Agriculture, fishing - Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Agriculture, fishing - Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 De bygger en gränslös plattform för lokal mat. Thu, 27 Oct 2016 15:03:00 +0200 -- ”Vi vill skapa förutsättningar för de helt nya förhållningssätt och kunskaper kring matproduktion- och matkonsumtion som framtiden kräver” I skånska byn Röstånga utvecklas just nu en öppen digital plattform för att främja handel med lokal mat, ”Local Food Nodes”. http://www.mynewsdesk.com/se/local-food-nodes/pressreleases/de-bygger-en-graensloes-plattform-foer-lokal-mat-1625878?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/local-food-nodes/pressreleases/de-bygger-en-graensloes-plattform-foer-lokal-mat-1625878?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Local Food Nodes NYHET: Entreprenad Expo lyssnade på marknaden Thu, 27 Oct 2016 14:59:55 +0200 Södra Sveriges maskinmässa tillbaka 2017 är det återigen dags för södra Sveriges egen maskinmässa, 7-9 september arrangeras Entreprenad Expo på Borgeby – ett dedikerat mässområde som lämpar sig ypperligt för just maskinmässor. http://www.mynewsdesk.com/se/mentor_communications_ab/pressreleases/nyhet-entreprenad-expo-lyssnade-paa-marknaden-1626195?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/mentor_communications_ab/pressreleases/nyhet-entreprenad-expo-lyssnade-paa-marknaden-1626195?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Mentor Communications AB Bloggare besöker Zoégas hållbarhetsprojekt i Kenya Thu, 27 Oct 2016 08:35:14 +0200 I november åker fyra svenska bloggare till Kenya för att lära sig om hållbart odlat kaffe på nära håll. Zoégas investerar i flera långtgående hållbarhetsinitiativ i Östafrika för att säkra tillgången på kvalitetsbönor och framtidens kaffe. Projekten fokuserar på atthjälpa kaffebönderna att öka sina inkomster på ett hållbart sätt med ett extra fokus på kvinnor och unga. #zoegas #coffeebywomen http://www.mynewsdesk.com/se/nestle-nordic/pressreleases/bloggare-besoeker-zoegas-haallbarhetsprojekt-i-kenya-1625065?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/nestle-nordic/pressreleases/bloggare-besoeker-zoegas-haallbarhetsprojekt-i-kenya-1625065?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Nestlé Syrebrist och svält ger mager torsk i Östersjön Thu, 27 Oct 2016 08:34:45 +0200 Under de senaste tjugo åren har hälsotillståndet hos torsken i Östersjön försämrats. En ny studie visar att torskens dåliga kondition har två huvudsakliga orsaker: sämre tillgång på skarpsill och en allt mer utbredd syrebrist. http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/syrebrist-och-svaelt-ger-mager-torsk-i-oestersjoen-1625109?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/syrebrist-och-svaelt-ger-mager-torsk-i-oestersjoen-1625109?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Sveriges lantbruksuniversitet, SLU GEMENSAMT PRESSMEDDELANDE FRÅN COOP OCH SCANDINAVIAN ORGANICS Thu, 27 Oct 2016 08:05:00 +0200 Änglamarks nya vardagsfavoriter är lika goda på tallriken som för planeten Tidigare brukade stora delar av värphöns gå till förbränning eller malas ner till djurfoder när de har värpt klart ägg. Nu tar Coop tillsammans med Scandinavian Organics istället vara på köttet från KRAV-värphönor och börjar sälja ekologiska böniga hönsbiffar och ärtiga hönsbullar. http://www.mynewsdesk.com/se/scandinavian-organics/pressreleases/gemensamt-pressmeddelande-fraan-coop-och-scandinavian-organics-1624526?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/scandinavian-organics/pressreleases/gemensamt-pressmeddelande-fraan-coop-och-scandinavian-organics-1624526?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Scandinavian Organics Effekter av rovdjurens återkomst: Får rovdjur ha klor i människans värld? Wed, 26 Oct 2016 15:32:00 +0200 ​I de flesta europeiska länder finns nu permanenta, reproducerande populationer av antingen varg, lodjur eller brunbjörn. En spridd uppfattning är att återkomsten av stora rovdjur är räddningen för biologisk mångfald, men den uppfattningen är inte baserad på återkomst till landskap som i hög grad påverkats av människor. http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/effekter-av-rovdjurens-aaterkomst-faar-rovdjur-ha-klor-i-maenniskans-vaerld-1624334?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/effekter-av-rovdjurens-aaterkomst-faar-rovdjur-ha-klor-i-maenniskans-vaerld-1624334?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Omarrondering i Älvdalen Wed, 26 Oct 2016 14:30:17 +0200 Under slutet av 2015 lämnade Älvdalens Besparingsskog in en ansökan till Länsstyrelsen Dalarna för att undersöka möjligheterna till omarrondering i Älvdalen. Länsstyrelsen har nu färdigställt förstudien och kommer att presentera resultatet för markägarna i Älvdalen. http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_dalarnas_lan/pressreleases/omarrondering-i-aelvdalen-1624213?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_dalarnas_lan/pressreleases/omarrondering-i-aelvdalen-1624213?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Länsstyrelsen i Dalarnas län Lantmännen och Dataväxt i strategiskt samarbete Wed, 26 Oct 2016 09:27:16 +0200 Lantmännen och Dataväxt ingår ett strategiskt samarbete för att tillsammans driva digital utveckling inom lantbruket. Genom att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen skapar kan produktiviteten och lönsamheten på gården öka och därmed stärka konkurrenskraften hos de svenska lantbrukarna. http://www.mynewsdesk.com/se/lantmannen/pressreleases/lantmaennen-och-datavaext-i-strategiskt-samarbete-1623247?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/lantmannen/pressreleases/lantmaennen-och-datavaext-i-strategiskt-samarbete-1623247?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Lantmännen Växter lyssnar på sina grannar och kan förutsäga framtida konkurrens Wed, 26 Oct 2016 08:20:00 +0200 Växter känner av kemiska signaler från sina grannar och kan på så sätt förbereda sig på framtida konkurrens om ljus, vatten och näring redan innan den äger rum. Det är en viktig överlevnadsstrategi för växter som inte kan flytta på sig för att hitta bättre villkor någon annanstans. Nu har kunskapen på detta område sammanställts och en stor del av forskningen bakom detta har utförts på SLU. http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/vaexter-lyssnar-paa-sina-grannar-och-kan-foerutsaega-framtida-konkurrens-1622078?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/vaexter-lyssnar-paa-sina-grannar-och-kan-foerutsaega-framtida-konkurrens-1622078?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Viltkött är klart för ursprungsmärkning Wed, 26 Oct 2016 08:00:00 +0200 Märkningen Från Sverige och Kött från Sverige växer. Lagom till jaktsäsongen breddas den frivilliga ursprungsmärkningen till att även omfatta det vilda köttet. -Det finns en efterfrågan från jägarna och viltorganisationerna att ursprungsmärka viltkött och charkuterier. Vi har därför tillsammans tagit fram regler för märkning av det vilda köttet, säger Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB. http://www.mynewsdesk.com/se/fransverige/pressreleases/viltkoett-aer-klart-foer-ursprungsmaerkning-1620169?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/fransverige/pressreleases/viltkoett-aer-klart-foer-ursprungsmaerkning-1620169?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Svenskmärkning AB Centerpartiets budgetförslag 2017 - Stockholm - den öppna jobbskaparstaden Wed, 26 Oct 2016 07:30:00 +0200 http://www.mynewsdesk.com/se/centerpartiet-i-stockholms-stad/pressreleases/centerpartiets-budgetfoerslag-2016-stockholm-den-oeppna-jobbskaparstaden-1622304?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/centerpartiet-i-stockholms-stad/pressreleases/centerpartiets-budgetfoerslag-2016-stockholm-den-oeppna-jobbskaparstaden-1622304?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Centerpartiet i Stockholm Begränsad insyn på Sveriges minkfarmer Wed, 26 Oct 2016 07:30:00 +0200 Det blir allt svårare att få insyn i svensk pälsindustri. Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge har i år begränsat tillgången till sina inspektionsprotokoll, trots att de är allmänna handlingar. I de protokoll som tillgängliggjorts redovisas dock omfattande brister. http://www.mynewsdesk.com/se/djurens_ratt/pressreleases/begraensad-insyn-paa-sveriges-minkfarmer-1622309?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/djurens_ratt/pressreleases/begraensad-insyn-paa-sveriges-minkfarmer-1622309?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Djurens Rätt Stor minskning av tungmetaller i avloppsslammet i Örebro Wed, 26 Oct 2016 07:00:00 +0200 Kvaliteten på avloppsvattnet och därmed också det näringsrika avloppsslammet fortsätter att förbättras. Det framgår när Sveriges 42 Revaq-certifierade reningsverk sammanställer sina miljöinsatser under 2015 i en ny rapport. Bland annat minskade halterna av kadmium och zink i slammet från Glanshammars reningsverk med cirka 40 procent efter att ledningarna där lagats. http://www.mynewsdesk.com/se/orebro_kommun/pressreleases/stor-minskning-av-tungmetaller-i-avloppsslammet-i-oerebro-1617513?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/orebro_kommun/pressreleases/stor-minskning-av-tungmetaller-i-avloppsslammet-i-oerebro-1617513?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Örebro kommun SMS-larm vid översvämning Tue, 25 Oct 2016 15:49:03 +0200 Stor vattentillförsel från kraftiga regn eller läckage från trasiga rör kan leda till översvämningar. Skadorna kan i värsta fall bli omfattande med stora kostnader som följd. Genom att montera ett SMS-larm med nivåsensor får man tidigt indikationer på att någonting är fel. http://www.mynewsdesk.com/se/intab-interface-teknik-ab/pressreleases/sms-larm-vid-oeversvaemning-1599819?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/intab-interface-teknik-ab/pressreleases/sms-larm-vid-oeversvaemning-1599819?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Intab Interface-Teknik AB Bonjours Önskebullar stöttar Min Stora Dag Tue, 25 Oct 2016 13:54:16 +0200 Inför jul säljs varje år miljontals lussebullar. Eftersom julen handlar om omtanke vill Bonjour även detta år skänka lussebullarna extra mening genom att göra dem till Önskebullar . Varje såld Önskebulle bidrar till att göra sjuka barns önskningar till verklighet genom stiftelsen Min Stora Dag. http://www.mynewsdesk.com/se/lantmannen/pressreleases/bonjours-oenskebullar-stoettar-min-stora-dag-1622141?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/lantmannen/pressreleases/bonjours-oenskebullar-stoettar-min-stora-dag-1622141?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Lantmännen Få mässbesökare åker till Stockholm - Affärerna görs lokalt Tue, 25 Oct 2016 13:30:00 +0200 - Bara fem procent av våra besökare på mässorna i Göteborg och Skåne besöker en maskinmässa i Stockholm, visar vår nu genomförda besökarenkät, säger Hans-Erik Kristensson från mässarrangören Entreprenad Live. .- Entreprenörerna har helt enkelt inte råd att låta maskinerna stå stilla. Det blir för dyrt med resor, kost och logi men framför allt att låta maskinerna stå stilla. http://www.mynewsdesk.com/se/livebusiness/pressreleases/faa-maessbesoekare-aaker-till-stockholm-affaererna-goers-lokalt-1621980?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/livebusiness/pressreleases/faa-maessbesoekare-aaker-till-stockholm-affaererna-goers-lokalt-1621980?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Live Business Media Group Sweden AB ​iAnimal kommer till Skåne Tue, 25 Oct 2016 11:40:00 +0200 Den internationella organisationen Animal Equality har det senaste året använt sig av virtual reality-glasögon för att visa hur det ser ut på grisfabriker och slakterier. Djurrättsalliansen har blivit utvald att lansera filmen i Sverige och kommer nu till Malmö och Lund för att låta allmänheten se hur dagens djurindustrier ser ut. http://www.mynewsdesk.com/se/djurrattsalliansen/pressreleases/ianimal-kommer-till-skaane-1620291?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/djurrattsalliansen/pressreleases/ianimal-kommer-till-skaane-1620291?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Djurrättsalliansen Landskapsvårdspris till Hembygdsförbundet Kronoberg och Kjell Gustafsson Tue, 25 Oct 2016 11:37:55 +0200 2016 års landskapsvårdspris delas mellan Hembygdsförbundet Kronoberg och Kjell Gustafsson i Norra Åreda för sitt engagemang i att värna det gamla kulturlandskapet. Det stod klart under morgonen efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU. http://www.mynewsdesk.com/se/vaxjo_kommun/pressreleases/landskapsvaardspris-till-hembygdsfoerbundet-kronoberg-och-kjell-gustafsson-1621225?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/vaxjo_kommun/pressreleases/landskapsvaardspris-till-hembygdsfoerbundet-kronoberg-och-kjell-gustafsson-1621225?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Växjö kommun LBVA ska justera mätningar och driften i Torvsjön Tue, 25 Oct 2016 11:33:36 +0200 Enligt vattendomen Fylleån A 5/1962 har Laholmsbuktens VA inte skött sina åttaganden. Men efter kontakt med Länsstyrelsen och kommunekologerna, görs nu justeringar i mätningar och driften för att uppfylla vattendomen. http://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/lbva-ska-justera-maetningar-och-driften-i-torvsjoen-1621704?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/lbva-ska-justera-maetningar-och-driften-i-torvsjoen-1621704?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Halmstads kommun Följ landshövding Ylva Thörn på hennes nya blogg Tue, 25 Oct 2016 10:57:19 +0200 Efter ett år som landshövding i Dalarna startar Ylva Thörn en blogg. - Jag känner ett behov av att få dela med mig lite mer på djupet av allt jag är med om, säger Landshövding Ylva Thörn. Efter ett år i Dalarna och alla möten med alla initiativ, goda exempel och drivna människor känner jag att vi har så mycket att lära av varandra. http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_dalarnas_lan/pressreleases/foelj-landshoevding-ylva-thoern-paa-hennes-nya-blogg-1621550?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_dalarnas_lan/pressreleases/foelj-landshoevding-ylva-thoern-paa-hennes-nya-blogg-1621550?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Länsstyrelsen i Dalarnas län