Skip to main content

Domstolar väljer bort auktoriserade tolkar

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 09:53 CET

Ekot rapporterar i dag om stor brist på auktoriserade tolkar. Men om svenska domstolar och myndigheter i högre grad använder sig av de auktoriserade och utbildade tolkar som redan finns kan fler asylsökande få möjligheten till en rättvis bedömning.

Sveriges Radios Ekoredaktion lyfter i dag problematiken med att det råder stor brist på auktoriserade tolkar och att detta kan innebära att asylsökande inte kan göra sig förstådda i en domstol. Domstolsverket har i en undersökning kommit fram till att endast 39 av de 65 domstolar som deltog ställer krav på att tolken ska vara auktoriserad. Enligt Ekot utfördes bara sex procent av Migrationsverkets 200 000 tolktimmar av en auktoriserad rättstolk. Domstolsverket anser att antalet auktoriserade tolkar behöver bli fler.

– Vi håller med om att det behövs fler auktoriserade tolkar, men en stor del av problemet skulle kunna lösas genom att domstolarna och myndigheterna i högre grad faktiskt använder de auktoriserade tolkar som redan finns, säger Elisabeth da Silva, affärsområdeschef för myndighetstolkning på Semantix.

Det finns närmare 6 000 aktiva tolkar i Sverige i dag, varav knappt 1 000 av dem är auktoriserade. Bara 200 är auktoriserade rättstolkar. Auktorisation finns i dagsläget på 39 språk. Dessvärre används inte de auktoriserade tolkarna av domstolarna och Migrationsverket i den utsträckning som är möjlig i dagsläget.

– Vi som är förmedlare av tolktjänster ser framförallt två skäl till den upplevda bristen på auktoriserade tolkar. För det första efterfrågar inte domstolarna auktoriserade tolkar. För det andra väger pris betydligt tyngre än kvalitet i många offentliga upphandlingar av tolktjänster. Många av Sveriges auktoriserade tolkar blir inte ens tillfrågade och andra väljs bort eftersom det anses vara för dyrt att anlita dem, säger Elisabeth da Silva.

För att öka antalet auktoriserade tolkar menar Semantix även att antalet platser på grundutbildningarna behöver bli fler. Dessutom måste rättstolkar kunna auktoriseras på fler språk än de som i dag är möjliga. Exempelvis går det inte att bli auktoriserad rättstolk på somaliska, trots att detta är ett av de vanligaste språken bland asylsökande.

Semantix är ett av Europas ledande företag inom kvalificerade kommunikations- och språktjänster. Semantix har 3 000 tolkar i sitt nätverk. Alla är auktoriserade, auktoriserade med specialkompetens eller utbildade.

Korta fakta om tolkar:
- Det finns cirka 6 000 aktiva tolkar i Sverige. 
- De finns följande steg: utbildade, auktoriserade och auktoriserade med specialistkompetens (rättstolk eller sjukvårdstolk).
- Kammarkollegiet utfärdar auktoriseringen.
- 969 tolkar är auktoriserade.
- Av dessa tolkar har 199 dessutom specialistkompetens som rättstolk och 124 som sjukvårdstolk.
- I nuläget kan man endast bli auktoriserad på 39 språk.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera