Skip to main content

​Internationell standardisering – viktig satsning från regeringen

Nyhet   •   Maj 24, 2016 15:57 CEST

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg - Sveriges exportstrategi

Inom ramen för Sveriges exportstrategi delas nu tre miljoner kronor ut till Sveriges Standardiseringsförbund. Syftet är att snabba på processen för att kunna åta sig sekretariatsansvar för internationell standardisering på viktiga områden som till exempel miljö och klimat och life science.

Många av de innovationer som förändrat världen har blivit framgångsrika tack vare standardisering.
- Att det finns tydliga standarder underlättar handel över gränserna eftersom företag då inte behöver anpassa sig till en rad nationella regelverk utan enbart till en gemensam standard, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Det mesta av standardiseringen sker idag på europeisk eller internationell nivå. Standarderna tas fram i så kallade tekniska kommittéer som består av berörda företag och myndigheter. Dessa leds av ett sekretariat och en ordförande vilket betyder att den som innehar sekretariatet i hög grad kan styra och driva arbetet i kommittén. När länder som Kina och Indien sedan ett antal år tillbaka börjat satsa stort på standardisering minskar Sveriges inflytande. Därför bör Sverige kraftsamla igen, vilket regeringens satsning idag syftar till.

- Ett viktigt beslut, inte minst för svensk exportindustri, säger Mikael Damberg vidare. De svenska standardiseringsorganisationerna kommer under 2016 att ha en ekonomisk buffert, ett slags "riskkapital" redan innan intresset från andra aktörer inhämtats.

- En samlad satsning för att stärka svenska intressenter inom den internationella standardiseringen är mycket välkommen, säger Thomas Korssell, vd för SEK Svensk Elstandard.

Han ser mycket positivt på den satsning som regeringen gör för standardiseringen. Men, fortsätter han, man får inte glömma att det är minst lika viktigt att experter från svenska företag deltar och påverkar arbetet i viktiga tekniska kommittéer och arbetsgrupper. Thomas Korssell konstaterar att den ökande globaliseringen innebär att produktionsprocesserna idag allt oftare är uppdelade och utspridda över hela världen och att man idag talar om globala produktionsnätverk. För att skapa tillväxt i dessa nya globala produktionsnätverk kommer ett framgångsrikt deltagande i den europeiska och internationella standardiseringen definitivt vara en avgörande nyckelkomponent.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.