Skip to main content

Därför är smartkort och PKI en vinnande kombination

Blogginlägg   •   Sep 17, 2014 10:53 CEST

Detta är tredje artikeln i vår serie om hur smarta kort erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ för säker och enkel inloggning i IT-miljön. Den första artikeln hittar du härNär stora organisationer inom offentlig sektor uppdaterar sina säkerhetslösningar har valet i så gott som samtliga fall blivit smarta kort i kombination med säkerhetsmetoden PKI. Huvudanledningen är att lösningen på ett kvalificerat sätt bidrar till både ökad IT-säkerhet och förbättrad användarvänlighet och samtidigt i de flesta fall visat sig vara det kostnadsmässigt mest fördelaktiga alternativet.

Ökad IT-säkerhet

Smarta kort i och PKI bidrar till att förbättra IT-säkerheten för organisationer och företag i flera steg:

  • Tvåfaktorautentisering är starkare – Autentisering med smarta kort bygger på tvåfaktorautentisering. Genom att användaren identifierar sig med en kombination av lösenord och smartkort ökar säkerheten relativt traditionell lösenordshantering betydligt.
  • Smartkortbaserade certifikat har du alltid med dig – Hårda certifikat, lagrade på smartkort är lätta att ta med från arbetsplatsen för den mobila användaren. På så sätt minskar risken för spoofing och intrång.
  • Insynsskyddad tunnel minskar risken för avlyssning – När användaren autentiserats etableras en krypterad tunnel mellan klient och server. All kommunikation skickas i tunneln vilket gör den skyddad från obehöriga som inte kan ”avlyssna” förbindelsen. På så sätt minimeras risken för informationsfiske och man-in-the-middle-intrång som kan förekomma vid t ex användningen av till exempel engångslösenord.

Med smartkort blir det smidigt och enkelt för slutanvändare att identifiera sig i sin digitala arbetsmiljö. Användarvänlighet ökar i sin tur chansen att organisationens säkerhetspolicies och rutiner efterlevs med förbättrad IT-säkerhet som resultat.

Förbättrad användarvänlighet och mer flexibla medarbetare

Smarta kort ger ett användarvänligt angreppssätt på IT-säkerheten. Därmed läggs en bra grund till förbättringar:

  • Bygger på invanda beteenden – Smartkortbaserad säkerhet låter användaren identifiera sig med hjälp av ett smartkort och en PIN-kod. Beteendet påminner i mångt och mycket om hur vi dagligen använder våra betal- och bankkort. Därmed ökar chansen att en ny säkerhetslösning vinner acceptans i organisationen.
  • Singelinloggning förenklar – Smarta kort och PKI har utvecklats för att kunna integreras mot en bredd av befintliga affärs- och slutanvändarapplikationer. Med singelinloggning till alla applikationer, tjänster och stödsystem som medarbetaren har behörighet till, behöver de inte längre hantera olika lösenord. Inte heller behöver de komma ihåg komplexa lösenord som byts med jämna mellanrum. Stöd för automatisk nedsläckning och aktivering av processer och applikationer när medarbetaren rör sig mellan olika arbetsstationer förenklar också vardagen och förbättrar produktiviteten.
  • En samlad lösning för all IT-säkerhet – Smarta kort erbjuder ett samlat alternativ för all logisk säkerhet, dvs för att kontrollera behörighet och tillgänglighet till datorer, information och applikationer och nätverk, såväl fasta som mobila och VPN-baserade. Genom att medarbetarna får en och samma lösning för all IT-säkerhet förenklas vardagen ytterligare

Kostnadseffektiv IT-säkerhet

Kostnaderna kopplade till dålig säkerhet och tungrodda säkerhetsrutiner är en huvudanledning när organisationer ser över sina lösningar. Nya metoder och arbetssätt får inte introducera nya kostnadsfällor. Som integrerad metod för kvalificerad IT-säkerhet adresserar smartkort behovet av kostnadseffektivitet ur alla perspektiv. Detta återkommer vi till i nästa artikel.

Artikeln är den tredje i serien om hur du kan förbättra IT-säkerheten och kostnadskontrollen med hjälp av smartkortbaserad IT-säkerhet. Du hittar den första artikeln här. I nästa post tittar vi närmare på  de kostnadsrelaterade fördelarna med smartkortbaserad IT-säkerhet.Vill du redan nu veta mer om kostnadskontroll med smartkort kan du ladda ner vårt whitepaper Kostnadskontroll med smarta kort här.  SecMaker är Nordens ledande leverantör av smartkortbaserade säkerhetslösningar till företag, myndigheter och organisationer. Vill du veta mer om säkerhet med smarta kort är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera