Skip to main content

”Tillväxten” minskar i svenska årsredovisningar

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2013 14:07 CEST

Vd:arna i de största bolagen på Stockholmsbörsen använde orden tillväxt och förvärv i betydligt mindre utsträckning i årsredovisningarna för 2012 jämfört med året innan. Generellt sett är de svenska vd:arna mer försiktiga i ordvalet jämfört med tidigare, visar en sammanställning av vd-orden i börsbolagens årsredovisningar i Sverige, Danmark, Finland och Norge, som språkföretaget Semantix har gjort.

– Vi märker en rejäl tillbakagång för samtliga konjunkturrelaterade ord under 2012 jämfört med 2011. Det skulle kunna spegla en ökad osäkerhet om vart konjunkturen är på väg, säger Anders Uddfors,
koncernchef på Semantix.

Även ordet öka minskar i de svenska årsredovisningarna, men det är alltjämt det vanligaste ordet i vd-orden. Förutom tillväxt, förvärv och öka minskar även ord som utveckla, mycket, hög, stark, efterfrågan och lönsamhet påtagligt.

I Sverige minskar användningen av samtliga konjunkturrelaterade ord jämfört med 2011. Årsredovisningarna i Danmark och Norge visar ett liknande mönster. Ändå är det vanligaste ordet i
Danmark stark och i Norge bra. De största förändringarna står de finska årsredovisningarna för där såväl ordet minska som ordet lönsamhet har ökat med flera hundra procent. Det vanligaste ordet i Finland är öka.

– De svenska vd:arna är genomgående mer benägna att krydda språket med starka konjunkturord än sina nordiska kollegor. Återhållsamheten i år, som slår igenom i alla länder, gör årsredovisningarna mer svårtolkade än tidigare år, säger Anders Uddfors.

 

Så här gjordes sammanställningen
Semantix har sammanställt och räknat samtliga ord i vd-orden i de största börsbolagens årsredovisningar för åren 2010–2012 i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Alla böjningsformer av vanligt förekommande innehållsord har slagits samman och det genomsnittliga antalet användande av
respektive ord per årsredovisning (ordsnitt) har tagits fram. Innehållsord är ord med egen, tydlig betydelse till skillnad från formord som används för att visa relationen mellan innehållsord. Exempel på formord är att, och och på.

I Danmark, Finland och Norge är många årsredovisningar endast skrivna på engelska och de har då översatts för att kunna jämföras med årsredovisningarna på svenska, danska, finska och norska. Antalet tillgängliga årsredovisningar varierar från land till land och från år till år och ligger
mellan 15 stycken i Norge för 2012 och 28 stycken i Sverige för samtliga år.

 

 

Semantix är Nordens ledande språkföretag, med tjänster inom översättning, skrivande, språkutbildning och tolkning. Företaget har ett nätverk med 7 000 översättare, tolkar och språkkonsulter knutna till sig och erbjuder språktjänster inom alla språk. Semantix har sex kontor i Sverige, två i Norge och fyra i Finland.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy