Skip to main content

​Internationell standard för provning av supraledande kablar på förslag inom IEC.

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 07:54 CEST

Med den ökande användningen av supraledande kablar följer också ett behov att komma överens om lämpliga provningsmetoder och prestandakrav. En internationell standard för detta skulle underlätta för tillverkare och beställare och ett sådant projekt är nu på förslag inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC.

Det gäller kablar med ledare av material som blir supraledande vid så hög temperatur att de kan kylas med hjälp av flytande kväve, så kallade högtemperatursupraledare, HTS. Sådana material blir supraledande, förlorar alltså sin elektriska resistans, redan vid temperaturer uppåt -135 °C. Därmed kan de vara möjliga att använda i vissa praktiska tillämpningar.

Supraledande kablar är fortfarande ovanliga, men intresset ökar och en kabel i centrala Essen i Tyskland har varit i drift i mer än två år.

Den föreslagna standarden är tänkt att omfatta enledarkablar, treledarkablar och koncentriska kablar för spänningar mellan 6 kV och 500 kV, jämte kabeltillbehör. Den ska inte omfatta utrustningen för att hålla kablarna nedkylda.

Projektet är tänkt att utgå från arbeten som gjorts inom organisationen CIGRÉ och ansluta till de standarder för provning av högspänningskablar som redan finns från IEC. Förslaget, kallat 20/1637/NP, är ute på omröstning inom IEC till den 15 juli 2016 och kan beställas här.

Standarder från IEC antas normalt också som europeisk standard av CENELEC och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Arbetet är tänkt att ske i den tekniska kommittén för kraftkablar,
IEC TC 20, i samarbete med motsvarande kommitté för supraledning, IEC TC 90.

SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.