Mynewsdesk news release http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 ​Avgiftssänkning på SPP Emerging Markets SRI och SPP Tillväxtmarknad Plus Thu, 21 Sep 2017 11:25:00 +0200 SPP Fonders ambition är att leverera marknadens bästa och mest prisvärda produkter för sparande. Avgiftsjusteringen är ett led i denna strategi. http://www.mynewsdesk.com/se/spp-livfoersaekring/pressreleases/avgiftssaenkning-paa-spp-emerging-markets-sri-och-spp-tillvaextmarknad-plus-2161608?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/spp-livfoersaekring/pressreleases/avgiftssaenkning-paa-spp-emerging-markets-sri-och-spp-tillvaextmarknad-plus-2161608?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease SPP Livförsäkring En kortsiktig budget med fel prioriteringar Wed, 20 Sep 2017 10:45:14 +0200 ​I dag har regeringen presenterat budgetpropositionen för 2018, den sista höstbudgeten för mandatperioden. Den innehåller högre skatt på sparande och privata sjukvårdsförsäkringar, samtidigt som skattetrycket sänks genom exempelvis sänkt skatt för pensionärer. Sammantaget har skatterna höjts med 65 miljarder under mandatperioden. http://www.mynewsdesk.com/se/skattebetalarna/pressreleases/en-kortsiktig-budget-med-fel-prioriteringar-2157146?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/skattebetalarna/pressreleases/en-kortsiktig-budget-med-fel-prioriteringar-2157146?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Skattebetalarnas Förening Varannan svensk sparar om lönen ökar Wed, 20 Sep 2017 07:08:00 +0200 Över hälften av alla svenska förvärvsarbetare, oavsett kön och ålder, skulle öka sitt sparande om de hade lite bättre vardagsekonomi. Det visar en ny undersökning från Sifo som Visma låtit genomföra. http://www.mynewsdesk.com/se/visma/pressreleases/varannan-svensk-sparar-om-loenen-oekar-2155950?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/visma/pressreleases/varannan-svensk-sparar-om-loenen-oekar-2155950?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Visma SPP väljer Fondab för teknisk plattform till ISK Tue, 19 Sep 2017 07:00:00 +0200 Det för privatpersoner så förmånliga sparandet i Investeringssparkontot (ISK) som SPP erbjuder sina kunder kommer i fortsättningen att tillhandahållas av Fondab. Under sommaren har Fondab implementerat den bakomliggande tekniska infrastrukturen som gör det möjligt för SPP att erbjuda sina kunder ett gränssnitt som på ett effektivt sätt guidar till ett lönsamt och ändamålsenligt sparande i fonder. http://www.mynewsdesk.com/se/fondab-ab/pressreleases/spp-vaeljer-fondab-foer-teknisk-plattform-till-isk-2151338?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/fondab-ab/pressreleases/spp-vaeljer-fondab-foer-teknisk-plattform-till-isk-2151338?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Fondab AB Många räknar ”storstadsmatte” och förlitar sig på värdeökning och amortering Mon, 18 Sep 2017 11:12:38 +0200 Danske Bank har tillsammans med Ipsos genomfört en undersökning med syfte att kartlägga svenskarnas sparande. Mer än var femte svensk avsätter inte regelbundet en del av sin inkomst till sparande. Undersökningen visar också att 25% av de svenskar som äger sitt boende men inte sparar regelbundet förlitar sig på värdeökning i sin bostad eller ser amorteringen på bostadslånet som sitt enda sparande. http://www.mynewsdesk.com/se/danske_bank/pressreleases/maanga-raeknar-storstadsmatte-och-foerlitar-sig-paa-vaerdeoekning-och-amortering-2151502?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/danske_bank/pressreleases/maanga-raeknar-storstadsmatte-och-foerlitar-sig-paa-vaerdeoekning-och-amortering-2151502?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Danske Bank Sverige Många underskattar tjänstepensionens betydelse Fri, 15 Sep 2017 14:57:06 +0200 Knappt fyra av tio svenskar, 37 procent, tror att tjänstepension är den viktigaste faktorn för att få en hög pension. Men betydligt fler, 44 procent, tror att privat sparande är viktigast. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av aktörerna bakom Tjänstepensionens dag, som infaller den 27 september. http://www.mynewsdesk.com/se/collectum_ab/pressreleases/maanga-underskattar-tjaenstepensionens-betydelse-2146571?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/collectum_ab/pressreleases/maanga-underskattar-tjaenstepensionens-betydelse-2146571?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Collectum AB Maxagon Kapital AB erbjuder nu även diskretionär förvaltning via samarbete med Mangold Fondkommission. Tue, 12 Sep 2017 13:05:00 +0200 Maxagon Kapital AB startar nu samarbete med Mangold Fondkommission avseende diskretionär förvaltning.  Via Mangold erbjuder vi diskretionär förvaltning där du, via uppdragsbeskrivningen, bestämmer ramen för placeringarna. Utifrån dessa förvaltar Mangold löpande ditt kapital med avsikt att nå högsta möjliga avkastning ställt i relation till dina riskpreferenser. http://www.mynewsdesk.com/se/maxagon-kapital-ab/pressreleases/maxagon-kapital-ab-erbjuder-nu-aeven-diskretionaer-foervaltning-via-samarbete-med-mangold-fondkommission-2141319?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/maxagon-kapital-ab/pressreleases/maxagon-kapital-ab-erbjuder-nu-aeven-diskretionaer-foervaltning-via-samarbete-med-mangold-fondkommission-2141319?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Maxagon Kapital AB 10 500 får pensionsrådgivning när Peab ansluter sig till Max Storkund Tue, 12 Sep 2017 07:00:00 +0200 Nu utvecklar Peabkoncernen pensionsrådgivningen till alla sina medarbetare inom ITP1, ITP2 och SAF-LO i nära samarbete med Max Matthiessen. 10 500 medarbetare omfattas när Peab väljer att ansluta sig till Max Storkund. http://www.mynewsdesk.com/se/max-matthiessen/pressreleases/10-500-faar-pensionsraadgivning-naer-peab-ansluter-sig-till-max-storkund-2142342?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/max-matthiessen/pressreleases/10-500-faar-pensionsraadgivning-naer-peab-ansluter-sig-till-max-storkund-2142342?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Max Matthiessen Fortsatt stark utveckling för Movestic Fri, 08 Sep 2017 11:00:20 +0200 Movestic Liv & Pension redovisar positiv utveckling av premievolymer och resultat under första halvåret 2017. http://www.mynewsdesk.com/se/movestic/pressreleases/fortsatt-stark-utveckling-foer-movestic-2139426?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/movestic/pressreleases/fortsatt-stark-utveckling-foer-movestic-2139426?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Movestic AB Stark tillväxt och höga skatteintäkter Wed, 06 Sep 2017 10:00:00 +0200 Ekonomistyrningsverkets prognos visar på en fortsatt hög BNP-tillväxt i år och starkt ökande skatteintäkter. Utgifterna ökar men utgiftstaket klaras med god marginal. Nästa år dämpas tillväxttakten och både intäkterna och utgifterna ökar långsammare. Sparandet i offentlig sektor blir 1,2 procent av BNP i år och 0,9 procent 2018. http://www.mynewsdesk.com/se/ekonomistyrningsverket/pressreleases/stark-tillvaext-och-hoega-skatteintaekter-2134962?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/ekonomistyrningsverket/pressreleases/stark-tillvaext-och-hoega-skatteintaekter-2134962?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Ekonomistyrningsverket ​Pressinbjudan till finalen på Femtech 10 september Wed, 06 Sep 2017 09:17:00 +0200 Till helgen drar Techstars Startup Weekend Stockholm Femtech. Över 60 kvinnor samlas för att tillsammans förverkliga sina företagsidéer. Eventet arrangeras av Techstars Startup Weekend Stockholm tillsammans med Danske Bank och SUP46. Eventet är skapat av kvinnor för kvinnor och syftet med helgen är att stödja och inspirera kvinnor att driva och utveckla sina affärsidéer. http://www.mynewsdesk.com/se/danske_bank/pressreleases/pressinbjudan-till-finalen-paa-femtech-10-september-2135530?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/danske_bank/pressreleases/pressinbjudan-till-finalen-paa-femtech-10-september-2135530?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Danske Bank Sverige Fintech-allians lanserar ny spartjänst för breda massan. Tue, 05 Sep 2017 11:01:52 +0200 Fintechbolaget SAVR och fondveteranen Fondab ingår samarbetsavtal för att lansera en ny webbtjänst för månadssparande. Tjänsten går nu in i beta och förbereder för sin fulla lansering under hösten. http://www.mynewsdesk.com/se/fondab-ab/pressreleases/fintech-allians-lanserar-ny-spartjaenst-foer-breda-massan-2121693?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/fondab-ab/pressreleases/fintech-allians-lanserar-ny-spartjaenst-foer-breda-massan-2121693?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Fondab AB ​Intresset för Femtech är stort Mon, 04 Sep 2017 11:01:50 +0200 Nu på fredag drar Techstars Startup Weekend Stockholm Femtech igång. Över 60 kvinnor samlas för att tillsammans förverkliga sina företagsidéer. Deltagarna speglar mångfald inom kulturell bakgrund, ålder och tekniska färdigheter. Eventet är skapat av kvinnor för kvinnor och syftet med eventet är att stödja och inspirera kvinnor att driva och utveckla sina affärsidéer. http://www.mynewsdesk.com/se/danske_bank/pressreleases/intresset-foer-femtech-aer-stort-2132239?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/danske_bank/pressreleases/intresset-foer-femtech-aer-stort-2132239?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Danske Bank Sverige Flexibilitet och nytänkande avgörande när Sweco väljer Max Matthiessen Thu, 31 Aug 2017 07:00:00 +0200 Sweco inleder ett samarbete med Max Matthiessen för sina pensions- och försäkringslösningar. En hållbar, modern och flexibel lösning har varit avgörande faktorer när Sweco väljer att ersätta sin nuvarande förmånsplan. http://www.mynewsdesk.com/se/max-matthiessen/pressreleases/flexibilitet-och-nytaenkande-avgoerande-naer-sweco-vaeljer-max-matthiessen-2127336?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/max-matthiessen/pressreleases/flexibilitet-och-nytaenkande-avgoerande-naer-sweco-vaeljer-max-matthiessen-2127336?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Max Matthiessen 10 000 nedladdningar, 2,5 miljarder i granskat kapital och miljoninflöden till en ny produkt innan den lanserats. Nu, fyra månader efter release, tar Opti sikte på att bli Sveriges största oberoende rådgivare. Tue, 29 Aug 2017 07:30:00 +0200 I början av maj lanserade Opti, med Ann Grevelius och Jonas Hombert bakom rodret, sin fondjämförelse-app publikt. Nu, mindre än fyra månader efter lanseringen, har appen fått fler än 10 000 nedladdningar och hjälpt småsparare att granska över 2,5 miljarder i privat sparkapital. http://www.mynewsdesk.com/se/fondab-ab/pressreleases/10-000-nedladdningar-25-miljarder-i-granskat-kapital-och-miljoninfloeden-till-en-ny-produkt-innan-den-lanserats-nu-fyra-maanader-efter-release-punkt-punkt-punkt-2123884?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/fondab-ab/pressreleases/10-000-nedladdningar-25-miljarder-i-granskat-kapital-och-miljoninfloeden-till-en-ny-produkt-innan-den-lanserats-nu-fyra-maanader-efter-release-punkt-punkt-punkt-2123884?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Fondab AB Solidar Pension rekryterar ny VD för att utveckla kundmötet Mon, 28 Aug 2017 09:02:56 +0200 Solidar rekryterar Niclas Fredrikson som ny VD för dotterbolaget Solidar Pension AB. Rekryteringen sker som ett led i Solidars specialisering på långsiktigt sparande och utveckling av verksamheten med fokus på det personliga kundmötet och digitalt anpassade erbjudanden. http://www.mynewsdesk.com/se/solidarpension/pressreleases/solidar-pension-rekryterar-ny-vd-foer-att-utveckla-kundmoetet-2122761?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/solidarpension/pressreleases/solidar-pension-rekryterar-ny-vd-foer-att-utveckla-kundmoetet-2122761?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Solidar Fyra repliker till Per H Börjesson (Investmentbolaget Spiltans vd och storägare) Tue, 22 Aug 2017 13:37:57 +0200 http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/fyra-repliker-till-per-h-boerjesson-investmentbolaget-spiltans-vd-och-storaegare-2117506?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/fyra-repliker-till-per-h-boerjesson-investmentbolaget-spiltans-vd-och-storaegare-2117506?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Primepilot ​Lars Petterson blir ny försäljningschef för Storebrand Kapitalförvaltning i Sverige Mon, 21 Aug 2017 09:35:00 +0200 SPP/Storebrand Kapitalförvaltning har expanderat kraftigt i Sverige de senaste åren och de fortsatta ambitionerna är stora. Särskilt tydlig är tillväxten i fondbolaget, SPP Fonder, som idag är det största fondbolaget i Sverige efter de fyra storbankerna med ett förvaltat kapital på 170 miljarder kronor. http://www.mynewsdesk.com/se/spp-livfoersaekring/pressreleases/lars-petterson-blir-ny-foersaeljningschef-foer-storebrand-kapitalfoervaltning-i-sverige-2114808?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/spp-livfoersaekring/pressreleases/lars-petterson-blir-ny-foersaeljningschef-foer-storebrand-kapitalfoervaltning-i-sverige-2114808?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease SPP Livförsäkring Companyexpense och Danske Bank automatiserar hantering av kvitton och utlägg Fri, 18 Aug 2017 13:39:25 +0200 Companyexpense och Danske Bank samarbetar för att ytterligare automatisera utlägg, kvitton och reseräkning för företagare. Detta genom en integration mellan Danske Banks företagskort och Companyexpense plattform för hantering av utlägg i tjänsten. http://www.mynewsdesk.com/se/findity/pressreleases/companyexpense-och-danske-bank-automatiserar-hantering-av-kvitton-och-utlaegg-2113320?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/findity/pressreleases/companyexpense-och-danske-bank-automatiserar-hantering-av-kvitton-och-utlaegg-2113320?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Findity Max Matthiessen breddar erbjudandet och rekryterar pensionskonsult Thu, 17 Aug 2017 07:00:00 +0200 Max Matthiessen fortsätter att bredda sitt erbjudande av konsultativa tjänster med sin senaste rekrytering av en erfaren pensionskonsult. Fredrik Holmqvist, tidigare pensionskonsult på PRI Pensionsgaranti, ansluter sig till företaget den 1 september. http://www.mynewsdesk.com/se/max-matthiessen/pressreleases/max-matthiessen-breddar-erbjudandet-och-rekryterar-pensionskonsult-2109975?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/max-matthiessen/pressreleases/max-matthiessen-breddar-erbjudandet-och-rekryterar-pensionskonsult-2109975?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Max Matthiessen