Mynewsdesk news release http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 Malux Solutions till Norge Tue, 19 May 2020 08:27:35 +0200 Malux bygger varumärke och stärker nu sin position i Norden med Malux Norge AS. http://www.mynewsdesk.com/se/malux/pressreleases/malux-solutions-till-norge-2997779?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/malux/pressreleases/malux-solutions-till-norge-2997779?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Malux Sweden AB Inopto Sverige anställer Peter Karlsson som ny senior rekryteringskonsult i Malmö Mon, 04 May 2020 14:31:16 +0200 Inopto Sverige AB är glada att nu kunna meddela att Peter Karlsson valt oss som sitt nästa steg i sin karriär inom rekrytering av specialister och chefer. I Peter får vi ytterligare en senior rekryteringskonsult som kan hjälpa företagen med kompletta verksamhetsanalyser för att matcha fram den bästa kandidaten till behoven. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/inopto-sverige-anstaeller-peter-karlsson-som-ny-senior-rekryteringskonsult-i-malmoe-2996122?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/inopto-sverige-anstaeller-peter-karlsson-som-ny-senior-rekryteringskonsult-i-malmoe-2996122?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Ingenio Consulting Group AB Aptean ny leverantör på Underhåll presenterar beprövade lösningar för ökad produktivitet Tue, 10 Mar 2020 14:23:44 +0100 API PR0 EAM and AXXOS OEE har båda starkt fokus på tillförlitlighet och effektivitet. Tillsammans erbjuder systemen en unik lösning för optimering av produktionsanläggningar. Aptean är en global leverantör av affärskritiska programvaror som utöver API PRO och AXXOS OEE erbjuder branschspecifika lösningar för fokuserade organisationer i en rad olika branscher. http://www.mynewsdesk.com/se/optiware/pressreleases/aptean-ny-leverantoer-paa-underhaall-presenterar-beproevade-loesningar-foer-oekad-produktivitet-2980451?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/optiware/pressreleases/aptean-ny-leverantoer-paa-underhaall-presenterar-beproevade-loesningar-foer-oekad-produktivitet-2980451?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Axxos Industrisystem AB Stor satsning för cirkulär och resurseffektiv processindustri Thu, 05 Mar 2020 09:00:00 +0100 I det nystartade EU-projektet Retrofeed ska sex tunga industrier inom bland annat stål- och cementindustrin energieffektiviseras och byta till förnybar råvara och energikälla. Det ska ske med hjälp av både förbättrad utrustning och utveckling av kontrollsystem. ”Digitala tvillingar” ska även utvecklas för beslutsstöd. http://www.mynewsdesk.com/se/ivl_svenska_miljoinstitutet_ab__/pressreleases/stor-satsning-foer-cirkulaer-och-resurseffektiv-processindustri-2978942?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/ivl_svenska_miljoinstitutet_ab__/pressreleases/stor-satsning-foer-cirkulaer-och-resurseffektiv-processindustri-2978942?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease IVL Svenska Miljöinstitutet AB Nya numret av Nordiska Projekt nr 2 2020 ute nu! Fri, 28 Feb 2020 11:48:31 +0100 Den svenska skogen har ökat i massa de senaste 100 åren, förmodligen är det ett få antal svenskar som känner till detta. Den totala massan levande trä har mer än fördubblats. Mängden skog har mer än fördubblats sedan 1929 då man noggrant mätte Sveriges skogar för första gången. Då fanns det cirka 1,7 miljarder kubikmeter medans 2019 fanns det 3,5 miljarder kubikmeter. http://www.mynewsdesk.com/se/stordaahd-kommunikation-ab/pressreleases/nya-numret-av-nordiska-projekt-nr-2-2020-ute-nu-2977230?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/stordaahd-kommunikation-ab/pressreleases/nya-numret-av-nordiska-projekt-nr-2-2020-ute-nu-2977230?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Stordåhd Kommunikation AB Ett lyft för SunPine Wed, 29 Jan 2020 09:42:03 +0100 SunPines nya andra fabrik börjar ta form. Huvudkolonnen på är nu på plats i stativet. – Det är en utmaning att transportera och hantera så här stora delar, konstaterar Ulrika Hagman, projektledare för investeringen. http://www.mynewsdesk.com/se/sunpine/pressreleases/ett-lyft-foer-sunpine-2965409?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sunpine/pressreleases/ett-lyft-foer-sunpine-2965409?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease SunPine Händelö Eco Industrial Park blir centrum för industriell och urban symbios Wed, 15 Jan 2020 11:06:02 +0100 Nu startar ett EU-finansierat projekt i syfte att utveckla det världsomtalade Händelö Eco Industrial Park i Norrköping till ett centrum och föredöme för industriell och urban symbios. Det övergripande målet är att visa vägen till ett mer lönsamt och energi- och resurseffektivt näringsliv och samhälle. http://www.mynewsdesk.com/se/region-oestergoetland-2/pressreleases/haendeloe-eco-industrial-park-blir-centrum-foer-industriell-och-urban-symbios-2960900?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/region-oestergoetland-2/pressreleases/haendeloe-eco-industrial-park-blir-centrum-foer-industriell-och-urban-symbios-2960900?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Region Östergötland Uppstart av Händelö Eco Industrial Park – ett världsunikt bioenergikombinat Tue, 14 Jan 2020 09:06:09 +0100 Region Östergötland, Norrköpings kommun, Cleantech Östergötland, Linköpings universitet, E.ON och Lantmännen bjuder in media till en pressträff i Norrköping för att presentera ett nytt EU-finansierat projekt. Projektets syfte är att utveckla det världsomtalade Händelö Eco Industrial Park i Norrköping, med målet att skapa ett mer lönsamt och energi- och resurseffektivt näringsliv och samhälle. http://www.mynewsdesk.com/se/lantmannen/pressreleases/uppstart-av-haendeloe-eco-industrial-park-ett-vaerldsunikt-bioenergikombinat-2960282?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/lantmannen/pressreleases/uppstart-av-haendeloe-eco-industrial-park-ett-vaerldsunikt-bioenergikombinat-2960282?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Lantmännen ​ Utred ett svenskt plastreturraffinaderi bums! Tue, 17 Dec 2019 12:01:00 +0100 Mer plast måste återvinnas och ingå i cirkulärt system, det är de flesta överens om. För att uppnå det behövs ett så kallat plastreturraffinaderi som kan återvinna plasten kemiskt. Förutsättningarna för detta diskuterades nyligen vid ett frukostseminarium i Sveriges Riksdag. Initiativtagarna vill se att politikerna utreder frågan snarast, så att Sverige kan visa vägen i den hållbara omställningen http://www.mynewsdesk.com/se/johannebergsciencepark/pressreleases/utred-ett-svenskt-plastreturraffinaderi-bums-2954514?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/johannebergsciencepark/pressreleases/utred-ett-svenskt-plastreturraffinaderi-bums-2954514?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Johanneberg Science Park Outnyttjade EU-regler slår ut svenska småbryggerier Mon, 18 Nov 2019 06:00:00 +0100 Antalet små bryggerier har tiofaldigats sedan 2009 men bryggerierna förblir små eller växer långsamt. Konkurrensen från utlandet och från de största svenska bryggerierna är stenhård och allt fler hantverksbryggerier lägger nu ned verksamheten. Det visar en ny rapport från Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier som även lägger fram ett förslag på hur utvecklingen kan vändas. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/outnyttjade-eu-regler-slaar-ut-svenska-smaabryggerier-2943495?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/outnyttjade-eu-regler-slaar-ut-svenska-smaabryggerier-2943495?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier Standard ger hjälp vid riskbedömning Wed, 13 Nov 2019 16:22:41 +0100 http://www.mynewsdesk.com/se/sek-svensk-elstandard/pressreleases/standard-ger-hjaelp-vid-riskbedoemning-2943343?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sek-svensk-elstandard/pressreleases/standard-ger-hjaelp-vid-riskbedoemning-2943343?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease SEK Svensk Elstandard Kostnadsfri AI-utbildning ska förbättra produktionen inom svensk processindustri Wed, 06 Nov 2019 09:08:00 +0100 AIClass är namnet på en ny, webbaserad utbildning som tagits fram av forskare vid Mälardalens högskola (MDH) i samverkan med företag inom processindustrin och RISE Sics, Västerås. Syftet med utbildningen är att sprida kunskap om Big data, Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) som sedan kan användas för att förbättra produktionen inom processindustrin. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/kostnadsfri-ai-utbildning-ska-foerbaettra-produktionen-inom-svensk-processindustri-2939913?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/kostnadsfri-ai-utbildning-ska-foerbaettra-produktionen-inom-svensk-processindustri-2939913?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Mälardalens högskola, MDH Ebeco lanserar golvvärmetermostat förberedd för wifi Wed, 02 Oct 2019 07:58:00 +0200 Nu behöver installatören inte längre välja mellan en vanlig termostat och en uppkopplad termostat. Nya EB-Therm 500 från Ebeco är nämligen både och. Vi kallar konceptet ”WiFi READY”. http://www.mynewsdesk.com/se/ebeco-ab/pressreleases/ebeco-lanserar-golvvaermetermostat-foerberedd-foer-wifi-2924720?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/ebeco-ab/pressreleases/ebeco-lanserar-golvvaermetermostat-foerberedd-foer-wifi-2924720?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease EBECO AB Industriell IR-utrustning Wed, 21 Aug 2019 11:33:31 +0200 http://www.mynewsdesk.com/se/sek-svensk-elstandard/pressreleases/industriell-ir-utrustning-2908400?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sek-svensk-elstandard/pressreleases/industriell-ir-utrustning-2908400?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease SEK Svensk Elstandard Konsten att göra affärer genom industriell symbios Mon, 24 Jun 2019 16:35:36 +0200 Hur kan företag i industrin hitta affärskoncept som gör dem bättre på att bygga ett hållbart samhälle? Det har en grupp forskare vid metallforskningsinstitutet Swerim fokuserat på, i en aktuell studie. http://www.mynewsdesk.com/se/swerim/pressreleases/konsten-att-goera-affaerer-genom-industriell-symbios-2889867?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/swerim/pressreleases/konsten-att-goera-affaerer-genom-industriell-symbios-2889867?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Swerea Calejo beviljad Vinnova-finansiering för optimering av SCAs och Bolidens processer Mon, 24 Jun 2019 13:20:00 +0200 Calejo Industrial Intelligence har inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet PiiA tilldelats stöd av Vinnova på närmare 700 000 kronor för två olika AI-projekt i nära samarbete med SCA respektive Boliden och konsultbolaget Optimation. http://www.mynewsdesk.com/se/bizmaker/pressreleases/calejo-beviljad-vinnova-finansiering-foer-optimering-av-scas-och-bolidens-processer-2889637?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/bizmaker/pressreleases/calejo-beviljad-vinnova-finansiering-foer-optimering-av-scas-och-bolidens-processer-2889637?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Åkroken Business Incubator Johanneberg Science Park i Almedalen Mon, 24 Jun 2019 11:09:49 +0200 Johanneberg Science Park är på plats i Almedalen och anordnar två seminarier om omställningen inom energi och processindustri som tar avstamp i våra pågående innovationsprojekt. Under seminarierna kommer vi att visa på konkreta lösningar och gemensamt diskutera de insatser som behövs för att nå klimatmålen. http://www.mynewsdesk.com/se/johannebergsciencepark/pressreleases/johanneberg-science-park-i-almedalen-2889573?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/johannebergsciencepark/pressreleases/johanneberg-science-park-i-almedalen-2889573?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Johanneberg Science Park Camilla Mattsson ny hållbarhetschef hos Forsen Mon, 24 Jun 2019 11:02:00 +0200 ​I augusti tillträder Camilla Mattsson posten som hållbarhetschef hos Forsen. ​– Jag har stora ambitioner att göra skillnad tillsammans med mina nya kollegor på Forsen, säger Camilla. http://www.mynewsdesk.com/se/forsen/pressreleases/camilla-mattsson-ny-haallbarhetschef-hos-forsen-2887976?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/forsen/pressreleases/camilla-mattsson-ny-haallbarhetschef-hos-forsen-2887976?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Forsen Fyrklöver i förnyat samarbete för hållbart samhälle Tue, 11 Jun 2019 10:00:00 +0200 Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi och VafabMiljö och MDH stärker och breddar sitt samarbete inom forskning, utbildning och kompetensförsörjning. Samarbetet startade 1997 och nyligen signerades det femte avtalet i obruten följd. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/fyrkloever-i-foernyat-samarbete-foer-haallbart-samhaelle-2884333?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/fyrkloever-i-foernyat-samarbete-foer-haallbart-samhaelle-2884333?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Mälardalens högskola, MDH Stina Bergenheim utsedd till ny VD på Lidköping Energi Tue, 28 May 2019 08:48:00 +0200 Styrelsen i Lidköping Energi AB har utsett Stina Bergenheim till ny VD för bolaget. Stina Bergenheim arbetar idag som VD på Götene Vatten och Värme AB. http://www.mynewsdesk.com/se/lidkopings_kommun/pressreleases/stina-bergenheim-utsedd-till-ny-vd-paa-lidkoeping-energi-2879735?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/lidkopings_kommun/pressreleases/stina-bergenheim-utsedd-till-ny-vd-paa-lidkoeping-energi-2879735?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Lidköpings kommun