Skip to main content

Taggar

SEK 95 svensk standard 94 standardisering 83 standard 83 IEC 66 svensk elstandard 56 elstandard 43 SS-EN 37 elinstallationer 15 smart grid 13 Elnät 8 Smarta elnät 8 energieffektivitet 7 processtyrning 7 underhåll 6 CENELEC 6 Vindkraft 5 säkerhet 5 Energieffektivisering 5 IoT 5 RoHS 4 Industriell processtyrning 4 Medicinteknik 4 automation 4 hushållsapparater 3 Elsäkerhet 3 inbrottslarm 3 förnybar energi 3 Internet of Things 3 Nanoteknik 3 larm 3 processindustri 3 litiumbatterier 3 internationell standard 3 ss-en 50581 2 begränsning av farliga ämnen 2 Elinstallationsreglerna 2 elanläggning 2 MES 2 infrastruktur 2 CIM 2 processindustrin 2 ISO 2 elektrisk utrustning 2 HBC 2 Järnväg 2 ie-klass 2 trådlösa nät 2 industri 2 SS 436 40 00 2 överspänningar 2 Solceller 2 grön it 2 Elbuss 2 laddningsbara batterier 2 elektronik 2 Nano 2 lågspänning 2 Energiskörd 2 datacentraler 2 Solel 2 affärssystem 2 led 2 kopplingsutrustning 2 tryckt elektronik 2 Tillgänglighet 2 ekodesign 2 Larmsystem 2 datasäkerhet 2 vattenkraft 2 trygghetslarm 2 elbil 2 avledare 2 SIL 2 Elbolag 2 EMC 2 processutrustning 2 Digitalisering 2 Human body communication 2 Funktionssäkerhet 2 Common information Model 2 elmotorer 2 Statisk elektricitet 2 dimensionering 2 isa-95 2 explosionsfarliga områden 2 Medicinsk teknik 2 zonklassning 2 säkerhetskritiska system 2 alternativ energi 2 åska 1 iso 14001 1 laddstationer 1 spårväg 1 reparationer 1 floder 1 polymerer 1 fastighetsautomation 1 Maskinsäkerhet 1 golfbil 1 it i vården 1 förnybart 1 medical devices 1 CE-märkning 1 led-ljuskällor 1 laddning 1 uv-strålning 1 Strålskydd 1 spare parts 1 safety 1 iso 31000 1 RCA 1 passerkontroll 1 Machinery 1 verkningsgrad 1 europeiskt samarbete 1 smarta hus 1 Kraftledning 1 FDI 1 medicintekniska produkter 1 eurokoder 1 energilagring 1 HTS 1 byggsektorn 1 cybersecurity 1 Smarta nät 1 FDT 1 farliga ämnen 1 HAZOP 1 konditionsträning 1 process control 1 eHälsa 1 vågenergi 1 Ex 1 energihandel 1 Swedac 1 printed electronics 1 Datahallar 1 livscykel 1 restriction of hazardous substances 1 IDM 1 spisvakt 1 taluppfattbarhet 1 vindturbiner 1 eHealth 1 miljöaspekter 1 kraftkällor 1 Fukushima 1 kopplingslådor 1 Högspänning 1 energiklass 1 ljuskällor 1 uttag 1 Medicinteknisk utrustning 1 energimarknad 1 ip-klass 1 motordrift 1 energilager 1 litiumteknik 1 lumen 1 staketlarm 1 elinstallationsregler 1 medicintekniska 1 systemsäkerhet 1 Emmy 1 datautbyte 1 norm 1 micro-electromechanical devices 1 semiconductor devices 1 elektronisk kompass 1 engångsbatterier 1 FIE 1 Mätarskåp 1 ETA 1 speech transmission index 1 :ss-en 1 strömställare 1 medicinsk övervakning 1 högspänningshandboken 1 ss-en 61936-1 1 ss-en 50522 1 Tillförlitlighet 1 referensmodell 1 tillståndsövervakning 1 systemfordringar 1 utomhuskapsling 1 process automation 1 objektlista 1 produktstruktur 1 ss-en 62027 1 elkablar 1 hushållsrobot 1 belysningsarmatur 1 enisa 1 asynkronmotorer 1 skyddsutjämning 1 elektriska maskiner 1 industrianläggning 1 elutrustning 1 generatorer 1 Livscykelhantering 1 elektroniksystem 1 prosesstyrning 1 measnet 1 litium-jonbatterier 1 utrymningslarm 1 industriella anläggningar 1 teleinstallationer 1 437 01 02 1 smarta etiketter 1 lysdiodlampor 1 belysningsmateriel 1 färgtemperaturklass 1 traktionsbatterier 1 Wearable devices 1 elektronisk utrustning 1 mikromekaniska komponenter 1 riskhantering för medicintekniska produkter 1 EDDL 1 HEVC 1 ifrastruktur 1 60529 1 ipx9 1 tk 70 1 vss 1 grundorsaksanalys 1 Lillgrund 1 swegreen 1 Industri 4.0 1 marin energi 1 kraftmodul 1 ansvarsfrågor 1 shuntkondensator 1 filterkretsar 1 överströmmar 1 skyddsanordningar 1 kraftkondensatorer 1 självläkande typ 1 destruktionsprovning 1 generatoraggregat 1 femledarsystem 1 z-impedansen 1 tidvattenenergi 1 en 50849 1 en 60849 1 en 54 1 rasti-metoden 1 dimensioneringsregler 1 telekablar 1 servissäkring 1 mätarsäkring 1 objektorienterat 1 risker i projekt 1 ss-en 62198 1 ss-en 31010 1 audio- och videoapparater 1 62368-1 1 högspänningskablar 1 AutomationML 1 CAEX 1 dokumentarkitektur 1 collada 1 62714-1 1 dataformat 1 role libraries 1 geometry and kinematics 1 sek tk 65 1 62424 1 p&i-scheman 1 p&id-verktyg 1 pce-cae 1 blue light hazard 1 belysningsstandard 1 iec 62835 1 iso/iec guide 71 1 ergonomiska data 1 iso 22411 1 59/633/np 1 släckfunktion 1 tk 61 1 batteriladdning 1 62485-3 1 eldrivna truckar 1 växellok 1 batterianläggningar 1 tk 21 1 tk 21a 1 smart ekonomi 1 80001 1 60601 1 medicinska larmsystem 1 medicinska it-nät 1 medicintekniska it-system 1 power over internet 1 iec 60364 1 vde 0100 1 sek tk 64 1 sek tk 215 1 iec 62368 1 ss-en 62368 1 ss-en 60950 1 50625 1 sek tk 111 1 IEC 62443 1 processtyrningssystem 1 process measurement 1 control and automation 1 lokalbanor 1 sek tk 62 1 reservdelsförsörjning 1 Tekniskt omsorgsstöd 1 2011/65/eu 1 hälsoappar 1 Field device integration 1 polybromerade bifenyler 1 Sexvärt krom 1 Cr(VI) 1 gaskromatografi-masspektrometri 1 GC-MS 1 ​Radioaktivt material 1 Standarder för underhåll 1 IEC 62281 1 tillförlitlighet i system 1 Tillförlitlig elektronik 1 spårvägsnät 1 transienta överspänningar 1 beröringsspänning 1 bananläggningar 1 supraledande kablar 1 högtemperatursupraledande 1 enledarkabel 1 treledarkabel 1 koncentriska kablar 1 CIGRÉ 1 explotionsfarlig 1 elektrostatiska riskerna 1 SEK Handbok 1 ISO 55000 1 ISA-108 1 Kommunikation genom människokroppen 1 61968-8 1 systemgränssnitt 1 distributionssystemstyrning 1 Snöbeslastning 1 Friledningar 1 Dependability 1 elektriska bussar 1 multimediautrustning 1 WIA 1 ISO 12100 1 IEC 62046 1 gasatmosfär 1 SS-EN 60079 1 SEK Handbok 426 1 SEK TK 31 1 FMECA 1 FIDES 1 UTE C 80-801 1 Frank Johansson 1 safety instrumented system 1 IEC 60300-1 1 Tillförlitlighetsverksamhet 1 consensus building 1 accountability achievment 1 change accomodation 1 IEC 62853 1 ISO/IEC 31010 1 SEK Handbok 444 1 IEC 60034 1 havsvind 1 SS-EN 61400-1 1 IEC TC 88 1 data- och telenät 1 CIM-EU-MED 1 ledande bläck 1 aktiva etiketter 1 Lågspänningskablar 1 kabeltyper 1 belastningsförmåga 1 driftklass 1 hälsoövervakning 1 ITU-T 1 Houlin Zhao 1 High Efficiency Video Coding 1 utomhusställverk 1 vind- och islaster 1 acceleratorer 1 gasdetektorer 1 vattenturbin 1 pumpturbin 1 Akustiska undervattenssensorer 1 UWASN 1 maritimindustri 1 maritimstrategi 1 hälsa 1 rådlösa nät 1 elinstallation 1 Miljö 1 energi 1 motor 1 funktionsnedsättning 1 tunnelbana 1 eu 1 CCTV 1 återvinning 1 IT 1 robot 1 IT-säkerhet 1 akustik 1 buller 1 batteri 1 elmarknad 1 elhandel 1 batterier 1 omsorg 1 Solenergi 1 truckar 1 energideklaration 1 välfärd 1 el 1 konstruktion 1 hälsovård 1 rullstol 1 överfallslarm 1 programvara 1 SIS 1 IT-utrustning 1 maskiner 1 konsument 1 Multimedia 1 sti 1 CEN 1 säkerhetskrav 1 Solpaneler 1 elektronikkomponenter 1 strålbehandling 1 vindkraftverk 1 dokumentation 1 oled 1 internationellt samarbete 1 belysning 1 passersystem 1 kondensator 1 lampor 1 ac/dc 1 kodning 1 driftsäkerhet 1 Elbilar 1 havsbaserad vindkraft 1 rfid 1 ljudanläggningar 1 security 1 miljötålighet 1 automationssystem 1 reservkraft 1 ljuskälla 1 video 1 avfall 1 elfordon 1 riskhantering 1 mems 1 Bränsleceller 1 elektronikskrot 1 WEEE 1 riskbedömning 1 nfc 1 kraftindustri 1 cad 1 energikrav 1 vindturbin 1 processautomation 1 led-teknik 1 dataintrång 1 potentialutjämning 1 provning 1 köksfläkt 1 vågkraft 1 Hälso- och sjukvård 1 överspänningsskydd 1 överspänning 1 kablar 1 elförsörjning 1 nanomaterial 1 likspänning 1 växelspänning 1 Visa alla taggar
IoT och smarta elnät

IoT och smarta elnät

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 16:11 CEST

Nytt projekt startas för trådlösa nät i stationer i elnät. Var med från början!

Tillgänglig vindkraft

Tillgänglig vindkraft

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 14:59 CEST

En standardiserad grund för bedömning av en vindturbins tillgänglighet beskrivs i ett förslag till internationell standard som nu är ute på remiss till den 14 maj.

Starkare Sverige

Starkare Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 08:40 CEST

Swedac har överlämnat rapporten ”Starkare Sverige med öppna system” till regeringen om hur svensk export kan främjas genom standardisering och ackreditering. SEK har bidragit med underlag.

Nya projekt om nät för akustiska undervattenssensorer behandlar hantering och anpassning till olika applikationer

Nya projekt om nät för akustiska undervattenssensorer behandlar hantering och anpassning till olika applikationer

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 12:52 CEST

Nu startar två nya projekt i serien med internationella standarder för nätverk med akustiska undervattensensorer, UWASN.

Vägledning för underhåll i elnät

Vägledning för underhåll i elnät

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 14:36 CET

Nu finns möjligheten att vara med från början och forma standarder för metoder för underhåll och tillståndskontroll av elnät och ansluten utrustning.

Standarden för upprustning och prestandaförbättring av vattenturbiner nu i ny utgåva
Explosionsfarliga områden – Nu är nya utgåvan av SEK Handbok 427 ute!

Explosionsfarliga områden – Nu är nya utgåvan av SEK Handbok 427 ute!

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 18:30 CET

Med den nya, fjärde utgåvan av SEK Handbok 427 är nu hela Ex-trilogin reviderad och up to date.

Bättre strålbehandling

Bättre strålbehandling

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 13:36 CET

En ny, reviderad utgåva av standarden för säkerhet och väsentliga egenskaper hos acceleratorer för strålbehandling är ute på remiss till den 22 december 2017.

Dimensionering av utomhusställverk

Dimensionering av utomhusställverk

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 07:53 CET

Övergångsperioden närmar sig sitt slut och snart gäller bara standarderna från 2016.

And the award goes to…

And the award goes to…

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 11:17 CEST

Den suveräna kodningen får en Emmy. Det är andra gången som en internationell standard uppmärksammas på detta sätt.

​Hur jämför man vindkraftverk?

​Hur jämför man vindkraftverk?

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 14:50 CEST

Med hjälp av standarden SS-EN 61400-12-1! – Ny utgåva fastställdes nu i oktober.

Efterlängtad standard för programvara för hälsoapplikationer på datorer och mobiler publicerad.

Efterlängtad standard för programvara för hälsoapplikationer på datorer och mobiler publicerad.

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 10:50 CEST

Standard med krav på appar och separata program för hälsoövervakning, konditionsträning och vårdstöd är nu klar – SS-EN 82304-1.

Vägledning vid användning av lågspänningskablar – Ny utgåva av SEK Handbok 435.

Vägledning vid användning av lågspänningskablar – Ny utgåva av SEK Handbok 435.

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 14:12 CEST

Nya SEK Handbok 435 behandlar både kablar för användning i apparater och maskiner och för installation och anslutning i olika miljöer. Den vänder sig därför både till den som planerar och utför elinstallationer och till den som konstruerar elektrisk utrustning av olika slag.

Tryckt elektronik

Tryckt elektronik

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 13:55 CEST

Ett nu högaktuellt projekt beskriver en metod för att mäta resistansen hos ledande bläck, baserad på användning av virvelströmmar – förslag på remiss från den internationella kommittén.

My energy data

My energy data

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 07:54 CEST

Internationellt förslag till standardiserat format för utväxling av förbrukningsdata.

Säker IT-utrustning

Säker IT-utrustning

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 11:18 CEST

Utrustning som ska anslutas till data- och telenät kan behöva uppfylla särskilda säkerhetsfordringar. Den nya standarden SS-EN 62949 kompletterar SS-EN 62368-1.

Nya energiklasser påverkar motorers startegenskaper – SS-EN 60034-12 reviderad.

Nya energiklasser påverkar motorers startegenskaper – SS-EN 60034-12 reviderad.

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 13:33 CEST

Nya energiklasser påverkar fordringarna på startegenskaper hos kortslutna trefas asynkronmotorer i SS-EN 60034-12.

Reviderad standard för havsbaserad vindkraft på remiss

Reviderad standard för havsbaserad vindkraft på remiss

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 18:58 CEST

Arbetet med en ny och reviderad utgåva av standard för havsbaserad vindkraft pågår och ett förslag är för närvarande ute för kommentering och remiss.

Reparation av elmotorer

Reparation av elmotorer

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 16:12 CEST

Standard för reparation och omlindning av motorer och generatorer på remiss

Att beskriva nanoprodukter – Standardiserade produktblad ska underlätta för köpare.

Att beskriva nanoprodukter – Standardiserade produktblad ska underlätta för köpare.

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 15:34 CEST

Nu startar ett interntionellt projekt för att göra rekommendationer för hur tilllverkare av nanomaterial beskriver sina produkters egenskaper.