Mynewsdesk news release http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 Ny belysningsserie från Malux Thu, 06 Dec 2018 14:28:52 +0100 Malux Solutions lanserar ny komplett produktserie inom industribelysning under beteckning MX. http://www.mynewsdesk.com/se/malux/pressreleases/ny-belysningsserie-fraan-malux-2811031?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/malux/pressreleases/ny-belysningsserie-fraan-malux-2811031?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Malux Sweden AB ​Emissionsutfall i Cortus Energy - tillförs ca 65,2 MSEK genom fulltecknad företrädesemission Thu, 29 Nov 2018 09:29:31 +0100 Cortus Energy AB har slutfört den företrädesemission som beslutades på extra bolagsstämma den 30 oktober 2018. Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 100,2 procent där cirka 69,6 procent tecknades med stöd av uniträtter och 30,6 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 65,2 MSEK före emissionskostnader. http://www.mynewsdesk.com/se/cortus/pressreleases/emissionsutfall-i-cortus-energy-tillfoers-ca-652-msek-genom-fulltecknad-foeretraedesemission-2806368?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/cortus/pressreleases/emissionsutfall-i-cortus-energy-tillfoers-ca-652-msek-genom-fulltecknad-foeretraedesemission-2806368?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Cortus AB Storsatsning: Västsverige ska bli världsledande på hållbar industri Thu, 15 Nov 2018 13:00:00 +0100 Västsvenska Kemi- och Materialklustret beviljas 51 miljoner kronor av Vinnova för en tioårig satsning på klimatomställning inom västsvensk industri. Visionen är att gå från att vara en fossilberoende industriregion till en region där industrin är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror. http://www.mynewsdesk.com/se/johannebergsciencepark/pressreleases/storsatsning-vaestsverige-ska-bli-vaerldsledande-paa-haallbar-industri-2797633?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/johannebergsciencepark/pressreleases/storsatsning-vaestsverige-ska-bli-vaerldsledande-paa-haallbar-industri-2797633?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Johanneberg Science Park Satsning på ledande innovationsmiljöer i Värmland, Östergötland och Västra Götaland Thu, 15 Nov 2018 10:18:00 +0100 Vinnova satsar på att etablera starka regionala innovationsmiljöer i tre regioner som ska bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Initiativen får finansiering i tio år och handlar om digitalisering av hälsotjänster, framtidens jordbruksteknologi och omställning till klimatledande processindustri. http://www.mynewsdesk.com/se/vinnova/pressreleases/satsning-paa-ledande-innovationsmiljoeer-i-vaermland-oestergoetland-och-vaestra-goetaland-2794912?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/vinnova/pressreleases/satsning-paa-ledande-innovationsmiljoeer-i-vaermland-oestergoetland-och-vaestra-goetaland-2794912?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Vinnova Sverigepremiär för Pumps & Valves på Malmömässan! Tue, 13 Nov 2018 11:21:00 +0100 Den 6–7 februari 2019 är det Sverigepremiär för det internationellt etablerade mässkonceptet Pumps & Valves på Malmömässan. Mässan är en nischad mötesplats för pumpsystem och utrustning för industriell bearbetning. Pumps & Valves är en del av Industrimässorna. Fem specialistmässor under ett tak gör Industrimässorna till Sveriges smartaste industrievent. Läs mer på www.industrimassorna.com http://www.mynewsdesk.com/se/easyfairs/pressreleases/sverigepremiaer-foer-pumps-och-valves-paa-malmoemaessan-2795748?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/easyfairs/pressreleases/sverigepremiaer-foer-pumps-och-valves-paa-malmoemaessan-2795748?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Easyfairs Scandinavia AB Mässa lyfter petrokemins och skogsindustrins utmaningar Wed, 26 Sep 2018 09:10:17 +0200 Hur kan petrokemibranschen ersätta oljebaserade bränslen med grönare alternativ? Och hur ska skogsindustrin hitta nya avsättningar för skogens gröna guld? Det blir ett hett ämne under ProcessTeknik, som arrangeras parallellt med Scanautomatic, på Svenska Mässan i Göteborg den 9-11 oktober. http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_massan/pressreleases/maessa-lyfter-petrokemins-och-skogsindustrins-utmaningar-2715425?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_massan/pressreleases/maessa-lyfter-petrokemins-och-skogsindustrins-utmaningar-2715425?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Svenska Mässan Ebeco lanserar unik värmekabeklämma för rotnät Tue, 04 Sep 2018 15:30:00 +0200 Nu lanserar vi Cable Clip – en värmekabelklämma som monteras direkt på rotnätet. Värmekabeln trycks sedan enkelt fast i kabelklämman. Med Cable Clip fortsätter Ebeco att förenkla vardagen för elinstallatörerna. http://www.mynewsdesk.com/se/ebeco-ab/pressreleases/ebeco-lanserar-unik-vaermekabeklaemma-foer-rotnaet-2664007?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/ebeco-ab/pressreleases/ebeco-lanserar-unik-vaermekabeklaemma-foer-rotnaet-2664007?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease EBECO AB ​Examensdags för Nova-studenter! Tue, 29 May 2018 08:58:36 +0200 Onsdagen den 30 maj samlas ett 90-personer för att delta i examensceremonin för 35 studenter som nu avslutar sina utbildningar vid Nova efter två respektive tre års studier. Vi firar dem som läst Drifttekniker kraft- och processindustri, Specialistundersköterska - äldre samt Sjuksköterskeprogrammet. http://www.mynewsdesk.com/se/oskarshamnskommun/pressreleases/examensdags-foer-nova-studenter-2521551?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/oskarshamnskommun/pressreleases/examensdags-foer-nova-studenter-2521551?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Oskarshamns kommun Väck intresset hos framtidens ingenjörer Wed, 09 May 2018 13:42:53 +0200 Ingenjörer riskerar att bli en bristvara inom branscher som metall, bioprocess- och kemiteknik, områden som är viktiga för svensk industri. Nu stödjer Vinnova ett projekt för att öka intresset för ingenjörsutbildningar, främst vid LTU och KTH. Företag från hela Sverige kommer att delta, tillsammans med LTU, KTH och KRC (Kemilärarnas Resurscentrum). Projektet koordineras av Swerea MEFOS. http://www.mynewsdesk.com/se/swerim/pressreleases/vaeck-intresset-hos-framtidens-ingenjoerer-2503468?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/swerim/pressreleases/vaeck-intresset-hos-framtidens-ingenjoerer-2503468?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Swerea Tengbom ritar Northvolts batterifabriker Fri, 27 Apr 2018 13:00:00 +0200 Tengbom är utvalt arkitektkontor att följa Northvolt i uppförandet av batterifabriker i Skellefteå och Västerås. Nu etableras industribyggnaden i Västerås. http://www.mynewsdesk.com/se/tengbom/pressreleases/tengbom-ritar-northvolts-batterifabriker-2491619?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tengbom/pressreleases/tengbom-ritar-northvolts-batterifabriker-2491619?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Tengbom RISE undersöker möjligheterna för svensk processindustri att dra nytta av elektrobränslen Wed, 21 Mar 2018 09:00:00 +0100 I ett nystartat forskningsprojekt undersöker RISE, tillsammans med Södra, AkzoNobel Specialty Chemicals och BillerudKorsnäs med stöd från Energimyndigheten, möjligheterna för svensk massa-, kemi- och pappersindustri att öka produktionen av förnybara drivmedel och samtidigt ta en mer aktiv roll på elmarknaden genom att producera så kallade elektrobränslen. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/rise-undersoeker-moejligheterna-foer-svensk-processindustri-att-dra-nytta-av-elektrobraenslen-2453681?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/rise-undersoeker-moejligheterna-foer-svensk-processindustri-att-dra-nytta-av-elektrobraenslen-2453681?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease RISE Research Institutes of Sweden AB Framgångsrecept från Europa till Sverige Thu, 01 Mar 2018 10:21:00 +0100 Med det nya konceptet fem mässor under ett tak siktar nu teamet bakom Industrimässorna mot nästa nivå genom att lägga till M+R, WorkSafe & Pumps & Valves i sitt koncept. Det är tre mässor som varit stora framgångar ute i Europa, bland annat i Antwerpen och Dortmund, och som från och med 2019 års upplaga av Industrimässorna alltså även kommer att finnas i Sverige. http://www.mynewsdesk.com/se/easyfairs/pressreleases/framgaangsrecept-fraan-europa-till-sverige-2433864?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/easyfairs/pressreleases/framgaangsrecept-fraan-europa-till-sverige-2433864?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Easyfairs Scandinavia AB Forskare ska fånga in och omvandla koldioxid Wed, 28 Feb 2018 06:19:00 +0100 Forskare vid Luleå tekniska universitet är involverade i tre nya projekt, som alla handlar om att med biokemiska metoder fånga in koldioxid. Målet är koldioxiden sedan ska omvandlas till etanol eller baskemikalier med breda användningsområden. – Det här är innovativa metoder med hög potential, säger Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik. http://www.mynewsdesk.com/se/lulea_tekniska_universitet/pressreleases/forskare-ska-faanga-in-och-omvandla-koldioxid-2431190?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/lulea_tekniska_universitet/pressreleases/forskare-ska-faanga-in-och-omvandla-koldioxid-2431190?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Luleå tekniska universitet Innovativa funktioner i Ebecos nya termostat Tue, 09 Jan 2018 10:11:00 +0100 Med stort fokus på användaren lanseras nu golvvärmetermostaten EB-Therm 400. Termostaten är enkel att installera och hantera och bjuder användaren på ett tydligt och genomtänkt gränssnitt. Flertalet individuellt justerbara energisparprogram tillsammans med en rad innovativa funktioner ger en kraftfull termostat med många möjligheter. http://www.mynewsdesk.com/se/ebeco-ab/pressreleases/innovativa-funktioner-i-ebecos-nya-termostat-2330015?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/ebeco-ab/pressreleases/innovativa-funktioner-i-ebecos-nya-termostat-2330015?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease EBECO AB Analytical Industries och Advanced Instruments finns nu i hos Caltech. Sun, 10 Dec 2017 18:24:12 +0100 Advanced Industries / Instrument (AII) bildades 1994 med focus på design, tillverkning av syresensorer och analysatorer. Genom att utveckla en syresensor med en mätförmågan/upplösning av PPB (Parts Per Billion) upp till 100% etablerade sig företaget på världskartan. http://www.mynewsdesk.com/se/caltech-ab/pressreleases/analytical-industries-och-advanced-instruments-finns-nu-i-hos-caltech-2324750?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/caltech-ab/pressreleases/analytical-industries-och-advanced-instruments-finns-nu-i-hos-caltech-2324750?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Caltech AB Tekniska verken får 30 miljoner kronor till produktion av flytande biogas Tue, 05 Dec 2017 17:21:00 +0100 Naturvårdsverket ger totalt 33 miljoner kronor i stöd till nya miljöprojekt i Östergötland, från Klimatklivet. Störst summa – 30,6 miljoner kronor – får Tekniska verken för att bygga en produktionsanläggning för flytande biogas. http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/tekniska-verken-faar-30-miljoner-kronor-till-produktion-av-flytande-biogas-2317878?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/tekniska-verken-faar-30-miljoner-kronor-till-produktion-av-flytande-biogas-2317878?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Tekniska verken i Linköping AB Askalon AB förvärvar Erichs Armatur ventilverksamhet Mon, 04 Dec 2017 11:39:00 +0100 Askalon AB har tecknat ett avtal med Erichs Armatur, numera AUMA Scandinavia AB, om att förvärva Erichs ventilverksamhet den 1 jan 2018. I förvärvet ingår säljorganisation och ventilservice inkl. 1000 kvm servicecenter i Västervik samt lager av ca 2000 ventiler och ställdon i Malmö. Totalt flyttar ca 20 anställda med stor erfarenhet över från Erichs till Askalon. http://www.mynewsdesk.com/se/askalon-ab/pressreleases/askalon-ab-foervaervar-erichs-armatur-ventilverksamhet-2314505?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/askalon-ab/pressreleases/askalon-ab-foervaervar-erichs-armatur-ventilverksamhet-2314505?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Askalon AB Alnab har tecknat inkråmsförvärv av Rossing & Jansson AB Tue, 07 Nov 2017 09:09:41 +0100 Alnab Armatur AB har tecknat avtal om inkråmsförvärv och kommer ta över verksamheten i Rossing & Jansson AB. Verksamheten kommer att övertas från den 1 januari 2018. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/alnab-har-tecknat-inkraamsfoervaerv-av-rossing-och-jansson-ab-2256450?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/alnab-har-tecknat-inkraamsfoervaerv-av-rossing-och-jansson-ab-2256450?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Alnab Armatur AB ​Derome skruvar sig in i järnhandelsbranschen Tue, 31 Oct 2017 11:00:00 +0100 ​Igår var en historisk dag för Deromegruppen, den första anläggningen vid namn Derome Järnvaror öppnade. Premiärorten var Alingsås och järnhandeln är nu en egen del av den befintliga bygghandeln. Alla Deromes verksamheter har sedan 1946 haft trä som inriktning, fram till idag. Den nya divisionen ”Järnvaror” stretchar inte bara historien om träindustrin Derome, utan även hela järnhandelsbranschen. http://www.mynewsdesk.com/se/deromegruppen/pressreleases/derome-skruvar-sig-in-i-jaernhandelsbranschen-2242274?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/deromegruppen/pressreleases/derome-skruvar-sig-in-i-jaernhandelsbranschen-2242274?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Derome AB ECP AirTech tecknar exklusivt agenturavtal med Herding Filtertechnik Wed, 25 Oct 2017 08:29:10 +0200 Kraven på rening av utsläpp från industrin blir allt högre. Nu har ECP AirTech, med säte i Sundsvall, fått ett exklusivt avtal att sälja tyska Herding Filtertechniks produkter i Sverige och Norge. – Vi nyanställer både inom försäljning och projekt- och montageledning, säger vd Jonas Ericsson. http://www.mynewsdesk.com/se/bizmaker/pressreleases/ecp-airtech-tecknar-exklusivt-agenturavtal-med-herding-filtertechnik-2231866?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/bizmaker/pressreleases/ecp-airtech-tecknar-exklusivt-agenturavtal-med-herding-filtertechnik-2231866?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Åkroken Business Incubator