Skip to main content

DATAHALLAR

Nyhet   •   Aug 28, 2013 12:48 CEST

Den första delen i en serie med standarder för projektering av datahallar, SS-EN 50600-1, är ute nu.

Det pågår ett europeiskt arbete med en serie standarder för datahallar, serverutrymmen och liknande. Inte för valet av servrar eller annan IT-utrustning, utan för allt det andra: byggnad, elförsörjning, klimatkontroll, kabelsystem, säkerhetssystem och, så småningom, också för systemen för drift och övervakning. Den första delen är nu tillgänglig och har fastställts som svensk standard SS-EN 50600-1. Den ger en inledande beskrivning av frågan och en översikt över olika krav på tillgänglighet och skydd mot intrång och mot olika typer av miljöpåverkan. Standarden utgår från att arbetet inleds med en riskbedömning, som ska ligga till grund för hur datahallen planeras och utförs. Närmast i tur att bli färdiga är sedan delarna om själva byggnaden och om elförsörjningen.

Läs mer här och ladda ner en preview på de inledande avsnitten i
SS-EN 50600-1, Datahallsutrymmen och tillhörande system – Del 1: Allmänt.

En introduktion till riskbedömning finns i standarden som också beskriver och jämför olika av olika metoder för riskbedömning. Läs mer här om SS-EN 31010, Riskhantering – Metoder för riskbedömning.

Den europeiska standarden EN 50600, som del för del också fastställs som svensk standard SS-EN 50600, tas fram i gruppen TC 215 inom den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. Svenskt deltagande i arbetet sker genom motsvarande grupp TK 215 inom
SEK Svensk Elstandard. Läs mer om den här.

Bland andra standarder inom området märks SS-EN 50173 (flera delar) om fastighetsnät.


 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera