:30:00 +0100 En bostad är som regel den största affär man gör i sitt liv. Det är därför viktigt att se vilka fallgropar och risker som finns med bostadsaffären. Det är bör vara en lång tid från tankefrö till att gå på visningar och att slutningen betala handpenning och signera kontraktet. Dolda fel och din undersökningsplikt som köpare är också viktiga delar av processen. http://www.mynewsdesk.com/se/elitbygg-och-ekodesign/pressreleases/11-viktiga-saker-att-taenka-paa-naer-du-koeper-en-bostadsraett-2809659?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/elitbygg-och-ekodesign/pressreleases/11-viktiga-saker-att-taenka-paa-naer-du-koeper-en-bostadsraett-2809659?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Svensk Elitbygg & Ekodesign Automatiserad tjänstepension från Fortnox Mon, 03 Dec 2018 11:01:00 +0100 Fortnox lanserar tillsammans med SPP en automatiserad tjänstepensionslösning för småföretag. Fortnox Tjänstepension är unik i sitt slag då den skalar bort flera steg ur den manuella hanteringen. http://www.mynewsdesk.com/se/fortnox/pressreleases/automatiserad-tjaenstepension-fraan-fortnox-2808155?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/fortnox/pressreleases/automatiserad-tjaenstepension-fraan-fortnox-2808155?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Fortnox AB Nu ökar risken för bostadsbränder – men få svenskar skyddar hemmet Sat, 01 Dec 2018 07:55:00 +0100 Varje år rycker räddningstjänsten ut till fler än 6 000 bostadsbränder i Sverige och december och januari är de mest utsatta månaderna. Trots den dystra statistiken är det få som vidtar rätt säkerhetsåtgärder för att minska brandrisken, enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. Medan drygt nio av tio svenskar har en brandvarnare är det bara en av tio som brandövat hemma. http://www.mynewsdesk.com/se/trygg-hansa/pressreleases/nu-oekar-risken-foer-bostadsbraender-men-faa-svenskar-skyddar-hemmet-2807446?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/trygg-hansa/pressreleases/nu-oekar-risken-foer-bostadsbraender-men-faa-svenskar-skyddar-hemmet-2807446?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Trygg-Hansa Nya finansiella kapitalmål för Resurs Holding efter genomförd fusion Fri, 30 Nov 2018 09:00:00 +0100 Resurs Bank AB:s (publ) moderbolag, Resurs Holding AB (publ), har idag beslutat om vissa uppdaterade finansiella mål mot bakgrund av att fusionen mellan Resurs Bank och dess norska helägda dotterbolag yA Bank AS nu har registrerats. http://www.mynewsdesk.com/se/resurs-bank/pressreleases/nya-finansiella-kapitalmaal-foer-resurs-holding-efter-genomfoerd-fusion-2807147?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/resurs-bank/pressreleases/nya-finansiella-kapitalmaal-foer-resurs-holding-efter-genomfoerd-fusion-2807147?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Resurs Bank Flest bränder sker i bostäder Thu, 29 Nov 2018 11:00:03 +0100 Drygt 30 000 skador som orsakats av brand och åska har anmälts till försäkringsbolagen. En majoritet av skadorna inträffar i bostäder. Antalet brandskador har minskat över tid men skadekostnaderna ökar. Det visar en ny rapport från Svensk Försäkring. http://www.mynewsdesk.com/se/svenskforsakring/pressreleases/flest-braender-sker-i-bostaeder-2806399?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/svenskforsakring/pressreleases/flest-braender-sker-i-bostaeder-2806399?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Svensk försäkring AFA Försäkring erbjuder nu sina kunder att ta emot post via Kivra Thu, 29 Nov 2018 07:30:00 +0100 http://www.mynewsdesk.com/se/kivra/pressreleases/afa-foersaekring-erbjuder-nu-sina-kunder-att-ta-emot-post-via-kivra-2805337?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/kivra/pressreleases/afa-foersaekring-erbjuder-nu-sina-kunder-att-ta-emot-post-via-kivra-2805337?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Kivra AB Aon har rekryterat Anna-Karin Sehlmark Fri, 23 Nov 2018 08:20:00 +0100 Vi har förstärkt team Commercial och är glada att kunna hälsa Anna-Karin Sehlmark, mera känd under namnet Caisa Sehlmark, välkommen till rollen som Account Executive. http://www.mynewsdesk.com/se/aon/pressreleases/aon-har-rekryterat-anna-karin-sehlmark-2801551?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/aon/pressreleases/aon-har-rekryterat-anna-karin-sehlmark-2801551?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Aon Sweden AB Pressinbjudan: Omvärldstrender 2019 - Hur påverkas försäkringsbranschen? Thu, 22 Nov 2018 11:32:43 +0100 Den 4 december presenterar Svensk Försäkring årets omvärldsrapport. Välkommen till ett seminarium där den ekonomiska utvecklingen och aktuella regleringsfrågor står i fokus. http://www.mynewsdesk.com/se/svenskforsakring/pressreleases/pressinbjudan-omvaerldstrender-2019-hur-paaverkas-foersaekringsbranschen-2802297?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/svenskforsakring/pressreleases/pressinbjudan-omvaerldstrender-2019-hur-paaverkas-foersaekringsbranschen-2802297?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Svensk försäkring Varannan förälder osäker på hur man räddar ett barns liv Thu, 22 Nov 2018 07:55:00 +0100 Varje år söker omkring 170 000 barn vård på grund av en skadehändelse. Att vuxna i ett barns närhet vet hur de ska agera vid en akut situation kan vara livsavgörande. Ändå är närmare hälften av alla småbarnsföräldrar osäkra på hur man utför första hjälpen och hjärt-lungräddning på barn, enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. Även bland förskolelärarna är kunskapen låg. http://www.mynewsdesk.com/se/trygg-hansa/pressreleases/varannan-foeraelder-osaeker-paa-hur-man-raeddar-ett-barns-liv-2801923?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/trygg-hansa/pressreleases/varannan-foeraelder-osaeker-paa-hur-man-raeddar-ett-barns-liv-2801923?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Trygg-Hansa ​Alla barn och ungdomar förtjänar att vara trygga på nätet - mySafety Försäkringar gör sin Näthatsförsäkring fri för alla under 18 år Tue, 20 Nov 2018 10:13:10 +0100 Barn och ungdomar drabbas tråkigt nog hårt av hat, hot och kränkningar över nätet. Inte minst genom att de ofta saknar olika typer av skyddsnät som vuxna kan ha. Som en reaktion mot detta kommer nu mySafety Försäkringar att erbjuda sin näthatsförsäkring kostnadsfritt till alla barn och ungdomar under 18 år. http://www.mynewsdesk.com/se/mysafety/pressreleases/alla-barn-och-ungdomar-foertjaenar-att-vara-trygga-paa-naetet-mysafety-foersaekringar-goer-sin-naethatsfoersaekring-fri-foer-alla-under-18-aar-2800503?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/mysafety/pressreleases/alla-barn-och-ungdomar-foertjaenar-att-vara-trygga-paa-naetet-mysafety-foersaekringar-goer-sin-naethatsfoersaekring-fri-foer-alla-under-18-aar-2800503?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease mySafety AB Resurs lanserar smidiga betaltjänster i ny app Tue, 20 Nov 2018 08:00:00 +0100 Resurs Bank utökar sitt digitala tjänsteutbud med Resurs Bank app. Den nylanserade appen erbjuder funktioner som förenklar kundens vardag, bland annat genom möjligheten att betala fakturor med ett klick. http://www.mynewsdesk.com/se/resurs-bank/pressreleases/resurs-lanserar-smidiga-betaltjaenster-i-ny-app-2799938?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/resurs-bank/pressreleases/resurs-lanserar-smidiga-betaltjaenster-i-ny-app-2799938?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Resurs Bank ​Lovette Jallow är Årets Nätängel 2018 – här är alla vinnarna Mon, 19 Nov 2018 23:03:00 +0100 Den fjärde upplagan av Årets Nätängel är avgjord och Lovette Jallow vinner för sin ständiga kamp mot sexism, rasism och orättvisor. Övriga vinnare är Eskilstuna-Kuriren i kategorin media, Maya Runhagen i kategorin junior och Female Legends i kategorin gaming. http://www.mynewsdesk.com/se/mysafety/pressreleases/lovette-jallow-aer-aarets-naetaengel-2018-haer-aer-alla-vinnarna-2800250?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/mysafety/pressreleases/lovette-jallow-aer-aarets-naetaengel-2018-haer-aer-alla-vinnarna-2800250?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease mySafety AB ​Daniel Jouseff skänker konstverk som pris till Årets Nätängel Mon, 19 Nov 2018 13:46:08 +0100 Ikväll avgörs den fjärde upplagan av Årets Nätängel på en gala på Nalen i Stockholm – priset som lyfter och hyllar personer och organisationer som gör det där lilla extra i arbetet mot näthatet. Konstnären Daniel Jouseff, som gjort sig känd för sina ofta minimalistiska verk, skänker nu ett verk till vinnaren. http://www.mynewsdesk.com/se/mysafety/pressreleases/daniel-jouseff-skaenker-konstverk-som-pris-till-aarets-naetaengel-2799936?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/mysafety/pressreleases/daniel-jouseff-skaenker-konstverk-som-pris-till-aarets-naetaengel-2799936?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease mySafety AB Resurs Bank planerar att börja sälja förfallna lånefordringar Fri, 16 Nov 2018 10:00:00 +0100 Resurs Bank har ingått avtal med kredithanteringsföretagen Alektum Group, Axactor och Lowell om att löpande sälja delar av Resurs Banks förfallna lånefordringar i Sverige och Norge. Första överlåtelsen förväntas ske under januari 2019. Överlåtelserna förväntas ha en positiv påverkan på Resurs Banks kapitalbehov, likviditet och resultat. http://www.mynewsdesk.com/se/resurs-bank/pressreleases/resurs-bank-planerar-att-boerja-saelja-foerfallna-laanefordringar-2798270?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/resurs-bank/pressreleases/resurs-bank-planerar-att-boerja-saelja-foerfallna-laanefordringar-2798270?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Resurs Bank ​mySafety OY utsett till ett av Finlands mest framgångsrika företag Wed, 14 Nov 2018 14:35:43 +0100 Den finska delen av mySafety har utsetts till ”Framgångsföretag” av Finlands ledande finanstidning Kauppalehti – en utmärkelse som bara delas ut till företag som är bland de bästa i såväl sin bransch som i landet i stort. Endast runt fem procent av bolag aktiva i Finland får utmärkelsen. http://www.mynewsdesk.com/se/mysafety/pressreleases/mysafety-oy-utsett-till-ett-av-finlands-mest-framgaangsrika-foeretag-2796993?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/mysafety/pressreleases/mysafety-oy-utsett-till-ett-av-finlands-mest-framgaangsrika-foeretag-2796993?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease mySafety AB App låter bilägaren besikta skadan på distans Wed, 14 Nov 2018 09:00:00 +0100 Har olyckan varit framme? Med hjälp av ny teknik kan landets bilägare både spara tid och minska sin klimatpåverkan, när allt fler fotograferar sina skador och skickar bilderna direkt till verkstaden för bedömning. ”Ett tydligt exempel på framgångsrik digitalisering”, säger Per Nilsson, skadechef på Volvia. http://www.mynewsdesk.com/se/volvia-foersaekringar/pressreleases/app-laater-bilaegaren-besikta-skadan-paa-distans-2793555?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/volvia-foersaekringar/pressreleases/app-laater-bilaegaren-besikta-skadan-paa-distans-2793555?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Volvia Försäkringar Ny app underlättar för yrkesförare Wed, 14 Nov 2018 08:15:00 +0100 Brottsstatistik visar att det finns få säkra rastplatser för yrkesförare. Volvia lanserar nu appen Roadsmart som kontinuerligt uppdateras med färsk statistik från polisen och som varnar förarna för otrygga platser, aktuella vägarbeten och trafikolyckor. Dessutom ger Roadsmart aktuell information om trafikläge, väder, anvisningar till närmaste verkstad och en funktion för att beställa bärgning. http://www.mynewsdesk.com/se/volvia-foersaekringar/pressreleases/ny-app-underlaettar-foer-yrkesfoerare-2793474?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/volvia-foersaekringar/pressreleases/ny-app-underlaettar-foer-yrkesfoerare-2793474?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Volvia Försäkringar