Skip to main content

Ny standard för beräkning av reläers livslängd

Nyhet   •   Nov 10, 2011 09:50 CET

Ny standard för beräkning av reläers livslängd, en viktig faktor för utrustningars funktionssäkerhet och tillgänglighet.

Det ökade intresset för elektriska lösningar för säkerhetskritiska funktioner har ökat kraven på bedömning och redovisning av funktionssäkerheten (reliability) hos olika komponenter och underenheter, t ex i en maskin eller ett reglersystem. Det gäller också elementarreläer, det man kan kalla ”vanliga reläer”, som fortfarande spelar en stor roll i många tillämpningar. Det är därför viktigt att det finns enhetliga och allmänt accepterade metoder för hur man bestämmer funktionssäkerheten hos reläer. Standarden för detta, SS-EN 61810-2, har nu kommit i en ny, väsentligt omarbetad utgåva, som helt överensstämmer med den internationella standarden IEC 61810-2. 

Den nya utgåvan bygger på den senaste utgåvan av IEC 61649 (SS-EN 61649, Weibullanalys) som innehåller både numeriska och grafiska metoder för bedömning av weibullfördelade data och beskriver metoder för provning och beräkning av relevanta mått på funktionssäkerhet. Elementarreläer kan betraktas som icke-reparerbara komponenter och livslängden bestäms huvudsakligen av antalet till-och-frånslag. Med kännedom om hur ofta de sker, kan medeltiden till fel (MTTF) i en viss tillämpning beräknas. Utifrån detta värde kan sedan funktionssäkerheten och tillgängligheten beräknas för den utrustning som reläet ingår i. 

SS-EN 61810-2 kompletteras av en ny standard, SS-EN 61810-2-1, som utkommer samtidigt. Den innehåller kompletterande metoder för att möta extra höga krav på hur man visar, verifierar, funktionssäkerheten och hur man från provning av ett antal reläer tar fram B10-värden, dvs värden på det genomsnittliga antalet till-och-frånslag när 10 % av reläerna gått sönder. 

Dessa båda standarder är alltså inte bara viktiga för dem som tillverkar reläer, utan spelar också indirekt en stor roll för dem som använder reläer i säkerhetskritiska tillämpningar, t ex enligt 

SS-EN 62061, Maskinsäkerhet - Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska styrsystem, eller SS-EN ISO 13849-1, Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper.

SS-EN 61810-2, Elektromekaniska elementarreläer - Del 2: Funktionssäkerhet. Se standardens innehåll här.

SS-EN 61810-2-1, Elektromekaniska elementarreläer - Del 2-1: Funktionssäkerhet - Verifiering av B10-värden. Se standardens innehåll här.

Båda har tagits fram av IEC TC 94, för vilken SEK TK 94/95, Reläer, är den svenska referensgruppen. Läs mer om TK 94/95 här.

SS-EN 61649, Weibullanalys. Se standardens innehåll här.

IEC 61649 har tagits fram av IEC TC 56, för vilken SEK TK 56, Tillförlitlighet, är den svenska referensgruppen. Läs mer om TK 56 här

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy