Skip to main content

Isoleroljor

Nyhet   •   Nov 10, 2016 15:51 CET

Förbättrad hjälp vid tolkning av analys av gaser i oljefylld elektrisk utrustning i drift.

Analys av lösta och fria gaser (Dissolved gas analysis) är ett av de oftast använda diagnostiska hjälpmedlen för upptäckt och bedömning av fel i oljefylld elektrisk utrustning. Trots det, är tolkningen av resultaten från analysen ofta omständlig och komplicerad och måste därför utföras med den största omsorg. En sådan analys bör bara anförtros personal med motsvarande erfarenhet av underhåll av de isolersystem som ska bedömas. Den här standarden, SS-EN 60599, ska tjäna som vägledning för att underlätta och förenkla denna tolkning.

SS-EN 60599 beskriver hur koncentrationen av lösta eller fria gaser kan tolkas, för att diagnosticera oljefylld elektrisk utrustning i drift och föreslår framtida åtgärder utifrån detta.

Den första utgåvan, från 1978, var till stor hjälp för industrin, men hade sina tillkortakommanden och begränsningar, t ex i flera fall fel i diagnostiken, fel i uppgifterna om koncentrationsnivåerna och det faktum att den framförallt grundades på erfarenheter som vunnits vid drift av krafttransformatorer. Med denna andra utgåva har man försökt avlägsna några av dessa brister. Tolkningsmodellen baseras nu på iakttagelser som gjorts vid undersökningar i drift av ett flertal felbehäftade, oljefyllda utrustningar. Koncentrationsnivåerna har härletts ur analysresultat från hela världen.

Standarden gäller för mineraloljefyllda elektriska utrustningar med fast isolering av cellulosabaserat papper eller baserat på presspan. Uppgifter för vissa typer av utrustning, t ex transformatorer (krafttransformatorer, transformatorer för industri, banmatning eller eldistribution), genomföringar, kopplingsutrustningar och oljefyllda kablar ska betraktas som råd. Standarden ska bara med försiktighet tillämpas på andra isolervätskor. I varje fall ska de vunna kunskaperna bara betraktas som en vägledning. De därpå följande åtgärderna bör vidtas först efter fullständig ingenjörsmässig bedömning.

Se preview här på SS-EN 60599, Tolkning av analys av gaser i oljefylld elektrisk utrustning i drift.

SS-EN 60599 överensstämmer helt och hållet med den internationella standarden IEC 60599. Genom det europeiska samarbetet i CENELEC har den antagits som europisk standard i 33 länder, och har nu fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard här.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.