Agriculture, fishing - Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Agriculture, fishing - Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 Växjö Nya Djurklinik är finalist i Årets Djurklinik Tue, 20 Mar 2018 14:52:15 +0100 Växjö Nya Djurklinik är en av sex finalister till utmärkelsen Årets Djurklinik. Nästan 1100 personer har nominerat olika kliniker över hela landet. Nu har juryn valt ut sex finalister och det är upp till djurägarna att rösta fram Årets Djurklinik 2018. http://www.mynewsdesk.com/se/sla/pressreleases/vaexjoe-nya-djurklinik-aer-finalist-i-aarets-djurklinik-2453658?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sla/pressreleases/vaexjoe-nya-djurklinik-aer-finalist-i-aarets-djurklinik-2453658?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA Väsby Djursjukhus Upplands Väsby är finalist i Årets Djurklinik Tue, 20 Mar 2018 14:47:40 +0100 Väsby Djursjukhus Upplands Väsby är en av sex finalister till utmärkelsen Årets Djurklinik. Nästan 1100 personer har nominerat olika kliniker över hela landet. Nu har juryn valt ut sex finalister och det är upp till djurägarna att rösta fram Årets Djurklinik 2018. http://www.mynewsdesk.com/se/sla/pressreleases/vaesby-djursjukhus-upplands-vaesby-aer-finalist-i-aarets-djurklinik-2453642?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sla/pressreleases/vaesby-djursjukhus-upplands-vaesby-aer-finalist-i-aarets-djurklinik-2453642?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg är finalist i Årets Djurklinik Tue, 20 Mar 2018 14:42:20 +0100 Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg är en av sex finalister till utmärkelsen Årets Djurklinik. Nästan 1100 personer har nominerat olika kliniker över hela landet. Nu har juryn valt ut sex finalister och det är upp till djurägarna att rösta fram Årets Djurklinik 2018. http://www.mynewsdesk.com/se/sla/pressreleases/smaadjurskliniken-din-veterinaer-i-helsingborg-aer-finalist-i-aarets-djurklinik-2453624?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sla/pressreleases/smaadjurskliniken-din-veterinaer-i-helsingborg-aer-finalist-i-aarets-djurklinik-2453624?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA Roslagens Smådjursklinik är finalist i Årets Djurklinik Tue, 20 Mar 2018 14:37:40 +0100 Roslagens Smådjursklinik är en av sex finalister till utmärkelsen Årets Djurklinik. Nästan 1100 personer har nominerat olika kliniker över hela landet. Nu har juryn valt ut sex finalister och det är upp till djurägarna att rösta fram Årets Djurklinik 2018. http://www.mynewsdesk.com/se/sla/pressreleases/roslagens-smaadjursklinik-aer-finalist-i-aarets-djurklinik-2453614?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sla/pressreleases/roslagens-smaadjursklinik-aer-finalist-i-aarets-djurklinik-2453614?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA Lunds Djursjukhus är finalist i Årets Djurklinik Tue, 20 Mar 2018 14:33:20 +0100 Lunds Djursjukhus är en av sex finalister till utmärkelsen Årets Djurklinik. Nästan 1100 personer har nominerat kliniker över hela landet. Nu har juryn valt ut sex finalister och det är upp till djurägarna att rösta fram Årets Djurklinik 2018. http://www.mynewsdesk.com/se/sla/pressreleases/lunds-djursjukhus-aer-finalist-i-aarets-djurklinik-2453598?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sla/pressreleases/lunds-djursjukhus-aer-finalist-i-aarets-djurklinik-2453598?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA Aros Veterinärcentrum i Västerås är finalist i Årets Djurklinik Tue, 20 Mar 2018 14:23:53 +0100 Aros Veterinärcentrum, Västerås är en av sex finalister till utmärkelsen Årets Djurklinik. Nästan 1100 personer har nominerat kliniker över hela landet. Nu har juryn valt ut sex finalister och det är upp till djurägarna att rösta fram Årets Djurklinik 2018. http://www.mynewsdesk.com/se/sla/pressreleases/aros-veterinaercentrum-i-vaesteraas-aer-finalist-i-aarets-djurklinik-2453557?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sla/pressreleases/aros-veterinaercentrum-i-vaesteraas-aer-finalist-i-aarets-djurklinik-2453557?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA Sex finalister till Årets Djurklinik klara Tue, 20 Mar 2018 14:15:34 +0100 Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg, Lunds Djursjukhus, Väsby Djursjukhus i Upplands Väsby, Aros Veterinärcentrum i Västerås, Växjö nya djurklinik och Roslagens Smådjursklinik i Norrtälje. De är årets sex finalister som har chans att vinna utmärkelsen Årets djurklinik 2018. Idag öppnar röstningen och det är upp till Sveriges djurägare att rösta fram vinnaren. http://www.mynewsdesk.com/se/sla/pressreleases/sex-finalister-till-aarets-djurklinik-klara-2453472?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sla/pressreleases/sex-finalister-till-aarets-djurklinik-klara-2453472?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA ​Hydroscand etablerar sig i Lund Tue, 20 Mar 2018 13:42:42 +0100 Snart får Hydroscands kunder i Lund en lite närmare slangservice. Under april månad öppnar företaget en ny butik på Landerigränden 2B i Lund, vilken blir den sjätte Hydroscand-butiken i Skåne. http://www.mynewsdesk.com/se/hydroscand/pressreleases/hydroscand-etablerar-sig-i-lund-2451792?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hydroscand/pressreleases/hydroscand-etablerar-sig-i-lund-2451792?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Hydroscand AB Jägare måste få sälja vildsvinskött Tue, 20 Mar 2018 11:00:00 +0100 – Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström. Nu har organisationerna lämnat ett gemensamt förslag till regeringen som ger många positiva effekter för såväl jägare, jordbrukare som konsumenter. http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_jagareforbundet/pressreleases/jaegare-maaste-faa-saelja-vildsvinskoett-2452850?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_jagareforbundet/pressreleases/jaegare-maaste-faa-saelja-vildsvinskoett-2452850?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Svenska Jägareförbundet Dags att söka pengar för bekämpning av mygg Tue, 20 Mar 2018 09:15:39 +0100 Jordbruksverket utlyser 3,3 miljoner kronor för insatser som syftar till att begränsa förekomst av mygg. Det omfattar både stöd för bekämpning och andra åtgärder för att hindra massförekomst av mygg. http://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/dags-att-soeka-pengar-foer-bekaempning-av-mygg-2452811?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/dags-att-soeka-pengar-foer-bekaempning-av-mygg-2452811?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Statens Jordbruksverk Sveriges vattenflöden har kartlagts – lättare se effekter av föroreningar och översvämningar Tue, 20 Mar 2018 06:05:00 +0100 Lantmäteriet och SMHI har tillsammans kartlagt svenska sjöar och vattendrag. Resultatet är förbättrad kartinformation som visar vilka vägar vattnet tar från källa till hav. - Kartinformationen ger helt nya möjligheter att se var eventuella föroreningar sprids i vattendrag och att kunna utreda hur vattennivåer kan stiga vid översvämningar, säger Håkan Olsson, vattenmiljöexpert på SMHI. http://www.mynewsdesk.com/se/lantmateriet/pressreleases/sveriges-vattenfloeden-har-kartlagts-laettare-se-effekter-av-foeroreningar-och-oeversvaemningar-2452371?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/lantmateriet/pressreleases/sveriges-vattenfloeden-har-kartlagts-laettare-se-effekter-av-foeroreningar-och-oeversvaemningar-2452371?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Lantmäteriet Sjögräsängar på västkusten är ovanligt bra på att lagra koldioxid Mon, 19 Mar 2018 15:25:00 +0100 Sjögräsängar med ålgräs i Bohuslän kan lagra uppemot femton gånger mer kol än ålgräsängar i andra hav i Europa. Det beror på att havsbottnarna som sjögräsängarna växer på består av finkornig sand, och att de är lagom porösa. Detta är ännu ett viktigt skäl att skydda sjögräsängar och deras ekosystem, som hotas av övergödning och överfiske. http://www.mynewsdesk.com/se/su/pressreleases/sjoegraesaengar-paa-vaestkusten-aer-ovanligt-bra-paa-att-lagra-koldioxid-2452206?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/su/pressreleases/sjoegraesaengar-paa-vaestkusten-aer-ovanligt-bra-paa-att-lagra-koldioxid-2452206?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Stockholms universitet Tillsynen av växtskydd på golfbanor behöver stärkas Mon, 19 Mar 2018 12:21:00 +0100 Hantering av växtskyddsmedel på golfbanor är ett tillsynsområde där kommunerna vill ha mer vägledning. Under 2018 genomför därför Jordbruksverket tillsammans med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ett nationellt projekt om växtskyddsmedel på golfbanor. Det kommer att bidra till kunskap om hur hanteringen av växtskyddsmedel på golfbanor ser ut, och kopplar till de nationella miljömålen. http://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/tillsynen-av-vaextskydd-paa-golfbanor-behoever-staerkas-2451898?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/tillsynen-av-vaextskydd-paa-golfbanor-behoever-staerkas-2451898?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Statens Jordbruksverk Påsk på Havets Hus Mon, 19 Mar 2018 11:27:59 +0100 Snart är det dags för påsklov och på Havets Hus pågår såväl äggjakt som en guidning om Havets Hus 25 år som marinpedagogiskt centrum och en av Bohusläns populäraste attraktioner. Havets Hus är också en del av Expedition Bohuslän som bjuder in till äventyr i påsk. http://www.mynewsdesk.com/se/havets_hus_i_lysekil_ab/pressreleases/paask-paa-havets-hus-2451638?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/havets_hus_i_lysekil_ab/pressreleases/paask-paa-havets-hus-2451638?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Havets Hus i Lysekil AB Drygt 25 procent av Sveriges hästar finns inom näringsverksamhet Mon, 19 Mar 2018 09:26:19 +0100 Antalet hästar i Sverige skattades till drygt 355 000 stycken 2016. Cirka 95 900 av dem används i näringsverksamhet med häst, det visar resultat från Fördjupade hästundersökningen. Resultaten presenteras i rapporten Hästhållningen i Sverige 2016. http://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/drygt-25-procent-av-sveriges-haestar-finns-inom-naeringsverksamhet-2451297?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/drygt-25-procent-av-sveriges-haestar-finns-inom-naeringsverksamhet-2451297?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Statens Jordbruksverk PRESSINBJUDAN: Presentation av Stora Planteringsveckan Mon, 19 Mar 2018 07:44:54 +0100 Stora Planteringsveckan är ett årligt höstkalas i våra trädgårdsbutiker med syfte att inspirera och sprida kunskap. Premiär den 1 september 2018. Dag: Torsdagen den 22 mars Tid: kl 11.00-11.30 Plats: Nordiska Trädgårdar, Stockholmsmässan, loungen innanför pressrummet http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/pressinbjudan-presentation-av-stora-planteringsveckan-2451098?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/pressinbjudan-presentation-av-stora-planteringsveckan-2451098?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease A&B Haggren AB Unik thriller i departementsmiljö Mon, 19 Mar 2018 07:22:00 +0100 Boken ”Brytning – en politisk spänningsroman” kommer ut den 20 mars. Romanens författare Monika Selahn har arbetat i Regeringskansliet under sex olika ministrar. Berättelsen är unik. Det är första gången en mångårig departementstjänsteman ger ut en politisk thriller. http://www.mynewsdesk.com/se/selahn-konsult-ab-slash-senika-foerlag/pressreleases/unik-thriller-i-departementsmiljoe-2451059?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/selahn-konsult-ab-slash-senika-foerlag/pressreleases/unik-thriller-i-departementsmiljoe-2451059?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Selahn Konsult AB/Senika Förlag Solcellsstödet höjs väsentligt under 2018 - Smart att investera i solceller? Sun, 18 Mar 2018 09:10:00 +0100 Nyligen skrev vi om att det kanske inte är lönsamt att investera i förnybar energi refererat till ett annat inlägg. Detta går lite stick i stäv med den devisen. Regeringen lägger nu till 1,4 miljarder för solceller. http://www.mynewsdesk.com/se/ecobysweden/pressreleases/solcellsstoedet-hoejs-vaesentligt-under-2018-smart-att-investera-i-solceller-2450912?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/ecobysweden/pressreleases/solcellsstoedet-hoejs-vaesentligt-under-2018-smart-att-investera-i-solceller-2450912?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Eco By Sweden Flera kända e-handelsaktörer bland Elsäkerhetsverkets lista på "livsfarliga" produkter Sat, 17 Mar 2018 14:34:11 +0100 Elsäkerhetsverket har samlat in en rad produkter från olika leverantörer kända som mindre kända som många köper belysning och andra elektronikapparater utav dagligen utan att tänka något särskilt över det. Listan tar upp produkter som ger elstötar, läcker in vatten och är allmänt farliga att använda. Bland de nämnda produkterna står två tre e-handelsbolag ett kanske av den större kalibern. http://www.mynewsdesk.com/se/ecobysweden/pressreleases/flera-kaenda-e-handelsaktoerer-bland-elsaekerhetsverkets-lista-paa-livsfarliga-produkter-2450833?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/ecobysweden/pressreleases/flera-kaenda-e-handelsaktoerer-bland-elsaekerhetsverkets-lista-paa-livsfarliga-produkter-2450833?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Eco By Sweden Uppmaning till allmänheten - gå inte ut på isen på Delsjöarna Fri, 16 Mar 2018 15:55:18 +0100 Isarna på både Stora och Lilla Delsjön är osäkra trots det kalla vädret. Det beror på att vattennivån har höjts och sänkts senaste tiden eftersom Göteborgs Stad tar vatten från Delsjöarna. Vi uppmanar därför att inte gå ut på isen på Delsjöarna. Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad www.goteborg.se http://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/pressreleases/uppmaning-till-allmaenheten-gaa-inte-ut-paa-isen-paa-delsjoearna-2450565?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/pressreleases/uppmaning-till-allmaenheten-gaa-inte-ut-paa-isen-paa-delsjoearna-2450565?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Göteborgs Stad