Agriculture, fishing - Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Agriculture, fishing - Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 Örebro kommun blir årets Fairtrade City 2017 Mon, 18 Jun 2018 14:27:11 +0200 Fairtrade Sverige har, utifrån en samlad bedömning av Sveriges Fairtrade City-diplomerade kommuner, utsett Örebro till årets Fairtrade City 2017. http://www.mynewsdesk.com/se/fairtrade/pressreleases/oerebro-kommun-blir-aarets-fairtrade-city-2017-2546468?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/fairtrade/pressreleases/oerebro-kommun-blir-aarets-fairtrade-city-2017-2546468?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Fairtrade Sverige 42 konkreta åtgärder för minskat matsvinn i Sverige Mon, 18 Jun 2018 13:35:00 +0200 Den 18 juni överlämnar Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket en handlingsplan till näringsdepartementet för att minska matsvinnet i Sverige. Handlingsplanen innehåller 42 konkreta åtgärder som berör hela livsmedelskedjan - primärproduktion, producenter, handel, måltider i vård, skola och omsorg, restauranger, konsument, myndigheter samt forskning och innovation. http://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/42-konkreta-aatgaerder-foer-minskat-matsvinn-i-sverige-2546407?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/42-konkreta-aatgaerder-foer-minskat-matsvinn-i-sverige-2546407?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Statens Jordbruksverk Undersökning visar: Mer än hälften av sjöräddarna smiter från jobbet Mon, 18 Jun 2018 10:10:46 +0200 En undersökning bland Sjöräddningssällskapets 2300 frivilliga visar att drygt hälften lämnat sitt jobb för att larmet gått någon gång under 2017. 70 procent har lagt upp till 10 timmar av sin arbetstid på sjöräddning. En majoritet behöver inte arbeta igen förlorad arbetstid. 64 procent uppger att de planerat om sitt arbetsschema eller plats de jobbar ifrån, för att kunna hålla beredskap. http://www.mynewsdesk.com/se/sjoeraeddningssaellskapet/pressreleases/undersoekning-visar-mer-aen-haelften-av-sjoeraeddarna-smiter-fraan-jobbet-2545485?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sjoeraeddningssaellskapet/pressreleases/undersoekning-visar-mer-aen-haelften-av-sjoeraeddarna-smiter-fraan-jobbet-2545485?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Sjöräddningssällskapet Nu ska läckaget av ogräsmedel minska Mon, 18 Jun 2018 09:59:00 +0200 Under en tid har höga halter av ämnet diflufenikan, som finns i vissa ogräsmedel, hittats i vattendrag i södra Sverige. Nu startar en informationskampanj för att lantbrukarna, främst i Skåne, ska göra åtgärder för att minska risken för läckage. Lyckas detta finns möjligheten att få använda diflufenikan även i framtiden. http://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/nu-ska-laeckage-av-ograesmedel-minska-2546228?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/nu-ska-laeckage-av-ograesmedel-minska-2546228?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Statens Jordbruksverk Söderberg & Haak på Borgeby Fältdagar 27-28 juni Mon, 18 Jun 2018 08:32:41 +0200 http://www.mynewsdesk.com/se/sodhaak/pressreleases/soederberg-och-haak-paa-borgeby-faeltdagar-27-28-juni-2546109?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sodhaak/pressreleases/soederberg-och-haak-paa-borgeby-faeltdagar-27-28-juni-2546109?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Söderberg & Haak Maskin Vinnare - Husmansbord Sveriges bästa landskapsmat 2016 och 2017 Sat, 16 Jun 2018 14:02:37 +0200 Husmansbord och Sveriges Bästa Landskapsmat har utsett ett antal vinnare som får diplom för Sveriges bästa landskapsmat 2016 och 2017. De är ett urval av produkter och producenter som under 2016 och 2017 erhållit diplom från Husmansbord för förstklassiga svenskproducerad livsmedel. Här är listan över vinnarna. http://www.mynewsdesk.com/se/pelle-agorelius-ab/pressreleases/vinnare-husmansbord-sveriges-baesta-landskapsmat-2016-och-2017-2512627?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pelle-agorelius-ab/pressreleases/vinnare-husmansbord-sveriges-baesta-landskapsmat-2016-och-2017-2512627?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Pelle Agorelius AB NUUK XL – En stor nyhet! Fri, 15 Jun 2018 15:09:27 +0200 ​Kraftfulla, slimmade och E-godkända. NUUK är succéserien med LED-ramper från Strands Lighting Division (SLD) som snabbt etablerat sig på den europeiska marknaden. Nu utökas serien med NUUK XL – en XL-version i nummerplåtsstorlek med positionsljus. http://www.mynewsdesk.com/se/strands-fordonskomponenter-ab/pressreleases/nuuk-xl-en-stor-nyhet-2545331?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/strands-fordonskomponenter-ab/pressreleases/nuuk-xl-en-stor-nyhet-2545331?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Strands FordonsKomponenter AB Torkan ökar behovet att skydda lantbruksgrödor från viltskador Fri, 15 Jun 2018 13:31:34 +0200 Troligen blir årets skördar mindre än normalt på grund av torkan. Toleransnivåerna för skador orsakade av vilda djur blir extra begränsade, menar LRF Södermanland som tillsammans med Svenska Jägareförbundet i Södermanland uppmanar lantbrukare och jägare att planera och tidigarelägga åtgärder, tex skyddsjakt, för att skydda värdefulla grödor. Ytterst handlar det om möjligheten att producera mat. http://www.mynewsdesk.com/se/lrf-oestergoetland-soedermanland-och-oerebro-laen/pressreleases/torkan-oekar-behovet-att-skydda-lantbruksgroedor-fraan-viltskador-2544773?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/lrf-oestergoetland-soedermanland-och-oerebro-laen/pressreleases/torkan-oekar-behovet-att-skydda-lantbruksgroedor-fraan-viltskador-2544773?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease LRF Östergötland, Södermanland och Örebro län Fler bostäder behövs med hänsyn till alla grupper i samhället Fri, 15 Jun 2018 12:59:00 +0200 http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen-varmland/pressreleases/fler-bostaeder-behoevs-med-haensyn-till-alla-grupper-i-samhaellet-2538178?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen-varmland/pressreleases/fler-bostaeder-behoevs-med-haensyn-till-alla-grupper-i-samhaellet-2538178?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Länsstyrelsen i Värmlands län Nya detaljer på styckningsscheman från Svenskt Kött Fri, 15 Jun 2018 12:00:00 +0200 Barbequetrenden har ökat intresset för nya styckningsdetaljer på kött. Svenskt Kött har därför tagit fram uppdaterade styckningsscheman med nya detaljer. Tomahawk och entrecôtekappa på nöt, St Louis-revben på gris och lammhjärta är några av de nya detaljerna som vi kan lägga på grillen i sommar. http://www.mynewsdesk.com/se/svensktkott/pressreleases/nya-detaljer-paa-styckningsscheman-fraan-svenskt-koett-2544561?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/svensktkott/pressreleases/nya-detaljer-paa-styckningsscheman-fraan-svenskt-koett-2544561?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Svenskt Kött Nytt beslut underlättar fodertillgången för länets djurbesättningar Fri, 15 Jun 2018 11:03:30 +0200 http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_kronobergs_lan/pressreleases/nytt-beslut-underlaettar-fodertillgaangen-foer-laenets-djurbesaettningar-2544594?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_kronobergs_lan/pressreleases/nytt-beslut-underlaettar-fodertillgaangen-foer-laenets-djurbesaettningar-2544594?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Länsstyrelsen i Kronobergs län Skira utsett till ett av Nordens främsta startupbolag! Fri, 15 Jun 2018 11:02:25 +0200 Skira, startupbolaget där LRF Media är delägare, har utsetts till ett av Nordens främsta startup- och tillväxtbolag genom entreprenörstävlingen Serendipity Challenge. Nu är man ett av 24 bolag som är med och tävlar om en finalplats till ”Årets startupbolag” och ”Årets tillväxtbolag” under Almedalsveckan. http://www.mynewsdesk.com/se/lrf_media/pressreleases/skira-utsett-till-ett-av-nordens-fraemsta-startupbolag-2544686?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/lrf_media/pressreleases/skira-utsett-till-ett-av-nordens-fraemsta-startupbolag-2544686?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease LRF Media Antalet ekologiska mjölkkor har ökat med 8 procent Fri, 15 Jun 2018 10:09:14 +0200 I juni 2017 var 52 900 mjölkkor ekologiskt hållna i Sverige, en ökning med 8 procent jämfört med 2016. Det innebär att 16 procent av de svenska mjölkkorna var ekologiska 2017. Ökningstakten var betydligt högre under 2017 än för åren 2015 och 2016. Den totala andelen ekologiska nötkreatur har ökat från 13 procent 2010 till 20 procent 2017. Det visar ny statistik från Jordbruksverket. http://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/antalet-ekologiska-mjoelkkor-har-oekat-med-8-procent-2543485?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/antalet-ekologiska-mjoelkkor-har-oekat-med-8-procent-2543485?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Statens Jordbruksverk Tännäskröket i Funäsfjällen ökar sina liftkortsintäkter med 85% Fri, 15 Jun 2018 09:00:00 +0200 Bra snöår, bättre kommunicerad alpin skidåkning och satsning på grupper och bröllop har gett en stark utveckling för Funäsfjällens Tännäskröket, som gjort sin hittills största ökning av liftkortsintäkter med en tillväxt på 85% från förra året. http://www.mynewsdesk.com/se/funasfjallen/pressreleases/taennaeskroeket-i-funaesfjaellen-oekar-sina-liftkortsintaekter-med-85-procent-2543667?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/funasfjallen/pressreleases/taennaeskroeket-i-funaesfjaellen-oekar-sina-liftkortsintaekter-med-85-procent-2543667?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Destination Funäsfjällen ​Brist på Västerbottensost® i midsommar Fri, 15 Jun 2018 08:24:09 +0200 Västerbottensost® är unik och uppskattad, speciellt till sommarens högtider. Även den här sommaren kommer det finnas Västerbottensost, men tyvärr inte tillräckligt mycket. Västerbottensost är med sin unika smak och mytomspunna historia ett mathantverk där lagringstiden är både lång och varierande. De ostar som skulle vara klara nu till midsommar, ystades i början av 2017. http://www.mynewsdesk.com/se/norrmejerier_ek/pressreleases/brist-paa-vaesterbottensost-r-i-midsommar-2543668?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/norrmejerier_ek/pressreleases/brist-paa-vaesterbottensost-r-i-midsommar-2543668?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norrmejerier Nationell satsning inom belysning - Rapport från Belysningsutmaningen Fri, 15 Jun 2018 08:20:00 +0200 Energimyndigheten har kommit ut med http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/nationell-satsning-inom-belysning-rapport-fraan-belysningsutmaningen-2543614?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/nationell-satsning-inom-belysning-rapport-fraan-belysningsutmaningen-2543614?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Eco By Sweden Ny bred satsning mot övergödning Fri, 15 Jun 2018 08:00:00 +0200 Övergödning är ett stort problem i sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i Götaland och Svealand. 2 300 vattendrag har ingen god vattenstatus på grund av övergödning. På uppdrag av regeringen genomför Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och LRF en satsning på lokala åtgärder mot övergödning. Drygt nio miljoner kronor finns att söka 2018. http://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/ny-bred-satsning-mot-oevergoedning-2539796?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/ny-bred-satsning-mot-oevergoedning-2539796?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Statens Jordbruksverk Nya Tempo L 24 premiärvisas på Borgeby Fri, 15 Jun 2018 07:54:17 +0200 På årets Borgeby Fältdagar kommer Väderstad premiärvisa den helt nya precisionssåmaskinen Tempo L 24 för den svenska marknaden. Tempo L 24 är den hittills största precisionssåmaskinen anpassad för radsådd av raps och sockerbetor. http://www.mynewsdesk.com/se/vaderstad/pressreleases/nya-tempo-l-24-premiaervisas-paa-borgeby-2543414?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/vaderstad/pressreleases/nya-tempo-l-24-premiaervisas-paa-borgeby-2543414?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Väderstad Organic Sweden stärker sin styrelse Fri, 15 Jun 2018 07:30:00 +0200 Organic Sweden stärker sin styrelse med Ann Freudenthal, Arla Foods, Charlotte Rosta, Bosarp/Kronfågel, Thomas Berglund, Almnäs Bruk och Emelie Hansson, hållbarhetsstrateg inom dagligvaruhandeln. Organic Sweden är plattform för den svenska ekologiska livsmedelssektorn och arbetar för att driva på för ökad försäljning och export, samt ökad kunskap kring ekologiska livsmedel i Sverige. http://www.mynewsdesk.com/se/organic-sweden/pressreleases/organic-sweden-staerker-sin-styrelse-2542909?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/organic-sweden/pressreleases/organic-sweden-staerker-sin-styrelse-2542909?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Organic Sweden Ny satsning på lokalt arbete mot övergödning – minst nio miljoner kronor avsätts i år Fri, 15 Jun 2018 07:30:00 +0200 I år påbörjar regeringen en utökad och flerårig satsning på rent hav. I den ingår att länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer kan söka medel hos Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för lokala åtgärder mot övergödning. Den omfattar minst nio miljoner kronor för 2018 och är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund, LRF. http://www.mynewsdesk.com/se/havochvatten/pressreleases/ny-bred-satsning-mot-oevergoedning-hav-utlyser-medel-till-pilotomraaden-2537703?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/havochvatten/pressreleases/ny-bred-satsning-mot-oevergoedning-hav-utlyser-medel-till-pilotomraaden-2537703?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Havs- och vattenmyndigheten