Mynewsdesk news release http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 Nya Sparbanken Miljö-fonden svarar på den stora efterfrågan på etiska placeringsobjekt Mon, 19 Nov 2018 07:00:00 +0100 Den nya generationens småplacerare föredrar etiska placeringsobjekt och noggrannare information om vad de placerade pengarna används till. Sparbanken Miljö är en specialplaceringsfond som svarar på dessa behov. Fondens placeringsobjekt fokuserar på att kämpa mot klimatförändringen samt på miljöinnovationer. http://www.mynewsdesk.com/se/saastopankkiryhma/pressreleases/nya-sparbanken-miljoe-fonden-svarar-paa-den-stora-efterfraagan-paa-etiska-placeringsobjekt-2798285?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/saastopankkiryhma/pressreleases/nya-sparbanken-miljoe-fonden-svarar-paa-den-stora-efterfraagan-paa-etiska-placeringsobjekt-2798285?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Säästöpankkiliitto Så bokar och reser du för att spara mest pengar Wed, 14 Nov 2018 10:15:00 +0100 Hotell- och resesöksajten momondo.se lanserar nu sin årliga prisstudie för femte året. Studien ger en rad insikter kring när och hur man skall boka för att få bästa pris. I år visar siffrorna att svenskarna kan spara i snitt upp till 34 procent genom att boka sin resa 20 dagar innan avresa för resor inom Europa, och upp till 26 procent till övriga världen genom att boka sin resa 56 dagar innan. http://www.mynewsdesk.com/se/momondo/pressreleases/saa-bokar-och-reser-du-foer-att-spara-mest-pengar-2796327?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/momondo/pressreleases/saa-bokar-och-reser-du-foer-att-spara-mest-pengar-2796327?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Momondo Sparande och investeringar möts i nytt samarbete mellan Hand in Hand och Börshajen Mon, 12 Nov 2018 11:49:43 +0100 Hand in Hand vill nå ut med budskapet att alla kan bekämpa fattigdom genom att investera i framtida entreprenörer. Tillsammans med Andra Farhad som står bakom ”Börshajen” ska organisationen nå ut till fler potentiella investerare via Börshajens sociala kanaler. http://www.mynewsdesk.com/se/hand-in-hand/pressreleases/sparande-och-investeringar-moets-i-nytt-samarbete-mellan-hand-in-hand-och-boershajen-2794538?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hand-in-hand/pressreleases/sparande-och-investeringar-moets-i-nytt-samarbete-mellan-hand-in-hand-och-boershajen-2794538?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Hand in Hand Pensionsbolagen som är bäst på att inkludera etik och hållbarhet Thu, 08 Nov 2018 07:00:00 +0100 För att guida sparare som söker en hållbar förvaltning av sitt pensionskapital har Max Matthiessen för sjätte året i rad undersökt hur Sveriges största pensionsförvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar, det vill säga hur de tar hänsyn till etik och hållbarhet i förvaltningen av spararnas kapital. Trots en generell förbättring är det samma bolag som återfinns i toppen. http://www.mynewsdesk.com/se/max-matthiessen/pressreleases/pensionsbolagen-som-aer-baest-paa-att-inkludera-etik-och-haallbarhet-2792429?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/max-matthiessen/pressreleases/pensionsbolagen-som-aer-baest-paa-att-inkludera-etik-och-haallbarhet-2792429?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Max Matthiessen Sju av tio barn mellan 7-17 år får veckopeng - så kan de tjäna den själva Wed, 31 Oct 2018 12:55:00 +0100 Blockets undersökning i samarbete med Kantar Sifo visar att 70 procent av svenska föräldrar till barn mellan 7-17 år ger veckopeng. I snitt är beloppet 130 kronor. 64 procent av dessa barn måste göra något i gengäld för pengen. http://www.mynewsdesk.com/se/blocket/pressreleases/sju-av-tio-barn-mellan-7-17-aar-faar-veckopeng-saa-kan-de-tjaena-den-sjaelva-2786422?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/blocket/pressreleases/sju-av-tio-barn-mellan-7-17-aar-faar-veckopeng-saa-kan-de-tjaena-den-sjaelva-2786422?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Blocket AB Den inrotade attityden om unga kan skrotas – de unga vill spara, förhåller sig positiva till sin ekonomi och ser placeringar som ett värdeval Wed, 31 Oct 2018 07:00:00 +0100 De unga tänker aktivare och med större förhoppningar på att börja spara än den övriga befolkningen. De ser också placeringsbesluten mera som värdeval och de ser positivt på hur deras egen ekonomi kommer att utvecklas. Den slutsatsen kan man åtminstone dra av Sparbankens färska Sparbarometer, som tog reda på vilken uppfattning 1 647 finländare har om att spara och placera. http://www.mynewsdesk.com/se/saastopankkiryhma/pressreleases/den-inrotade-attityden-om-unga-kan-skrotas-de-unga-vill-spara-foerhaaller-sig-positiva-till-sin-ekonomi-och-ser-placeringar-som-ett-vaerdeval-2785946?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/saastopankkiryhma/pressreleases/den-inrotade-attityden-om-unga-kan-skrotas-de-unga-vill-spara-foerhaaller-sig-positiva-till-sin-ekonomi-och-ser-placeringar-som-ett-vaerdeval-2785946?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Säästöpankkiliitto Varannan ung vuxen handlar för mer än de har råd med Thu, 25 Oct 2018 10:33:45 +0200 Unga vuxna är tydligt överrepresenterade bland personer som konsumerar för större belopp än deras ekonomi tillåter. Bland personer i åldrarna 18 till 34 år uppger hälften att de överkonsumerar, i jämförelse med övriga befolkningen där motsvarande andel är en av tre. Det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn som genomförs tillsammans med analysföretaget Demoskop. http://www.mynewsdesk.com/se/lindorff-sverige/pressreleases/varannan-ung-vuxen-handlar-foer-mer-aen-de-har-raad-med-2781706?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/lindorff-sverige/pressreleases/varannan-ung-vuxen-handlar-foer-mer-aen-de-har-raad-med-2781706?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Lindorff Sverige ​SPP Fonder lanserar fossilfri faktorfond - SPP Global Multifactor Plus Wed, 24 Oct 2018 09:07:00 +0200 Faktorfonder har blivit mycket populära de senaste åren. Även efterfrågan på fossilfria fonder har haft en stark tillväxt, inte minst SPP Fonders egna. Nu lanseras en kombination av de båda fondtyperna- en fossilfri faktorfond. http://www.mynewsdesk.com/se/spp-livfoersaekring/pressreleases/spp-fonder-lanserar-fossilfri-faktorfond-spp-global-multifactor-plus-2770907?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/spp-livfoersaekring/pressreleases/spp-fonder-lanserar-fossilfri-faktorfond-spp-global-multifactor-plus-2770907?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease SPP Livförsäkring Starka inflöden och prisbelönt pensionsrobot för SPP Wed, 24 Oct 2018 08:00:00 +0200 ​SPP redovisar ett resultat före skatt om 521 miljoner kronor för de tre första kvartalen 2018. SPPs premieinkomst växte med 26,4 procent. Tillväxten är nästan uteslutande hänförlig till tjänstepensionsaffären. http://www.mynewsdesk.com/se/spp-livfoersaekring/pressreleases/starka-infloeden-och-prisbeloent-pensionsrobot-foer-spp-2779685?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/spp-livfoersaekring/pressreleases/starka-infloeden-och-prisbeloent-pensionsrobot-foer-spp-2779685?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease SPP Livförsäkring Sju av tio tjänstemän valde pensionsbolag Wed, 24 Oct 2018 07:00:00 +0200 Hela sju av tio, 68 procent, av de tjänstemän som berördes av Collectums omval gjorde ett aktivt val av förvaltare för sin tjänstepension. Anledningen till omvalet var att det pensionsbolag de tidigare sparat hos inte har valts ut i Collectums senaste upphandling. http://www.mynewsdesk.com/se/collectum_ab/pressreleases/sju-av-tio-tjaenstemaen-valde-pensionsbolag-2779077?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/collectum_ab/pressreleases/sju-av-tio-tjaenstemaen-valde-pensionsbolag-2779077?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Collectum AB Tung finansprofil till Fundlers styrelse Tue, 23 Oct 2018 11:34:54 +0200 Thomas Eriksson, tidigare VD för Carnegie Investment Bank och för Robur samt chef för SEB Private Banking, tar plats i den snabbt växande spartjänsten Fundlers styrelse. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/tung-finansprofil-till-fundlers-styrelse-2778607?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/tung-finansprofil-till-fundlers-styrelse-2778607?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Primepilot Fonderna i Movestics utbud allt mer hållbara Thu, 18 Oct 2018 08:46:43 +0200 Som en hjälp till sparare och kunder har Movestic, för andra året i rad, gjort en sammanställning över hållbarhetsarbetet i de fonder som ingår i Movestics fondutbud. Enligt bolagets trafikljusmodell får nu två tredjedelar (66 procent) av alla fonder betyget grön. Det är en ökning från året innan då knappt hälften (47 procent) av fonderna var gröna. http://www.mynewsdesk.com/se/movestic/pressreleases/fonderna-i-movestics-utbud-allt-mer-haallbara-2770268?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/movestic/pressreleases/fonderna-i-movestics-utbud-allt-mer-haallbara-2770268?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Movestic AB Sigma Young Talent i samarbete med Skandia Mon, 15 Oct 2018 15:00:00 +0200 http://www.mynewsdesk.com/se/sigma/pressreleases/sigma-young-talent-i-samarbete-med-skandia-2763621?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sigma/pressreleases/sigma-young-talent-i-samarbete-med-skandia-2763621?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Sigma AB Positiv trend i Alby och Fittja Wed, 10 Oct 2018 08:45:00 +0200 Från 337 000 kronor per år till 350 000. Så mycket har den disponibla inkomsten ökat för hushållen i Botkyrkabyggens bostäder. Den största inkomstökningen sker i Alby. Fittja är det område där andelen förvärvsarbetande ökat mest. http://www.mynewsdesk.com/se/ab_botkyrkabyggen/pressreleases/positiv-trend-i-alby-och-fittja-2750450?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/ab_botkyrkabyggen/pressreleases/positiv-trend-i-alby-och-fittja-2750450?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease AB Botkyrkabyggen Movestic lanserar första robotrådgivaren i ITP Mon, 01 Oct 2018 09:48:45 +0200 I det nya avtalet för tjänstepension ITP som träder ikraft idag, 1 oktober, och berör 1,9 miljoner pensionssparare är Movestic nytt valbart bolag inom fondförsäkring. ITP-anslutna tjänstemän blir samtidigt de första att få tillgång till den nya robotrådgivaren, MAIA. http://www.mynewsdesk.com/se/movestic/pressreleases/movestic-lanserar-foersta-robotraadgivaren-i-itp-2727707?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/movestic/pressreleases/movestic-lanserar-foersta-robotraadgivaren-i-itp-2727707?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Movestic AB Lindorff Sverige blir Lowell Mon, 01 Oct 2018 07:30:00 +0200 Den 20 mars förvärvade den brittisk/tyska-koncernen Lowell Lindorffs verksamheter i Sverige, Danmark, Estland och Finland samt Intrum Justitia i Norge. Med affären bildades Europas näst största koncern inom kredithanteringstjänster. Idag, den 1 oktober byter Lindorff i Sverige och de övriga nordiska enheterna namn till Lowell. http://www.mynewsdesk.com/se/lindorff-sverige/pressreleases/lindorff-sverige-blir-lowell-2724249?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/lindorff-sverige/pressreleases/lindorff-sverige-blir-lowell-2724249?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Lindorff Sverige Anna Hjelmström blir ny Sälj- och Marknadschef på FörsäkringsGirot Mon, 01 Oct 2018 07:00:00 +0200 Med målet att tillsammans med arbetsgivarna och branschen göra tjänstepensionen enkel och förståelig för den anställde tar Anna Hjelmström över stafettpinnen att driva FörsäkringsGirots försäljning. http://www.mynewsdesk.com/se/forsakringsgirot/pressreleases/anna-hjelmstroem-blir-ny-saelj-och-marknadschef-paa-foersaekringsgirot-2718460?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/forsakringsgirot/pressreleases/anna-hjelmstroem-blir-ny-saelj-och-marknadschef-paa-foersaekringsgirot-2718460?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease FörsäkringsGirot Sverige AB Hjerta firade 10 år med fokus på kunskap och dialog Thu, 27 Sep 2018 13:35:28 +0200 Årets Hjertadagar intog nya höjder och inspirerade med initierade paneldebatter, föreläsningar och framgångsrika kundsamarbeten. Tillsammans med våra Hjertamedlemmar, leverantörer, medarbetare och representanter från branschen var intresset på topp och dialogen i fokus. Dessutom delade vi ut Årets utmärkelser. http://www.mynewsdesk.com/se/hjerta/pressreleases/hjerta-firade-10-aar-med-fokus-paa-kunskap-och-dialog-2720803?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hjerta/pressreleases/hjerta-firade-10-aar-med-fokus-paa-kunskap-och-dialog-2720803?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Hjerta i Sverige AB Dataanalys ska ge värdeutvecklande förvaltning Thu, 27 Sep 2018 07:00:00 +0200 ​Nu lanserar HSB Stockholm en ny typ av nyckeltalsanalys, som gör det möjligt att jämföra bostadsrättsföreningars ekonomi. Ett beslutsstöd som ska hjälpa brf-styrelser att prioritera rätt för en långsiktigt hållbar ekonomi. http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-stockholm/pressreleases/dataanalys-ska-ge-vaerdeutvecklande-foervaltning-2705534?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-stockholm/pressreleases/dataanalys-ska-ge-vaerdeutvecklande-foervaltning-2705534?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease HSB Stockholm Spiltan Fonder väljer Fondab’s digitala lösning till sin direktkundsaffär Tue, 25 Sep 2018 09:28:21 +0200 Inom kort lanseras ett nytt gränssnitt för Spiltan Fonders direktkunder i samarbete med Fondab. Den nya lösningen innebär en ny förbättrad digitaliserad och automatiserad process för fondhandel och ger kunden en bättre överblick över sitt sparande. http://www.mynewsdesk.com/se/fondab-ab/pressreleases/spiltan-fonder-vaeljer-fondabs-digitala-loesning-till-sin-direktkundsaffaer-2710683?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/fondab-ab/pressreleases/spiltan-fonder-vaeljer-fondabs-digitala-loesning-till-sin-direktkundsaffaer-2710683?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Fondab AB