Agriculture, fishing - Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Agriculture, fishing - Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 Kärcher inviger nytt huvudkontor och Kärcher Center i Göteborg Fri, 09 Dec 2016 15:26:00 +0100 http://www.mynewsdesk.com/se/kaercher_ab/pressreleases/kaercher-inviger-nytt-huvudkontor-och-kaercher-center-i-goeteborg-1688085?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/kaercher_ab/pressreleases/kaercher-inviger-nytt-huvudkontor-och-kaercher-center-i-goeteborg-1688085?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Kärcher AB ​Nu lägger sig isen – så minskar du riskerna Fri, 09 Dec 2016 14:33:12 +0100 I takt med att isen lägger sig över landet rapporteras också om årets första skridskoolyckor. Med 15 svävare och några goda råd vill Sjöräddningssällskapet göra allt för att olyckstalen inte ska bli lika mörka som förra vinterns 17 drunknade personer. http://www.mynewsdesk.com/se/sjoeraeddningssaellskapet/pressreleases/nu-laegger-sig-isen-saa-minskar-du-riskerna-1687998?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sjoeraeddningssaellskapet/pressreleases/nu-laegger-sig-isen-saa-minskar-du-riskerna-1687998?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Sjöräddningssällskapet Norditek lanserar Terex Finlay:s största grovsorterare någonsin på den svenska marknaden Fri, 09 Dec 2016 13:15:00 +0100 Norditek lanserar Terex Finlay:s största grovsorterare någonsin på den svenska marknaden. Grovsorteraren har en kapacitet på upp till 1000 ton/h. Lansering kommer att ske under första kvartalet 2017. ​ http://www.mynewsdesk.com/se/norditek/pressreleases/norditek-lanserar-terex-finlay-s-stoersta-grovsorterare-naagonsin-paa-den-svenska-marknaden-1668163?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/norditek/pressreleases/norditek-lanserar-terex-finlay-s-stoersta-grovsorterare-naagonsin-paa-den-svenska-marknaden-1668163?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norditek ​Henrik Wahlberg lämnar över ordförandeskapet våren 2017 Fri, 09 Dec 2016 09:08:00 +0100 Norrmejeriers styrelseordförande Henrik Wahlberg har meddelat valberedningen att han inte är tillgänglig för omval och lämnar därmed Norrmejeriers styrelse, maj 2017. – Det är en förmån och ett förtroende att vara ordförande i Norrmejeriers styrelse, men allt har sin tid och jag vet att det finns medlemmar som både är motiverade och redo kan kliva fram i styrelsearbetet, säger Henrik Wahlberg. http://www.mynewsdesk.com/se/norrmejerier_ek/pressreleases/henrik-wahlberg-laemnar-oever-ordfoerandeskapet-vaaren-2017-1687056?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/norrmejerier_ek/pressreleases/henrik-wahlberg-laemnar-oever-ordfoerandeskapet-vaaren-2017-1687056?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norrmejerier KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen Thu, 08 Dec 2016 16:26:59 +0100 Vid KSLA:s sammankomst 8 dec valdes 10 nya ledamöter in i Allmänna avdelningen. Svenska: Seema Arora-Jonsson, Uppsala; Jesper Broberg, Nyköping; Jan-Erik Fogelgren, Italien; Marie-José Gaillard-Lemdahl, Färjestaden; Cecilia Nordin van Gansberghe, Stockholm; Björn Risinger, Mullsjö; Sverker Sörlin, Sthlm. Utländska: Graham Fairclough, England; Odd Ivar Lekang, Norge; och Marion Potschin, England. http://www.mynewsdesk.com/se/kungl._skogs-_och_lantbruksakademin__ksla__/pressreleases/ksla-vaelkomnar-nya-ledamoeter-i-allmaenna-avdelningen-1680609?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/kungl._skogs-_och_lantbruksakademin__ksla__/pressreleases/ksla-vaelkomnar-nya-ledamoeter-i-allmaenna-avdelningen-1680609?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbrukssavdelningen Thu, 08 Dec 2016 16:25:35 +0100 Vid KSLA:s sammankomst 8 december 2016 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav sex i Jordbruksavdelningen. De fem svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen är Johan Beck-Friis, Uppsala; Erik Lindahl, Långås; Patrik Myrelid, Uppsala; Paulina Rytkönen, Rönninge, samt Ingela Stenson, Stockholm. Dessutom valdes en utländsk ledamot in: David Gardner, Melton Mowbray, England. http://www.mynewsdesk.com/se/kungl._skogs-_och_lantbruksakademin__ksla__/pressreleases/ksla-vaelkomnar-nya-ledamoeter-i-jordbrukssavdelningen-1680602?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/kungl._skogs-_och_lantbruksakademin__ksla__/pressreleases/ksla-vaelkomnar-nya-ledamoeter-i-jordbrukssavdelningen-1680602?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen Thu, 08 Dec 2016 16:23:58 +0100 ​Vid KSLA:s sammankomst 8 december 2016 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav 7 i Skogsavdelningen. De 5 svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Charlotte Bengtsson, Hindås; Clas Fries, Umeå; Urban Nilsson, Höör, Henrik Toll, Sorunda och Per-Olof Wedin, Bromma. Dessutom valdes 2 utländska ledamöter in: Sophie D’Amours, Quebec QC, Canada, och Werner Kurz, Victoria BC, Canada. http://www.mynewsdesk.com/se/kungl._skogs-_och_lantbruksakademin__ksla__/pressreleases/ksla-vaelkomnar-nya-ledamoeter-i-skogsavdelningen-1680599?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/kungl._skogs-_och_lantbruksakademin__ksla__/pressreleases/ksla-vaelkomnar-nya-ledamoeter-i-skogsavdelningen-1680599?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA KSLA har utsett 2017 års pris- och belöningsmottagare Thu, 08 Dec 2016 16:12:24 +0100 Akademien har utsett 2017 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Akademiens preses Lisa Sennerby Forsse delar ut priserna och belöningarna vid akademiens 205:e högtidssammankomst den 28 januari 2017 i Stockholms Stadshus. http://www.mynewsdesk.com/se/kungl._skogs-_och_lantbruksakademin__ksla__/pressreleases/ksla-har-utsett-2017-aars-pris-och-beloeningsmottagare-1680480?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/kungl._skogs-_och_lantbruksakademin__ksla__/pressreleases/ksla-har-utsett-2017-aars-pris-och-beloeningsmottagare-1680480?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA SLU leder djurhälsoforskningen i globalt forskningsprogram Thu, 08 Dec 2016 11:09:45 +0100 SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har aktivt deltagit i planeringen av det globala forskningsprogrammet Livestock Agrifood Systems, som syftar till att säkra tillgången till mat och bekämpa fattigdom i låginkomstländer. Programmet får stöd med närmare 370 miljoner kronor för det första av sex år. http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/slu-leder-djurhaelsoforskningen-i-globalt-forskningsprogram-1685779?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/slu-leder-djurhaelsoforskningen-i-globalt-forskningsprogram-1685779?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Elisabet Falemo får förlängt förordnande Thu, 08 Dec 2016 10:43:37 +0100 Regeringen har beslutat att Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo får förlängt förordnande från och med 1 maj 2017 till den 30 april 2020. http://www.mynewsdesk.com/se/elsakerhetsverket/pressreleases/elisabet-falemo-faar-foerlaengt-foerordnande-1684508?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/elsakerhetsverket/pressreleases/elisabet-falemo-faar-foerlaengt-foerordnande-1684508?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Elsäkerhetsverket Ny mjölk i kaffet hos Wayne’s Coffee Thu, 08 Dec 2016 09:00:00 +0100 ​Från torsdag den 1 december tar Skånemejerier över som leverantör av mjölkprodukter till Wayne’s Coffee i hela Sverige. http://www.mynewsdesk.com/se/skanemejerier/pressreleases/ny-mjolk-i-kaffet-hos-waynes-coffee-1684828?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/skanemejerier/pressreleases/ny-mjolk-i-kaffet-hos-waynes-coffee-1684828?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Skånemejerier AB Samarbete med fågelskådare väcker lantbrukares engagemang för naturvård Thu, 08 Dec 2016 08:42:30 +0100 Ett projekt där fågelskådare och lantbrukare samarbetade gav lantbrukarna en mer positiv inställning till naturvårdsåtgärder och stärkte deras självbild som naturvårdare. Dessutom kände lantbrukarna att de hade större kontroll över de åtgärder som genomfördes på gården för att gynna jordbruksfåglar. Det visar en nyligen publicerad studie från SLU. http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/samarbete-med-faagelskaadare-vaecker-lantbrukares-engagemang-foer-naturvaard-1684556?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/samarbete-med-faagelskaadare-vaecker-lantbrukares-engagemang-foer-naturvaard-1684556?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Food for Progress satsar offensivt - Henrik Åkerman blir ny marknadschef Thu, 08 Dec 2016 08:28:00 +0100 Det svenska matföretaget Food for Progress, med varumärken som Oumph! och Beat, växer och rekryterar nu Henrik Åkerman som marknadschef. Henrik har varit ansvarig för Max Hamburgares mest framgångsrika lansering någonsin, satsningen Green Familjen. http://www.mynewsdesk.com/se/food-for-progress/pressreleases/food-for-progress-satsar-offensivt-henrik-aakerman-blir-ny-marknadschef-1681679?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/food-for-progress/pressreleases/food-for-progress-satsar-offensivt-henrik-aakerman-blir-ny-marknadschef-1681679?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Food for Progress Sweden Pressinbjudan: Mentor till Mentor - avslutning för grönt integrationsprojekt vid SLU Wed, 07 Dec 2016 14:23:00 +0100 Projektet Mentor till Mentor är ett unikt samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Arbetsförmedlingen i nordvästra Skåne. Genom projektet har nyanlända med högskoleutbildning fått en chans att närma sig företag inom livsmedels-, trädgårds- och lantbrukssektorn. Den 14 december avslutas projektet med möte i Alnarp där deltagarna och projektledningen presenterar resultatet. http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/mentor-till-mentor-avslutning-foer-groent-integrationsprojekt-vid-slu-1683587?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/mentor-till-mentor-avslutning-foer-groent-integrationsprojekt-vid-slu-1683587?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Stephan Borgström ny kommersiell chef Sverige på Norrmejerier Wed, 07 Dec 2016 13:27:00 +0100 – Norrmejerier har ett bra utgångsläge för att stärka sin ställning på den svenska marknaden. Vi har en stark förankring hos de norrländska konsumenterna samtidigt som Norrmejeriers strategiska kunder efterfrågar ett tätare samarbete inom allt fler områden, något som i slutändan ska gynna de norrländska mjölkbönderna, säger Stephan Borgström. http://www.mynewsdesk.com/se/norrmejerier_ek/pressreleases/stephan-borgstroem-ny-kommersiell-chef-sverige-paa-norrmejerier-1682060?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/norrmejerier_ek/pressreleases/stephan-borgstroem-ny-kommersiell-chef-sverige-paa-norrmejerier-1682060?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norrmejerier Spåren av digerdöden syns som utjordar i 1600-talets lantmäterikartor Wed, 07 Dec 2016 13:15:00 +0100 I stora delar av Europa präglas senmedeltiden av ödeläggelse, bl.a. till följd av digerdöden. Ödeläggelsens omfattning har varit omtvistad, men nu visar det sig att en del av svaret finns i lantmäterikartor från 1600-talet. I östra Mellansverige var fastighetsbildningen mycket rigid, och många gårdar som ödelades syns flera hundra år senare som egna, obebyggda fastigeter (utjordar) på kartorna. http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/spaaren-av-digerdoeden-syns-som-utjordar-i-1600-talets-lantmaeterikartor-1684310?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/spaaren-av-digerdoeden-syns-som-utjordar-i-1600-talets-lantmaeterikartor-1684310?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Fasadpanel från Scandinavian Plank AB Wed, 07 Dec 2016 11:27:51 +0100 http://www.mynewsdesk.com/se/scandinavian-plank/pressreleases/fasadpanel-fraan-scandinavian-plank-ab-1683899?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/scandinavian-plank/pressreleases/fasadpanel-fraan-scandinavian-plank-ab-1683899?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Scandinavian Plank AB Hållbarare matvanor med hjälp av konst, design och gastronomi Wed, 07 Dec 2016 10:29:15 +0100 Vad kan den mer traditionella forskningen lära av designen, konsten och gastronomin för att underlätta ett systemskifte mot hållbarare framtida matproduktion och matvanor? Detta kommer att diskuteras vid ett event i Stockholm den 12 december. http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/haallbarare-matvanor-med-hjaelp-av-konst-design-och-gastronomi-1683588?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/haallbarare-matvanor-med-hjaelp-av-konst-design-och-gastronomi-1683588?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Världens största hotellkedja slutar använda burägg Wed, 07 Dec 2016 09:15:03 +0100 Hotellkedjan InterContinental Hotels Group tar nu ett globalt beslut om att sluta med ägg från hönor i bur. Beslutet är en överenskommelse med det internationella nätverket Open Wing Alliance, där svenska Djurens Rätt ingår. http://www.mynewsdesk.com/se/djurens_ratt/pressreleases/vaerldens-stoersta-hotellkedja-slutar-anvaenda-buraegg-1683372?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/djurens_ratt/pressreleases/vaerldens-stoersta-hotellkedja-slutar-anvaenda-buraegg-1683372?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Djurens Rätt Normansgården i Leksand blir byggnadsminne Wed, 07 Dec 2016 09:03:48 +0100 Normansgården är tidstypisk och speglar hur småjordbrukarnas boende såg ut i Siljanstrakten fram till början av 1900-talet. Idag finns det få mindre och välbevarade bondgårdar kvar runt Siljan. Därför har länsstyrelsen nu valt att byggnadsminnesförklara gården. http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_dalarnas_lan/pressreleases/normansgaarden-i-leksand-blir-byggnadsminne-1680481?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_dalarnas_lan/pressreleases/normansgaarden-i-leksand-blir-byggnadsminne-1680481?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Länsstyrelsen i Dalarnas län