Skip to main content

Taggar

Secits Holding AB lämnar rapport gällande kvartal 3 2019
Secits erhåller en stor order av en central svensk myndighet.
Överklagan gällande ramavtal avseende trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg med Region Stockholm bifallen.
Secits Holding AB lämnar halvårsredovisning 2019
Förändring i Secits Holding AB:s styrelse

Förändring i Secits Holding AB:s styrelse

Pressmeddelanden   •   Jul 24, 2019 16:04 CEST

Styrelseledamoten Magnus Lindstedt har bett om att bli entledigad som styrelseledamot i Secits Holding AB, eftersom det har blivit nödvändigt för honom att frigöra tid för andra åtaganden och uppdrag.

Secits omförhandlar finansieringsavtal med Formue Nord och ersätter befintlig konvertibelfinansiering med lån

Secits omförhandlar finansieringsavtal med Formue Nord och ersätter befintlig konvertibelfinansiering med lån

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2019 18:22 CEST

Secits Holding AB (”Secits”) har efter en av Secits begärd omförhandling ingått ett nytt låne¬¬avtal med Formue Nord, som ersätter det befintliga avtalet om konvertibel-finansiering med villkor som är mer fördelaktiga för Secits och dess aktieägare.

GANT och SECITS ingår avtal om säkerhetslösningar.

GANT och SECITS ingår avtal om säkerhetslösningar.

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2019 13:01 CEST

Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett långsiktigt avtal med GANT Sweden AB gällande leverans av säkerhetslösningar i form av trygghetskameror, Axis IP ljud samt varularm till GANT’s hela butiksnät i Sverige. Avtalsvärdet är inte känd vid tidpunkten för avtalsskrivandet då inga miniminivåer är avtalade.

Kommuniké från årsstämman 2019 i SECITS
Secits stärker samarbetet med Fortinet

Secits stärker samarbetet med Fortinet

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2019 12:54 CEST

På inrådan av Secits har Fortinet utvecklat en funktion för skydd mot avancerade hot i form av dataintrång. Funktionen är nu implementerad i Fortinets switchsortiment. Funktionen innebär att Secits kameraleveranser blir än mer säker mot möjligt dataintrång.

Secits Holding AB bjuder in till årsstämma

Secits Holding AB bjuder in till årsstämma

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2019 11:26 CEST

Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag kallelse till årsstämma. Denna information publiceras på också på företagets hemsida samt i Dagens Industri och i Post- och Inrikes tidningar.

Valberedningens förslag till Secits Holding AB:s (Secits) årsstämma 2019

Valberedningens förslag till Secits Holding AB:s (Secits) årsstämma 2019

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2019 09:19 CEST

Secits går nu in i en expansiv fas efter arbetet med att bygga en effektiv bolagsstruktur sedan börsnoteringen 2017. Valberedningens focus har bestått i att hitta personer med unika kompetenser för att på bästa sätt stödja Secits i den fortsatta utvecklingen.

Secits Holding AB lämnar årsredovisning 2018

Secits Holding AB lämnar årsredovisning 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 11:22 CEST

Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag årsredovisning jämte revisionsberättelse gällande företagets verksamhetsår 2018. Årsredovisningen samt revisionsberättelsen återfinns även på Secits Hemsida.

SECITS Holding AB genomför ett effektivitetsprogram
Secits har tilldelats upphandling med Region Stockholm gällande ramavtal för trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg [– överklagan pågår]

Secits har tilldelats upphandling med Region Stockholm gällande ramavtal för trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg [– överklagan pågår]

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2019 15:27 CEST

Säkerhetsföretaget MKS Sverige AB, som är en del av Secits-koncernen, har tilldelats uppdraget genom en offentlig upphandling rörande ramavtal med Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting kring stationära trygghetskameror till Stockholms tunnelbana och pendeltågsstationer.

SECITS Holding AB delar ut fler vederlagsfria teckningsoptioner (TO1)

SECITS Holding AB delar ut fler vederlagsfria teckningsoptioner (TO1)

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2019 12:20 CET

Som en del av den långsiktiga finansieringslösning Secits avtalat med Formue Nord delas nu teckningsoptioner ut till alla befintliga aktieägare.

Handel gällande SECITS Holding AB teckningsoptioner (TO1) startar idag den 6 mars 2019.

Handel gällande SECITS Holding AB teckningsoptioner (TO1) startar idag den 6 mars 2019.

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2019 11:52 CET

Idag den 6 mars 2019 inleds handel med Secits Holding AB av serie TO1 2018/2023 som Secits Holding AB (publ) ("Secits") delar ut till sina aktieägare vilket Secits offentliggjorde den 12 december 2018.

Secits inför kvartalsrapportering

Secits inför kvartalsrapportering

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 15:15 CET

Säkerhetsföretaget Secits har beslutat att införa kvartalsrapportering från och med 1 juli 2019. Datum för den första kvartalsrapporten är 15 november och den omfattar då tredje kvartalet 2019.

Ingka Centres i Sundsvall och Secits ingår avtal om trygghetskameror

Ingka Centres i Sundsvall och Secits ingår avtal om trygghetskameror

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2019 11:00 CET

Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett 5-årigt avtal gällande leverans av en komplett kameralösning för Ingka Centres Köpcentrum, Birsta City i Sundsvall. Affären genomförs tillsammans med IT Telekombolaget A3 som är Birsta Citys infrastrukturleverantör sedan många år. Värdet på avtalet beräknas till 497 000 kronor och driftavtalet är tecknat på 60 månader.

Loomis och Secits ingår avtal om kroppsburna kameror

Loomis och Secits ingår avtal om kroppsburna kameror

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 09:00 CET

Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett treårigt avtal med värdehanteringsföretaget Loomis gällande leverans av en komplett lösning för krypterade kroppsburna kameror. Kamerorna ska användas av Loomis personal i arbetet med värdehantering. Värdet på avtalet är cirka 60 000 kronor per månad och avtalet är tecknat på 36 månader.

SECITS Holding AB delar ut vederlagsfria teckningsoptioner (TO1)

SECITS Holding AB delar ut vederlagsfria teckningsoptioner (TO1)

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 09:00 CET

Som en del av den långsiktiga finansieringslösning Secits avtalat med Formue Nord delas nu teckningsoptioner ut till alla befintliga aktieägare. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger.