Skip to main content

Sensus och Röda Korset startar Rättighetscentrum i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 10:23 CET

"Vi vet av tidigare erfarenhet att det här arbetet kommer att ha stor betydelse för länet inom många områden. Det känns verkligen jätteroligt att få bryta mark i de här frågorna". säger Ylva Löwenborg, regionchef för Sensus Norra Norrland.

Arbetet vid Rättighetscentrum Västerbotten kommer att bedrivas både preventivt och reaktivt. Det förebyggande arbetet handlar om utbildning och informationsinsatser. En viktig del är också enskild rådgivning till personer som anser sig utsatta för diskriminering. Verksamheten har förvärvat medel från Ungdomsstyrelsen för 2011. Initialt söker Sensus en projektledare för att bemanna verksamheten med placering i Umeå.

Till utgångspunkt för arbetet finns de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna: etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, samt könsöverskridande identitet eller uttryck.

"Det känns mycket stimulerande att vi genom Rättighetscentrum i Västerbotten kommer att få möjligheten att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och väcka opinion i frågor om diskriminering och mångfald." säger Ylva Löwenborg, regionchef för Sensus Norra Norrland, hon tillägger:
"Arbete för mångfald mot diskriminering bidrar till att skapa en mer attraktiv livsmiljö och gynnar tillväxten i Västerbottens län."

Sensus arbetar fortlöpande med frågor om mångfald och mänskliga rättigheter. Några verktyg är: Mångfald och dialog, multireligiösa guider, samt utgivning av studiematerial inom temat. Sensus står också som huvudman till Fonden för mänskliga rättigheter. Verksamheten vid Rättighetscentrum i Västerbotten kommer att bygga mycket på samverkan med andra aktörer i länet. Sensus och Röda Korset kommer gemensamt att verka för en bred uppslutning kring de här mycket viktiga frågorna.

Kontaktperson: Ylva Löwenborg: 070-213 53 43, ylva.lowenborg@sensus.se
Sensus studieförbund, Sandviksgatan 35, 972 32 Luleå

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Bifogade filer

PDF-dokument