Tags

etanol 25 biodrivmedel 20 ed95 16 bioetanol 14 sekab 13 biobränsle 12 drivmedel 11 förnybart 9 e85 8 cellulosaetanol 7 miljö 6 andra generationens etanol 5 hållbarhet 5 koldioxidutsläpp 5 eu 5 grön kemi 4 etanolbilar 4 etanolpiloten 4 bioenergi 4 cleantech 3 cellulosaetanolutveckling 3 femkolssocker 3 förnybara 3 cellulosa 3 sekab e-technology ab 3 eu-kommissionen 3 hemicellulosa 3 transportsektorn 2 klimatsmart 2 kyl & frysexpressen 2 naturvårdsverket 2 scania 2 klimatpåverkan 2 sekab e-technology 2 nox 2 sp 2 dn 2 iluc 2 peak oil 2 vetenskapsradion 2 biorefinery demo plant 2 biogas 2 etanoldrivmedel 2 dagens industri 2 cellutech™ 2 fossilfri fordonsflotta 2030 2 klimatneutralt 2 supermiljöbloggen 2 biodrivmedelsbranschen 2 klotet 2 etanolproduktion 2 klimatfördel 2 xylos 2 fff-utredning 2 eu-komissionen 2 energieffektivitet 2 skiffergas 2 naturresurser 2 energimyndigheten 2 svenska dagbladet 2 anders borg 1 lignocellulosa 1 atl 1 bioraffinaderiprocesser 1 lasse swärd 1 verifierat hållbar 1 andra generationens biodrivmedel 1 newsmill 1 tjänstebilar 1 miljön 1 världsunik 1 koldioxid 1 biodrivmedel från jordbruket 1 oljesand 1 jordbruksgrödor 1 e100 1 norge 1 world biofules markets 1 avsiktsförklaring 1 kjell andersson 1 förbättra luftkvaliteten 1 ltu 1 forskningsrapporter 1 usa 1 fattigdom 1 miljöfrågor 1 poet 1 cellulosabaserad etanol 1 klimatfarlig 1 lediga jobb 1 högsta kvalitet 1 Etanolförsäljningen ökar 1 tjärsand 1 civilingenjör 1 irland 1 expert 1 miljöstyrningsrådet 1 metanläckage 1 finland 1 regering 1 alf svensson 1 eurobarometern 1 ekonomisk 1 växthuseffekten 1 subventioner 1 klimat 1 tung transport 1 låginblandning 1 andra generationens drivmedel 1 cellusugar™ 1 etylacetat 1 cellutreat™ 1 svd 1 island 1 luleå tekniska universitet 1 fores 1 teknik 1 utsläpp 1 global footprint network 1 Blågul kemi 1 syntetisk olja från kol 1 lena nordgren 1 acetaldehyd 1 längdskidåkare 1 expertis 1 sekab:s kemianläggning 1 pentoser 1 lena ek 1 öa 1 klimatförhandlingarna 1 cancer 1 cancerframkallande 1 gröna bilister 1 etanolfordon 1 hållbarhetskriterier 1 kemiprodukter 1 persontransport 1 energi 1 renewable fuel standard 1 sweco 1 motorteknik 1 celluapp® 1 diesel 1 etanolbränslen 1 kent johansson 1 klimatförändringarna 1 biologiskt 1 vad vi gör 1 frankrike 1 kväveoxider 1 hållbarhetskrav 1 drivmedelsbranschen 1 dieseleffekterna 1 resvanor 1 thermol 1 etanoldrift 1 skifferlager 1 klimatförändring 1 cellugas™ 1 cellulosateknik 1 klimatnytta 1 maplecroft 1 ccvi 1 miljöbilstrend 1 davy process technology 1 jordbruk 1 bioteknikexpert 1 jästart 1 e-technology 1 tunga transporter 1 food vs fuel 1 utmaningar 1 skidskytt 1 sekab biofuels & chemicals 1 beta renewables 1 teknisk kemi 1 wine & agro 1 etanolbilsförsäljningen 1 polska 1 bio-industrin 1 lignin 1 iarc 1 pål börjesson 1 råvaror 1 peak car 1 utsläppsfritt 1 domsjö utvecklingsområde 1 förnybara alternativ 1 utvecklingsprojekt 1 bioraffinadericentrum 1 jonas strömberg 1 järnväg 1 lena dahlman 1 reims 1 e10 1 who 1 danmark 1 svebio 1 gustav krantz 1 körkort 1 spannmålspriser 1 kemi 1 europaparlamentet 1 transportindustrin 1 kemiindustrins 1 earth overshoot day 1 regeringen 1 tunga transportfordon 1 bioraffinaderier 1 kemibranschen 1 örnsköldsviks allehanda 1 kemins år 1 godstransport 1 ny teknik 1 sverige 1 unesco 1 skifferoljasyntetisk olja från kol 1 celluapp™ 1 doha 1 peeking at peak oil 1 koldioxidneutrala 1 miljöbilsklassning 1 miljövänliga 1 vad vi har gjort 1 sockerrörsetanol 1 bangladesh 1 modern teknik 1 filippinerna 1 plast & kemiföretagen 1 livsmedel 1 överkonsumtion 1 tull 1 biodrivmedelsexpert 1 kemikaliedagarna 1 vinteretanol 1 pakistan 1 miljöbil 1 etanolbussar 1 anders fredriksson 1 sofia domeij 1 spannmålstillgång 1 hållbarhetsbesked 1 kommerskollegium 1 bioetanolproducenter 1 hälsa 1 viborg 1 demoanläggningen 1 expert answers 1 abengoa 1 förnybar energi 1 ingenjör 1 verifierat hållbar etanol 1 skifferolja 1 smörsyra 1 riksdag 1 climate change vulnerability index 1 scania sustainable solutions 1 skattebefrielse 1 tetra pak 1 kanada 1 kommersiell produktion 1 bio4energy 1 industral biotechnology expert 1 tillväxt 1 bioagra 1 miljöbilsdefinitioner 1 fossilfri 1 kina 1 mattias goldmann 1 kemins dag 1 fracking 1 fn 1 indien 1 davy 1 dupont 1 transportsystem 1 sveriges tekniska forskningsinstitut 1 dagens nyheter 1 naturtillgångar 1 högkvalitativ bioetanol 1 jordens ekologiska resurser 1 förnybara drivmedel 1 stockholm 1 bioraffinaderitekniker 1 cicero 1 göteborgs-posten 1 kemiindustrin 1 kjell aleklett 1 cefic 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Cellulosa baserad etanol – status!

Blogginlägg   •   2013-03-19 08:14 CET

Ibland när dagen fylls av blogglänkar, PM om politiska utspel, nya förslag till direktiv mm känns det skönt att luta sig tillbaka och fundera hur ser det ut i den verkliga världen? Låt mig ge dig en liten uppdatering på läget för celluosabaserad etanol som nu tar steget till kommersiell produktion.

Media-no-image

Kemiindustrins bidrag till klimatpåverkande utsläpp

Blogginlägg   •   2012-04-10 07:00 CEST

Vi på SEKAB ser att det finns en stor förbättringspotential i att använda förnybara råvaror istället för olja i kemiindustrin. Vi har nämnt det många gånger förr och det tål att upprepas – vi lever i ett samhälle som är uppbyggt av fossila råvaror.

Media-no-image

Blågul kemi ska ge grönare industri

Blogginlägg   •   2012-03-08 13:04 CET

Plast- och Kemiföretagen, där SEKAB är medlem, driver ett spännande projekt – BlåGul Kemi. Satsningen är en del i en nationell färdplan med målsättningen att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av fossil koldioxid alls år 2050.

Media-no-image

Fyra problem med vikande miljöbilstrend

Blogginlägg   •   2012-03-05 10:14 CET

I mängder av olika sammanhang nämns just nu riksdagens berömvärda målsättning – en fossilfri fordonsflotta i Sverige år 2030. Det är en fin och slagkraftig siffra, men målsättningen är tyvärr helt orealistisk utan nya styrmedel och en politik som är tydlig, kraftfull och teknikneutral.

Media-no-image

Etanol är det effektivaste biodrivmedlet vi har idag

Blogginlägg   •   2011-04-12 10:54 CEST

Etanol är utan jämförelse det största förnyelsebara alternativet till bensin och diesel, både i Sverige och i resten av världen. Det finns här och nu, det är högeffektivt i modifierade motorer och det har en bevisad klimatnytta. Ändå fortsätter missuppfattningar och rena felaktigheter om etanol som drivmedel att spridas.

Media-no-image

Transportsektorn orsak till ökade utsläpp av växthusgaser från trafiken

Blogginlägg   •   2011-03-22 11:59 CET

DN Motor har gjort en ingående granskning av Trafikverkets redovisning av utsläpp från vägtrafiken, Klimatbarometern, för att undersöka vad som egentligen ligger bakom de ökande utsläppen av växthusgaser. Trots samhällets insatser för att minska vägtrafikens påverkan på miljön fortsätter koldioxidhalterna i atmosfären att stiga. Sedan basåret 1990 har utsläppen ökat med 10 procent.

SEKAB medverkar i nationellt kunskapscentrum

SEKAB medverkar i nationellt kunskapscentrum

Blogginlägg   •   2011-02-17 13:31 CET

Vi på SEKAB deltar tillsammans med en rad andra aktörer inom förnybar energi i ett nystartat kunskapscentrum som kallas F3 efter de tre inledande f:en i fossile free fuels. Tanken med satsningen är till en del att hjälpa till och stödja olika forskningsprojekt, men även att ta fram material så att bland andra politiker kan fatta väl underbyggda beslut i dessa frågor.

Media-no-image

Naturgas hotar världens behov av förnybara bränslen

Blogginlägg   •   2010-12-15 13:23 CET

Den internationella energimyndigheten (IEA) har presenterat sin årliga analys av energiläget i världen. Analysen beskriver och söker bland annat besvara hur tillväxtekonomier som Kina och Indien påverkar det globala energilandskapet, vilken roll förnybara energikällor spelar och hur världens befolkning kan ta del av moderna energitjänster.

Media-no-image

Förnybara drivmedel nyckel till minskade utsläpp inom transportsektorn: EU-kommissionens forskningsgrupp rapporterar

Blogginlägg   •   2010-09-10 13:00 CEST

Fram till år 2020 ska växthusgasutsläppen inom EU minskas med minst 20 procent, det är ett av EU:s klimatmål. Samma år ska också 20 procent av EU:s energikonsumtion komma från förnybara källor och andelen biodrivmedel ska vara minst 10 procent. Till år 2050 ska en utsläppsreduktion på minst 80 procent vara uppnådd.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.