Agriculture, fishing - Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Agriculture, fishing - Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 Isabella Lövin i HaV-intervju: "I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket" Fri, 23 Jun 2017 07:30:00 +0200 ​För tio år sedan kom Isabella Lövins bok ”Tyst hav – jakten på den sista matfisken” ut i handeln. – I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket. Från ett slags förnekelse av att det finns ett problem till att man nu är en del av lösningen. Man tar ansvar och är stolt över det. Det är en enormt positiv utveckling, säger hon till Hav & Vatten. http://www.mynewsdesk.com/se/havochvatten/pressreleases/isabella-loevin-i-hav-intervju-i-sverige-tycker-jag-att-det-har-skett-en-jaettestor-attitydfoeraendring-inom-yrkesfisket-2028010?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/havochvatten/pressreleases/isabella-loevin-i-hav-intervju-i-sverige-tycker-jag-att-det-har-skett-en-jaettestor-attitydfoeraendring-inom-yrkesfisket-2028010?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Havs- och vattenmyndigheten ​RISE stöder livsmedelsstrategins mål Thu, 22 Jun 2017 14:09:42 +0200 – Det är mycket glädjande att riksdagen har antagit en livsmedelsstrategi som ska verka för en konkurrenskraftig livmedelskedja i Sverige, med den satsning på svensk jordbruks- och livsmedelsindustri som detta innebär. Vi inom RISE kommer att understödja industrin och samhället med den forskning och innovation som krävs för att bidra till strategins mål, säger Leif Lundin, enhetschef vid RISE. http://www.mynewsdesk.com/se/rise/pressreleases/rise-stoeder-livsmedelsstrategins-maal-2032100?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/rise/pressreleases/rise-stoeder-livsmedelsstrategins-maal-2032100?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease RISE Research Institutes of Sweden AB Distriktsveterinärerna satsar på tillgänglighet och trygghet Thu, 22 Jun 2017 11:09:25 +0200 Hos Distriktsveterinärerna är det viktigt att veterinärerna har ett bra stöd och känner sig trygga under beredskap samtidigt som kunden får bästa möjliga hjälp. Under sommaren kan därför veterinärer under beredskapstid ringa en kollega i beredskap på ett speciellt telefonnummer. Det innebär att framförallt vikarier och nya veterinärer får stöd av en kollega från en annan mottagning i landet. http://www.mynewsdesk.com/se/distriktsveterinaererna/pressreleases/distriktsveterinaererna-satsar-paa-tillgaenglighet-och-trygghet-2031464?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/distriktsveterinaererna/pressreleases/distriktsveterinaererna-satsar-paa-tillgaenglighet-och-trygghet-2031464?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Distriktsveterinärerna Ny design och årgång för ekologiska Valle Reale Montepulciano d'Abruzzo! Thu, 22 Jun 2017 11:00:21 +0200 ​Valle Reale Montepulciano d’Abruzzo är förmodligen det enda rödvinet i världen vars druvor växer i en nationalpark. Nu får EKO-succén en helt ny design som lyfter fram vinets ursprung i vild och orörd natur och dessutom gör det lättare att hitta i butik. Alla Valle Reales viner är ekologiskt certifierade. http://www.mynewsdesk.com/se/wineagency/pressreleases/ny-design-och-aargaang-foer-ekologiska-valle-reale-montepulciano-dabruzzo-2031242?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/wineagency/pressreleases/ny-design-och-aargaang-foer-ekologiska-valle-reale-montepulciano-dabruzzo-2031242?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease The Wineagency 17 miljoner till forskning om hur växthusgasutsläpp kan minskas i skogs- och jordbruket Thu, 22 Jun 2017 10:50:00 +0200 Igår beslutade Formas forskarråd att bevilja drygt 17 miljoner kronor till forskning som ska bidra till att minska växthusgasutsläpp inom skogs- och jordbruket. Forskningen ska pågå inom det europeiska nätverket ERA-GAS och tio projekt finansieras. Sju av de tio projekten har svenskt forskningsdeltagande och får stöd från Formas. http://www.mynewsdesk.com/se/formas-ett-forskningsrad-for-hallbar-utveckling/pressreleases/17-miljoner-foer-forskning-om-hur-vaexthusgasutslaepp-kan-minskas-i-skogs-och-jordbruket-2030106?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/formas-ett-forskningsrad-for-hallbar-utveckling/pressreleases/17-miljoner-foer-forskning-om-hur-vaexthusgasutslaepp-kan-minskas-i-skogs-och-jordbruket-2030106?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling Idag bildas Enåns naturreservat i Rättvik Thu, 22 Jun 2017 10:44:17 +0200 Enåns reservat ligger nordost om Rättviks tätort. Det är 210 hektar stort och omfattar drygt 3,5 km av dalgången och den slingrande flodfåran. Den natursköna miljön är sedan länge ett populärt utflyktsmål. Att bevara området för friluftslivet är också ett viktigt motiv till bildandet av naturreservatet. http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_dalarnas_lan/pressreleases/idag-bildas-enaans-naturreservat-i-raettvik-2031179?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_dalarnas_lan/pressreleases/idag-bildas-enaans-naturreservat-i-raettvik-2031179?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Länsstyrelsen i Dalarnas län Formas beviljar 40 miljoner till forskning om stöd för klimatåtgärder Thu, 22 Jun 2017 10:30:00 +0200 Igår, 21 juni, beslutade Formas forskarråd att bevilja 40 miljoner till forskning och utveckling av klimattjänster. Forskningen ska pågå inom det europeiska nätverket ERA4CS. Tolv projekt får dela på 40 miljoner kronor. Totalbudgeten för utlysningen är cirka 340 miljoner kronor. http://www.mynewsdesk.com/se/formas-ett-forskningsrad-for-hallbar-utveckling/pressreleases/40-miljoner-till-forskning-om-anpassning-infoer-foerestaaende-klimatfoeraendringar-2029652?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/formas-ett-forskningsrad-for-hallbar-utveckling/pressreleases/40-miljoner-till-forskning-om-anpassning-infoer-foerestaaende-klimatfoeraendringar-2029652?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling Ny HaV-rapport: Maritima näringar omsätter 160 miljarder om året i Sverige Thu, 22 Jun 2017 09:30:00 +0200 Maritima näringar, det vill säga branscher som påverkar och är beroende av hav och kustmiljö, omsätter varje år 160 miljarder kronor i Sverige. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Största delen utgörs av turism och rekreation följt av sjöfart, hamnar samt fartygs- och båttillverkning. http://www.mynewsdesk.com/se/havochvatten/pressreleases/ny-hav-rapport-maritima-naeringar-omsaetter-160-miljarder-om-aaret-i-sverige-2018030?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/havochvatten/pressreleases/ny-hav-rapport-maritima-naeringar-omsaetter-160-miljarder-om-aaret-i-sverige-2018030?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Havs- och vattenmyndigheten Europeisk ekobykonferens med Charles Eisenstein och Helena Norberg-Hodge, 16-20 juli – Ängsbacka, Karlstad Wed, 21 Jun 2017 23:52:02 +0200 GEN-Global Ecovillage Network bjuder in till Sveriges första ekobykonferens. Programmet innehåller allt från workshops i kompostbygge, permakultur och vindkraftteknik till visionsarbete, social hållbarhet, ekopsykologi och inre omställning, varvat med runda-bords-samtal, yoga, ceremonier, dans, konserter och gemenskap. The European Ecovillage Conference hålls på Ängsbacka. www.angsbacka.se/GEN http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/europeisk-ekobykonferens-med-charles-eisenstein-och-helena-norberg-hodge-16-20-juli-aengsbacka-karlstad-2029743?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/europeisk-ekobykonferens-med-charles-eisenstein-och-helena-norberg-hodge-16-20-juli-aengsbacka-karlstad-2029743?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Ängsbacka Kursgård Otillåtna bagagevågar på tre av fem flygplatser Wed, 21 Jun 2017 13:59:22 +0200 Tre av fem flygplatser i Stockholmsregionen och Mellansverige har bagagevågar som inte uppfyller de krav på kontroller som ställs. Det visar en undersökning som myndigheten Swedac genomfört under våren. http://www.mynewsdesk.com/se/swedac/pressreleases/otillaatna-bagagevaagar-paa-tre-av-fem-flygplatser-2029972?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/swedac/pressreleases/otillaatna-bagagevaagar-paa-tre-av-fem-flygplatser-2029972?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease SWEDAC – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Jokkmokk värd för internationell renskötarkongress 16-20 augusti 2017 Wed, 21 Jun 2017 10:56:14 +0200 http://www.mynewsdesk.com/se/jokkmokks-kommun/pressreleases/jokkmokk-vaerd-foer-internationell-renskoetarkongress-16-20-augusti-2017-2029234?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/jokkmokks-kommun/pressreleases/jokkmokk-vaerd-foer-internationell-renskoetarkongress-16-20-augusti-2017-2029234?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Jokkmokks kommun Träffa Nordfarm på Borgeby Fältdagar Wed, 21 Jun 2017 10:36:00 +0200 I Nordfarms monter F16 visas bland annat en hel vallkedja med maskiner från Fella och Schuitemaker. Frontsträngläggare Agronic, åtta maskiner från Avant och nyheter från Palmse Trailer finns på plats, liksom Sulky, Jeantil och Gregoire Besson. http://www.mynewsdesk.com/se/nordfarm/pressreleases/traeffa-nordfarm-paa-borgeby-faeltdagar-2029147?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/nordfarm/pressreleases/traeffa-nordfarm-paa-borgeby-faeltdagar-2029147?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Nordfarm Hurra - Gröna Påsen fyller 5 år! Wed, 21 Jun 2017 09:11:00 +0200 För lite mer än fem år sedan gjorde Gröna Påsen entré i hushållen i Linköping, Motala och Vadstena. Sedan dess har den blivit en del av vardagen för de flesta, vilket gjort skillnad för miljön. Idag slängs drygt hälften av hushållens matavfall i den gröna påsen, och det bidrar till att Linköping, Motala och Vadstena når upp till Sveriges nationella miljömål för återvinning av matavfall. http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/hurra-groena-paasen-fyller-5-aar-2024723?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/tekniskaverken/pressreleases/hurra-groena-paasen-fyller-5-aar-2024723?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Tekniska verken i Linköping AB ​Fira årets midsommar med sillen på grillen Wed, 21 Jun 2017 09:02:15 +0200 Ingen sommar utan norsk sill. Norges sjömatråd bjuder på två sillrecept perfekta för den stundande midsommarfesten. Testa en ny midsommarklassiker med grillad sill – eller utmana dig själv i att lägga in egen sill inspirerad av Johan Backeus – 2017 års vinnare av Årets Kock. http://www.mynewsdesk.com/se/seafood/pressreleases/fira-aarets-midsommar-med-sillen-paa-grillen-2028678?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/seafood/pressreleases/fira-aarets-midsommar-med-sillen-paa-grillen-2028678?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norges Sjømatråd AS Nyhet! Uppdaterad Centralsmörjningsbroschyr Wed, 21 Jun 2017 08:23:16 +0200 Nu finns en ny version av broschyren Centralsmörjning. http://www.mynewsdesk.com/se/hydroscand/pressreleases/nyhet-uppdaterad-centralsmoerjningsbroschyr-2028592?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hydroscand/pressreleases/nyhet-uppdaterad-centralsmoerjningsbroschyr-2028592?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Hydroscand AB Utmärkt resultat på världsrekordsfälten Wed, 21 Jun 2017 08:21:14 +0200 Mellan 11-12 april satte Väderstad Tempo ett nytt världsrekord genom att så 502,05 hektar inom 24 timmar, med en hastighet på 20-22 km/h. Två månader senare, har nu en stark gröda kommit upp på fälten i Ungern och precisionsstatistiken visa på imponerande resultat. http://www.mynewsdesk.com/se/vaderstad/pressreleases/utmaerkt-resultat-paa-vaerldsrekordsfaelten-2028586?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/vaderstad/pressreleases/utmaerkt-resultat-paa-vaerldsrekordsfaelten-2028586?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Väderstad Elsäkerhetsverket vill se aktiva åtgärder för bättre information om elinstallationer Wed, 21 Jun 2017 06:11:00 +0200 Vilken information får den som köper elinstallationsprodukter och är den tillräcklig för att förstå vilka elarbeten som kräver behörig elinstallatör? Elsäkerhetsverket har gjort en omfattande undersökning som nu är sammanställd i en rapport till regeringen. Det finns en felaktig bild av att elinstallationsarbete är enkelt och ofarligt samt brister i förståelsen för gällande regler. http://www.mynewsdesk.com/se/elsakerhetsverket/pressreleases/elsaekerhetsverket-vill-se-aktiva-aatgaerder-foer-baettre-information-om-elinstallationer-2028066?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/elsakerhetsverket/pressreleases/elsaekerhetsverket-vill-se-aktiva-aatgaerder-foer-baettre-information-om-elinstallationer-2028066?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Elsäkerhetsverket Saxhyttegubbens Blåbär 100% passar utmärkt till sommarens alla fester Tue, 20 Jun 2017 15:41:59 +0200 Dryckesexperten Maya Samuelsson tipsade nyligen i Nyhetsmorgon på TV4 om att Saxhyttegubbens Blåbär 100% är en lyxig, alkoholfri, sockerfri, fräsch bärdryck som passar utmärkt till smörgåsbordet och sommarens alla fester. Saxhyttegubbens Blåbär 100% finns på Systembolaget, (beställningsnummer 1964), samt på restauranger och livsmedelsbutiker över hela Sverige. http://www.mynewsdesk.com/se/pelle-agorelius-ab/pressreleases/saxhyttegubbens-blaabaer-100-procent-passar-utmaerkt-till-sommarens-alla-fester-2025485?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pelle-agorelius-ab/pressreleases/saxhyttegubbens-blaabaer-100-procent-passar-utmaerkt-till-sommarens-alla-fester-2025485?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Pelle Agorelius AB 1 miljon underskrifter mot långa djurtransporter Tue, 20 Jun 2017 13:24:18 +0200 Kampanjen #StopTheTrucks lanserades i april 2016 med målet att stoppa djurplågeriet på Europas djurtransporter. På drygt ett år har kampanjen nu nått sitt första mål: mer än 1 miljon européer har nu skrivit under uppropet! http://www.mynewsdesk.com/se/djurens_ratt/pressreleases/1-miljon-underskrifter-mot-laanga-djurtransporter-2027421?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/djurens_ratt/pressreleases/1-miljon-underskrifter-mot-laanga-djurtransporter-2027421?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Djurens Rätt Boksläpp, "Din vägvisare till SVERIGES MATHANTVERK" Tue, 20 Jun 2017 13:15:24 +0200 Eldrimner – nationellt resurscentrum för mathantverk har samlat alla Sveriges mathantverks-företag i en tryckt kartbok samt en tillhörande app för mobiltelefoner och läsplattor. Boksläpp hålls hos Paradiset söder i Stockholm 29 juni, klockan 10.00. Och simultant hos Eldrimners mathantverksrespresentanter runt om i landet. http://www.mynewsdesk.com/se/eldrimner/pressreleases/bokslaepp-din-vaegvisare-till-sveriges-mathantverk-2027467?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/eldrimner/pressreleases/bokslaepp-din-vaegvisare-till-sveriges-mathantverk-2027467?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Eldrimner