Skip to main content

Cybersecurity

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 11:34 CEST

CENELEC och ENISA i nytt europeiskt samarbete för att skydda smarta elnät mot dataintrång.

De smarta elnät som är under utveckling kräver ökade satsningar mot dataintrång och liknande påverkan, för att säkra driften av systemen och för att skydda data. Den europeiska datasäkerhetsmyndigheten ENISA – the European Network and Information Security Agency – och CENELEC – den europeiska organisationen för standardisering på elområdet – har därför slutit ett avtal om samarbete.

Det handlar bland annat om att resultat från ENISA ska tas tillvara i arbetet med standarder för smarta elnät i Europa och om gemensamma ansträngningar för att höja kunskapen och medvetandet om dessa frågor.

Överenskommelsen berör inte bara näten som sådana utan också ingående delar, som t ex kraftstationer och ställverk, men också standarder för informationssäkerhet inom angränsande områden, t ex inom processindustrin. Även den europeiska standardiseringsorganisationen för det icke-elektriska områdena, CEN, har slutit ett sådant avtal med ENISA. Läs mer om ENISA  här. Läs mer om CENELEC här och om elstandardisering  här.

 

SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy