Skip to main content

Nytt whitepaper från Radar Ecosystems - Att säkerställa individen

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 13:25 CET

I och med den ökade digitaliseringen och mer informationsdriven konkurrens, ökar risken för obehöriga att komma över information. För att kunna säkerställa individen i en IT-miljö utan fysiska barriärer krävs en autentisering med fler än en faktor.


Ökad digitalisering av verksamhetens kärn- och stödprocesser är idag den näst viktigaste strategiska prioriteringen hos svenska IT-organisationer. Det framgår av ett nytt whitepaper, Att säkerställa individen, som Radar Ecosystems Specialists tagit fram på uppdrag av SecMaker. Whitepapret belyser de utmaningar som svenska organisationer står inför och rekommendationer vad som går att göra redan idag.

I och med den ökade digitaliseringen och mer informationsdriven konkurrens, ökar risken för obehöriga att komma över informationen. Att arbeta med informationssäkerhet och att säkerställa individen blir därmed allt viktigare för svenska verksamheter. För att kunna säkerställa individen i en IT-miljö utan fysiska barriärer krävs en autentisering med fler än en faktor.

En majoritet av svenska verksamheter använder inte tvåfaktorautentisering för att få tillgång till information. Ett stulet eller läckt lösenord kan således ge tillgång till verksamhetens allra mest affärs- och verksamhetskritiska information.

Svenska IT-beslutsfattare anger att de inte får ett aktivt stöd från verksamhetsledningen och att det finns ett ointresse från verksamheten att ta ett aktivt ansvar för frågan. Detta visar att ett av de största bryderierna för IT-beslutsfattaren är att skapa en kultur där verksamhetsledning och användare förstår riskerna kopplat till användningen av IT.

Med stor sannolikhet kommer IT-säkerhet i allmänhet och då särskilt områden som säkerhetsmedvetenhet och metoder/styrning att prioriteras högre av verksamhetens ledning över tid.

För att företag och organisationer ska lyckas få en hållbar autentiserings- och behörighetslösning bör de ta fram en införandestrategi. Enligt Radar Ecosystems tar en lyckad strategi i detta fall hänsyn till framförallt två saker; hur kritisk informationen är för verksamheten och användarnas situation i det dagliga arbetet.

Whitepapret Att säkerställa individen finns att ladda ner på SecMakers hemsida

SecMaker AB är Nordens ledande leverantör av smartkortbaserade säkerhetslösningar till företag, myndigheter och organisationer. Med produktfamiljen Net iD skyddar och säkerställer vi information, system och datatrafik hos över en miljon användare. Net iD uppskattas av säkerhetsansvariga och IT-chefer för sin höga säkerhetsnivå, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Medarbetare uppskattar våra lösningar för att de stödjer mobilt arbete, är lätta att använda och erbjuder trygga, effektiva arbetsflöden i vardagen. www.secmaker.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera