Mynewsdesk news release http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 Vattenvägen tar plats på Persontrafik 2014 Mon, 27 Oct 2014 13:02:16 +0100 På Persontrafikmässan samlas de traditionella kollektivtrafikslagen – buss, spårbunden trafik och taxi. Men i år kommer även vattenburna trafikslag att representeras. Såhär i klimatutmaningens tid måste vi använda alla tillgängliga resurser på bästa sätt för en hållbar framtid. Välkomna att inspireras hos Vattenbussen AB av våra pågående FoI-projekt i samverkan med högskolor och offentlig sektor. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vattenvaegen-tar-plats-paa-persontrafik-2014-1073669?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vattenvaegen-tar-plats-paa-persontrafik-2014-1073669?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Vattenbussen Möt VTI på Almedalsveckan Mon, 30 Jun 2014 06:02:00 +0200 Trafikslagens infrastrukturavgifter, mobil i bil, hållbar pendling över vattnet och delade turer samt långa arbetsdagar är seminarier som VTI deltar på i Almedalen. Välkomna. http://www.mynewsdesk.com/se/vti/pressreleases/moet-vti-paa-almedalsveckan-1014086?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/vti/pressreleases/moet-vti-paa-almedalsveckan-1014086?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Forskningsrapport från Vattenvägen 365 Wed, 18 Jun 2014 12:52:29 +0200 Projektet Vattenvägen 365 tar ett helhetsgrepp kring hur effektiva urbana transportsystem kan uppnås genom att ta tillvara vattenvägen som resurs. Syftet med helhetsgreppet är att undvika suboptimeringar och se pendlingen ur resenärens ”hela-resan”-perspektiv. Nu är den första rapporten klar med spännande bilder från ett samarbete mellan Konstfack och KTH. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/forskningsrapport-fraan-vattenvaegen-365-1009885?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/forskningsrapport-fraan-vattenvaegen-365-1009885?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Vattenbussen Vattenburen kollektivtrafik - så ska Stockholm lyckas Mon, 05 May 2014 11:25:00 +0200 Forskare vid KTH har studerat hur den vattenburna kollektivtrafiken kan tänkas fungera i Sveriges huvudstad. Bland annat har de studerat om fler kollektivresor på vattnet kan sänka belastningen på landbaserad kollektivtrafik och om det går att öka resorna utan en större miljöbelastning som följd. Svaret är ja. Resultatet som KTH-forskarna kommit fram till gäller många kustnära städer i världen. http://www.mynewsdesk.com/se/kth/pressreleases/vattenburen-kollektivtrafik-saa-ska-stockholm-lyckas-991480?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/kth/pressreleases/vattenburen-kollektivtrafik-saa-ska-stockholm-lyckas-991480?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Kungliga Tekniska högskolan, KTH Vattenvägen 365 – nytt samarbetsprojekt för en hållbar framtid Wed, 09 Oct 2013 09:42:44 +0200 När kollektivtrafik på vatten diskuteras tenderar frågan om vad som händer under vintersäsongen att lägga sig som en våt filt över vattenvägens potential. Hur löser man det? Med drivkraften att bidra till utvecklingen av hållbara transporter i städer runt om i världen startar Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Vattenbussen AB nu forskningsinitiativet Vattenvägen 365 med stöd av Sjöfartsverket. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vattenvaegen-365-nytt-samarbetsprojekt-foer-en-haallbar-framtid-914869?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vattenvaegen-365-nytt-samarbetsprojekt-foer-en-haallbar-framtid-914869?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Vattenbussen Båt inte dyrare än andra kollektivtrafikslag Fri, 28 Jun 2013 18:03:27 +0200 Kostnaden för vattenburen kollektivtrafik står sig väl i jämförelse med andra trafikslag när man inkluderar infrastrukturens investeringskostnad. Välkomna till Vattenbussens seminarium i Almedalen torsdag 4 juli kl 10-12 där Trafikanalys presenterar pinfärska siffror. Vi ses på den Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1 i Visby! http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/baat-inte-dyrare-aen-andra-kollektivtrafikslag-882194?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/baat-inte-dyrare-aen-andra-kollektivtrafikslag-882194?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Vattenbussen Utnyttja vattenvägarnas potential i kollektivtrafiken Wed, 02 Mar 2011 16:23:28 +0100 Framkomlighet i storstäder är en nyckelfaktor för en långsiktigt positiv samhällsutveckling och, som EU uttrycker det i sin grönbok om rörlighet i storstäder, ett absolut villkor för en hållbar utveckling. Ändå ligger vattenvägarna outnyttjade i Storstockholms hårt ansträngda trafik. Det är hög tid att på allvar undersöka vattenvägarnas potential att locka fler till kollektiva färdmedel. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/utnyttja-vattenvaegarnas-potential-i-kollektivtrafiken-590272?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/utnyttja-vattenvaegarnas-potential-i-kollektivtrafiken-590272?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Vattenbussen Ny organisation öppning för Mälarens vattenvägar Wed, 15 Dec 2010 09:31:19 +0100 I dagsläget finns ingen vattenburen kollektivtrafik i Mälaren inom Stockholms län. En av orsakerna till detta är en organisationsmiss. Ingen enhet inom landstinget har ansvar för eventuell sjötrafik på Mälaren. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/ny-organisation-en-oeppning-foer-maelarens-vattenvaegar-544813?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/ny-organisation-en-oeppning-foer-maelarens-vattenvaegar-544813?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Vattenbussen