Skip to main content

Taggar

ed95 48 etanol 43 biodrivmedel 41 sekab 35 drivmedel 22 förnybart 18 bioetanol 18 eu 17 biobränsle 16 närodlad plast 12 förnybara drivmedel 11 cellulosaetanol 10 andra generationens etanol 9 e85 8 energimyndigheten 8 miljölastbilspremie 6 koldioxidutsläpp 6 hållbarhet 6 miljö 6 mikael damberg 5 biodrivmedelsbranschen 5 etanolbilar 4 cellulosaetanolutveckling 4 bio-etanol 4 bioenergi 4 regeringen 4 CelluAPP® 4 eu-kommissionen 4 förnybara 4 klimatpåverkan 4 örnsköldsvik 4 årets miljöföretag 4 biorefinery demo plant 4 rickard nordin 4 etanolpiloten 4 grön kemi 4 sp 3 etanolproduktion 3 cecilia malmström 3 ylwa alwarsdotter 3 almedalen 2015 3 kemiindustrin 3 ica 3 landsbygdsminister 3 almedalen 3 femkolssocker 3 anders fredriksson 3 hemicellulosa 3 tetra pak 3 skattebefrielse 3 cleantech 3 förnybara råvaror 3 sven-erik bucht 3 fn 3 ikem 3 kommerskollegium 3 minskad klimatpåverkan 3 cellulosa 3 bioekonomi 3 förnybar energi 3 vetenskapsradion 3 sekab e-technology ab 3 sekab e-technology 3 fff-utredning 3 stockholm 2 naturvårdsverket 2 klimateffektiva etanol 2 mattias goldmann 2 eu:s statsstödsregler 2 bioagra 2 åkeribranschen 2 naturskyddsföreningen 2 närings-och innovationsminister 2 fossilfri 2 scania 2 klimatsmart 2 klimatneutralt 2 eu-komissionen 2 verifierat hållbar etanol 2 svebio 2 earth hour 2 koldioxidutsläppen 2 peak oil 2 supermiljöbloggen 2 riksdagskandidater 2 biobaserad ekonomi 2 biobaserad 2 sekab biofuels & chemicals 2 växthusgaser 2 etanoldrivmedel 2 fossilfri fordonsflotta 2030 2 bioråvara 2 nox 2 hållbarhetskriterier 2 dagens industri 2 kemiprodukter 2 sekab:s kemianläggning 2 etanolbränslen 2 cefic 2 dn 2 Visa alla taggar
Media-no-image

Viktiga styrmedel för ökad andel förnybara drivmedel

Blogginlägg   •   2015-04-27 09:20 CEST

Vad behövs för att fler fordon på de svenska vägarna ska köras med förnybara drivmedel i framtiden? Den frågan kommer jag att försöka besvara i morgon, tisdag den 28 april, när jag deltar i panelsamtalet ”Styrmedel för mer förnybart” på konferensen Ekotransport 2030 i Stockholm.

Full uppmärksamhet på Närodlad Plast i Stockholm

Full uppmärksamhet på Närodlad Plast i Stockholm

Blogginlägg   •   2014-12-05 14:27 CET

​Igår, när riksdagens budgetförhandlingar pågick som bäst, så arrangerade vi i projektgruppen för Närodlad Plast i sällskap av en mycket engagerad publik ett frukostseminarium i Stockholm där vi granskade och diskuterade möjligheterna och utmaningarna när det gäller att omsätta Närodlad Plast till verklighet.

Media-no-image

Hur skapar vi en marknad för cellulosabaserad etanol?

Blogginlägg   •   2014-11-26 15:23 CET

​Bioetanol är i särklass det största förnybara drivmedlet i Världen. Totalt ca 70 % bioetanol och ca 30 % biodiesel omräknat i energitermer (IEA). Men i många länder börjar man komma upp till den accepterade inblandningsgränsen för etanol i bensin, så marknadsökningen har stagnerat.

Media-no-image

Närodlad plast får högtidlig uppmärksamhet av IVA

Blogginlägg   •   2014-11-13 11:41 CET

Vårt pågående projekt Närodlad Plast har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Det är ju ett helt unikt och nyskapande projekt – så vi är inte förvånade. Ett spännande tillfälle var IVAs Högtidssammankomst den 24 oktober. Där presenterade IVAs vd, professor Björn O. Nilsson, årets teknik- och vetenskapsnyheter.

Media-no-image

Kommer riksdagsledamöterna fördubbla kollektivtrafiken?

Blogginlägg   •   2014-11-07 14:00 CET

Det finns ett starkt stöd i riksdagen för att fördubbla kollektivtrafiken i Sverige. Det visar den valenkät som SEKAB låtit göra. Hela 93 procent av riksdagsledamöterna i undersökningen svarar ”ja” på frågan om de anser att ”det krävs satsningar som gör det möjligt att fördubbla resandet med kollektivtrafik fram till 2020”.

Media-no-image

Riksdagskandidater vill fördubbla kollektivtrafiken

Blogginlägg   •   2014-08-21 08:45 CEST

Det kommer att finnas ett starkt stöd i riksdagen i höst för en rejäl utbyggnad av den svenska kollektivtrafiken. Det framgår av en ny enkätundersökning som vi på SEKAB har låtit göra bland riksdagspartiernas kandidater inför valet den 14 september.

Media-no-image

Uppmuntra förnybara transporter – för klimatets skull

Blogginlägg   •   2014-04-24 09:00 CEST

Fungerande transporter är helt nödvändiga i vårt samhälle – men lastbilstrafikens miljö- och klimatpåverkan måste minska. För att fler åkeriföretag ska investera i lastbilar som körs på förnybara drivmedel behöver de stöd och uppmuntran.

Nytt förslag gör det svårare att tanka förnybart

Nytt förslag gör det svårare att tanka förnybart

Blogginlägg   •   2014-03-19 15:26 CET

Redan i sommar riskerar det att bli svårare att tanka med hänsyn till klimatet om ett nytt, oroande regeringsförslag blir verklighet.

Media-no-image

Med etanolbussen till Vasaloppsduschen

Blogginlägg   •   2014-02-19 15:36 CET

På tisdag tar jag på mig längdskidorna för att åka Halvvasan mellan Oxberg och Mora. Förutom åt skidupplevelsen kommer jag att glädjas över att skidåkarna efter målgången i år kan få skjuts av bussar som drivs med förnybar etanol.

Media-no-image

Cellulosa baserad etanol – status!

Blogginlägg   •   2013-03-19 08:14 CET

Ibland när dagen fylls av blogglänkar, PM om politiska utspel, nya förslag till direktiv mm känns det skönt att luta sig tillbaka och fundera hur ser det ut i den verkliga världen? Låt mig ge dig en liten uppdatering på läget för celluosabaserad etanol som nu tar steget till kommersiell produktion.

Media-no-image

Kemiindustrins bidrag till klimatpåverkande utsläpp

Blogginlägg   •   2012-04-10 07:00 CEST

Vi på SEKAB ser att det finns en stor förbättringspotential i att använda förnybara råvaror istället för olja i kemiindustrin. Vi har nämnt det många gånger förr och det tål att upprepas – vi lever i ett samhälle som är uppbyggt av fossila råvaror.

Media-no-image

Blågul kemi ska ge grönare industri

Blogginlägg   •   2012-03-08 13:04 CET

Plast- och Kemiföretagen, där SEKAB är medlem, driver ett spännande projekt – BlåGul Kemi. Satsningen är en del i en nationell färdplan med målsättningen att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av fossil koldioxid alls år 2050.

Media-no-image

Fyra problem med vikande miljöbilstrend

Blogginlägg   •   2012-03-05 10:14 CET

I mängder av olika sammanhang nämns just nu riksdagens berömvärda målsättning – en fossilfri fordonsflotta i Sverige år 2030. Det är en fin och slagkraftig siffra, men målsättningen är tyvärr helt orealistisk utan nya styrmedel och en politik som är tydlig, kraftfull och teknikneutral.

Media-no-image

Etanol är det effektivaste biodrivmedlet vi har idag

Blogginlägg   •   2011-04-12 10:54 CEST

Etanol är utan jämförelse det största förnyelsebara alternativet till bensin och diesel, både i Sverige och i resten av världen. Det finns här och nu, det är högeffektivt i modifierade motorer och det har en bevisad klimatnytta. Ändå fortsätter missuppfattningar och rena felaktigheter om etanol som drivmedel att spridas.

Media-no-image

Transportsektorn orsak till ökade utsläpp av växthusgaser från trafiken

Blogginlägg   •   2011-03-22 11:59 CET

DN Motor har gjort en ingående granskning av Trafikverkets redovisning av utsläpp från vägtrafiken, Klimatbarometern, för att undersöka vad som egentligen ligger bakom de ökande utsläppen av växthusgaser. Trots samhällets insatser för att minska vägtrafikens påverkan på miljön fortsätter koldioxidhalterna i atmosfären att stiga. Sedan basåret 1990 har utsläppen ökat med 10 procent.

SEKAB medverkar i nationellt kunskapscentrum

SEKAB medverkar i nationellt kunskapscentrum

Blogginlägg   •   2011-02-17 13:31 CET

Vi på SEKAB deltar tillsammans med en rad andra aktörer inom förnybar energi i ett nystartat kunskapscentrum som kallas F3 efter de tre inledande f:en i fossile free fuels. Tanken med satsningen är till en del att hjälpa till och stödja olika forskningsprojekt, men även att ta fram material så att bland andra politiker kan fatta väl underbyggda beslut i dessa frågor.

Media-no-image

Naturgas hotar världens behov av förnybara bränslen

Blogginlägg   •   2010-12-15 13:23 CET

Den internationella energimyndigheten (IEA) har presenterat sin årliga analys av energiläget i världen. Analysen beskriver och söker bland annat besvara hur tillväxtekonomier som Kina och Indien påverkar det globala energilandskapet, vilken roll förnybara energikällor spelar och hur världens befolkning kan ta del av moderna energitjänster.

Media-no-image

Förnybara drivmedel nyckel till minskade utsläpp inom transportsektorn: EU-kommissionens forskningsgrupp rapporterar

Blogginlägg   •   2010-09-10 13:00 CEST

Fram till år 2020 ska växthusgasutsläppen inom EU minskas med minst 20 procent, det är ett av EU:s klimatmål. Samma år ska också 20 procent av EU:s energikonsumtion komma från förnybara källor och andelen biodrivmedel ska vara minst 10 procent. Till år 2050 ska en utsläppsreduktion på minst 80 procent vara uppnådd.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.