Skip to main content

Vägen mot autonoma system inom tjänstesektorn och offentlig sektor

Nyhet   •   Jan 12, 2016 10:00 CET

Vägen mot autonoma system inom tjänstesektorn och offentlig sektor

Under flera år har IT system utvecklats för att passa in i befintliga strukturer och ibland bidra till viss effektivisering framförallt genom automatisering av handläggning och flöden.

Hur många har ställt sig frågan om hur det skulle kunna se ut om det gavs helt andra ingångsparametrar till formandet av ett nytt börläge? Är vi för formade i vårt tankesätt av redan existerande IT system så att vi inte kan föreställa oss en betydligt högre grad av autonomi?

Hur många har ställt sig frågan om det går att klara av dagens arbete eller till och med en väsentligt högre servicegrad med ett mycket färre antal resurser dedikerade att serva IT systemen?

Tänk er att visionen är att åstadkomma ett IT system som är både ändamålsenligt, informativt och så autonomt som möjligt. Går det att åstadkomma? Vad ställer det för krav på alla som arbetar med förprojektering, business case samt design av IT system?

Ett autonomt system karakteriseras av hög grad av självbetjäning både vad gäller inhämtning av data, exponering/publicering i olika format samt i olika medier. Ytterligare karakteristika för ett autonomt system är hög grad av pedagogik, lättillgänglighet samt ett förvaltningstänk som redan initialt är designat med det autonoma som styrande princip.

Autonoma kontrolltjänster i IT systemet, bevakningstjänster i form av registervårdskontroller, dataaktualitetskontroller, påminnelser samt administrativa kontroller är några exempel på viktiga systemtjänster som behöver designas för att kunna uppnå en hög grad av systemautonomi.

Ett autonomt system har en stor del av sin utgångspunkt i en hög grad av självbetjäning. För att stödja detta bör det finnas ett antal olika pedagogiska användarguider för olika aktiviteter i systemet. Design av systemet för ett minimum av administration är även det en styrande designprincip. Hög grad av automatisering av alla centrala flöden är en vital del i att åstadkomma det. Centrala flöden i systemet övervakas av själva systemet samt förutbestämda åtgärder utförs om problem uppstår.

Drift och underhåll av IT systemet är ofta resurskrävande i längden. Om krav på ökad autonomi tas med som en designparameter även för detta då ska systemet implementeras i miljöer där skalbarhet utifrån behov är möjligt.

Är det autonoma systemet fortfarande en utopi? Nej inte alls, vi står där nu och är redo att förverkliga det. Autonoma IT system i tjänstesektorn och offentlig sektor kan nu bli verklighet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.