Skip to main content

Stimulera fortsatt användning av etanol som drivmedel

Blogginlägg   •   Maj 06, 2014 09:00 CEST

Regeringen bör stimulera en fortsatt användning av etanol som rent och höginblandat drivmedel för både lätt (E85) och tung trafik (ED95). De möjliga etanolvolymerna räcker till så mycket mer än låginblandning i bensin, samt för att ta vara på de klimatpositiva effekterna och nå ett fossilt oberoende kommer höginblandning att behövas.

Förra veckan rapporterade Svenska Dagbladet, SvD, att sju av tio bilverkstäder rekommenderar ägarna av flexifuelbilar att tanka bensin istället för etanoldrivmedlet E85. Jag tror inte att det är av illvilja som mekanikerna säger detta, utan delvis på grund av tidigare erfarenheter då det för några år sedan uppstod problem för en del bilägare.

Ser man till mekanikernas svar på SvDs fråga är det kanske inte konstigt att försäljningen av E85 sjönk med 22 procent förra året. Dessutom är nytillskottet av flexifuelbilar litet på grund av de ändrade förmånsregler som regeringen införde 2012, vilka inte gynnar flexifuelbilar. Den minskade försäljningen beror även på att befintliga flexifuelbilar nu övergår från att vara tjänstebilar till att köras privat, med kortare körsträckor. Det sker alltså en minskning av E85 trots att det under lång tid varit ca 10-12 % billigare per mil för konsumenten att köra på E85 istället för bensin.

Självklart är det svårt som konsument att ta ställning när så olika besked kommer om vad som är rätt eller fel.  Jag har sagt det tidigare men återkommer till att konsumentbeteendet och informationsbehovet inte får underskattas. 

Sverige har redan investerat i cirka 1 800 E85-stationer, av totalt ca 2 700 mackar. Den svenska satsningen är unik och bör inte slarvas bort på grund av bristande kunskaper kring etanol och dess klimatpositiva effekter som drivmedel. Energimyndigheten planerar nu göra en utredning och Svenska Petroleum- och Biodrivmedelsinstitutet, SPBI, har redan påbörjat en utredning som ska presenteras i slutet av maj. Det är mycket positivt att det görs och att ansvar tas för det haveri vi håller på att bevittna.

Sverige är även ledande i världen inom användning av etanol i tunga transporter. Med mer än 25 års erfarenhet av etanoldrivmedlet ED95 finns idag ca 1000 bussar globalt, som drivs med ED95, varav ca 800 av dessa rullar i Sverige. Utöver det drivs ca 30 tunga lastbilar i Sverige med ED95 samt ytterligare 30 stycken i Norge och Finland. När ED95 används i anpassade dieselmotorer är verkningsgraden lika hög som om motorn körts på diesel.

Personligen har jag kört flexifuelbil i snart tio år och bara vid ett handfull tillfällen har jag tankat bensin istället för E85 och det har varit då etanol inte funnits att tillgå. Jag har aldrig haft några drivmedelsrelaterade problem och inga startproblem kalla vintermorgnar. Döm då om min förvåning när det var dags att byta familjens bil för knappt två år sedan. Försäljaren gjorde sitt yttersta för att vi skulle satsa på en dieselbil eftersom det är så bra för miljön. Jag kontrade då med att det är ju de facto ett fossilt drivmedel och föredrog att köpa en etanolbil. Försäljaren tittade då skeptiskt på mig och konstaterade att tankar jag den med bensin så går det ju bra. Pedagogen i mig tog då vid och förklarade fördelarna med att köra bilen på etanol. Ett långt tag senare var vi lyckliga ägare till vår andra etanolbil. Jag var nog lyckligast över att jag sått ett frö till nytänkande hos försäljaren och min sambo över att vi äntligen hade en ny bil…..vilken vi naturligtvis tankar med E85.

Lena Nordgren
lena.nordgren@sekab.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera