Skip to main content

Vad gör vi med barnen?

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 07:41 CEST

I samband med utställningen Olika vägar till samma mål anordnar Regionmuseet Kristianstad i samarbete med Sensus studieförbund en seminariedag på temat integration. Utställningen, som tidigare har visats på Globalen i Malmö, är gjord av sju ensamkommande ungdomar. Sju pojkar berättar om varför de lämnade sina hemländer, om flykten till Sverige och om de drömmar och framtidsplaner de har idag. 

Seminariedagen äger rum den 10 november kl. 10-15 på Regionmuseet Kristianstad. Den riktar sig till alla som berörs och låter sig beröras av invandrarfrågor, såväl yrkesmässigt som ideellt. 

På programmet finns bland annat en miniföreläsning av Syrienkännarna Inga-Lill och Samuel Rubensson. Vidare kommer en representant från Migrationsverket att berätta om vad som händer vid ankomsten till Sverige, representanter från olika flyktingförläggningar kommer att ge råd och tips och tidigare flyktingar kommer att berätta om sina vägar till integration. 

Syftet med dagen är att deltagarna ska få möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper kring flyktingars situation och integration. Hur ser det ut i idag och vad gör vi för att allt ska fungera på bästa sätt? Hur fungerar det i den egna kommunen? Vad är positivt, vad är negativt? Vad kan vi lära av varandra och hur kan vi gå vidare? 

Ett axplock ur programmet:


Din Bror 

Våldsförebyggande metod för pojkar i tonåren, mot våld, mobbing och utanförskap. Årets integrationsprojekt i Hässleholm 2013.

Fri: JA
Fri: JA är ett samarbetsprojekt med syfte att öka kunskapen om hur vi kan arbeta med mångkultur och öka integration. Denna kompetens skall förhoppningsvis leda till att förebygga såväl tvångsgifte som hedersrelaterat våld.

Situationen i Syrien
Syrienkännarna Inga-Lill och Samuel Rubenson ger oss lite bakgrund till situationen i dagens Syrien. Samuel Rubenson är professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet, Mellanösternforskare och expert i Mellanösterns kyrkor. Inga-Lill Rubenson är VD på Karavanen, researrangör och hon har lett resor i Syrien sedan 1999.

Hibo Hassan
Hibo Hassan är en ung tvåbarnsmamma från Djibouti/Somaliland. Hon brinner för invandringspolitik och integrationsfrågor. Med utgångspunkt i de egna upplevelserna delar hon med sig av sina erfarenheter. 

Ingegerd Thorell, Migrationsverket
Migrationsverket representeras av Ingegerd Thorell, verksam som teamledare i Kristianstad och ansvarig för det team som handlägger asylsökningar i närområdet.


Utställningen Olika vägar till samma mål visas på Regionmuseet Kristianstad den 2 november-16 december 2014.

Pressmöte
Vi berättar mer om seminariedagen Vad gör vi med barnen
Tid: 2 oktober kl. 14.00
Plats: Regionmuseet Kristianstad

Kontakt
Anna Ferrington, anna.ferrington@sensus.se, 0703-642731
Elisabeth Ekstam, elisabeth.ekstam@regionmuseet.se, 0763-094849


Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.