Skip to main content

Vad hände och händer med den arabiska våren – möt fyra unga demokratiaktivister från Egypten och Tunisien

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2012 14:34 CEST

Under perioden 15-30 september får Sverige besök av Doha Samir Mostafa Abdelgawad, Maryam Raafat och Mohamed Ismael Mahmoud från Egypten och Kacem Jlidi från Tunisen. De var alla aktiva under den arabiska våren. Lyssna på deras erfarenheter från protesterna och deras tankar om hur situationen ser ut idag.

Besöket är en del av Sensus demokratiprojekt "Den arabiska våren - ungas röster för demokrati och rättvisa". Syftet är bland annat att visa på vikten av engagemang för demokratiutveckling och om de ungas delaktighet i den demokratiseringsprocess som inleddes i Tunisien och Egypten.

- Vi vill ge dem chansen att berätta om kampen utifrån sina egna upplevelser. I en tid där många ungdomar i världen tappar intresset för politiskt deltagande visade många unga människor i Nordafrika och Mellanöstern ett starkt och aktivt politiskt deltagande, säger Yasin Ahmed, projektledare på Sensus studieförbund.

Doha, Maryam, Mohamed och Kacem kommer under sitt besök bland annat att besöka Malmö högskola, Stockholms och Umeås universitet samt Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Mötena är öppna för allmänheten.

Läs mer om seminarierna och ungdomarna på www.sensus.se/arabspring

Demokratiaktivisterna finns tillgängliga för intervjuer under besöket. Kontakta Yasin Ahmed, yasin.ahmed@sensus.se eller 073-0688840 för mer information eller för att beställa tid för ett möte med en eller flera av deltagarna.

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.