Svenska företag söker fler patent än någonsin

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2015 12:27 CET

Under oktober månad ansökte svenska företag om 1432 patent i Sverige och utlandet. Det är den högsta siffran sedan SEPAF började mäta 2007*. Långsiktiga index ökade med 6 procent till 126. Ansökningar av patent har legat stabilt sedan fem år, och senaste månadens ökning kan markera en långsiktig ökning och kan även vara ett tecken på en hållbar konjunkturuppgång.

Negativa trenden för designansökningar bruten

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2015 10:42 CEST

I Sepafs innovationsindex för maj 2015 kan vi se att den negativa utvecklingen av designansökningar har brutits. Efter en kraftig uppgång 2012 och 2013 minskade antal ansökningar under ett år.

Ökning av ansökningar i Korea

Nyheter   •   Maj 06, 2015 17:02 CEST

En ökning av inlämnade patent-, varumärkes- och designansökningar lämnades in under 2014 samtidigt som handläggningstiderna har minskat i Korea. Detta presenteras i KIPOs ”2014 Examination and Trial Performance Report and Plans for 2015″.

Över 210.000 patentansökningar lämnades in till KIPO (Korean Intellectual Property Office), vilket innebär att de hamnar på fjärde plats i världen. Omkring 150.000 varumärkesansökningar och 65.000 designansökningar lämnades in, vilka ger en sjunde respektive tredje plats i världen. Jämfört med 2013 har patentansökningar ökat med 2,8%, varumärken 1,7% och design 3,9%.

KIPO avser att ge högkvalitativ service i världsklass och har vidtagit åtgärder för att minska handläggningstiderna.

Sedan Korea anslöt sig till Haagsystemet i juli 2014, har 100 designansökningar lämnats in av koreanska företag och mer än 1000 designansökningar av utländska företag.

Ökningen av ansökningar är en bra indikation på ökad medvetenhet att skydda tillgångar med designskydd, speciellt efter tvisten mellan Samsung och Apple.

Kontaktperson youngmi.chung@groth.eu, tel 08-729 91 63.

Mer information om KIPO

En ökning av inlämnade patent-, varumärkes- och designansökningar lämnades in under 2014 samtidigt som handläggningstiderna har minskat i Korea. Detta presenteras i KIPOs ”2014 Examination and Trial Performance Report and Plans for 2015″.

Läs vidare »

Patentansökningar ökar kraftigt

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2015 11:59 CEST

Sepafs innovationsindex för mars 2015 visar en kraftig ökning av antalet sökta patent i Sverige. Totalt söktes 120 patent under mars varav 81 av svenska företag. Det är den högsta siffran sedan 5 år tillbaka. Även europeiska patent validerade i Sverige ligger på en rekordhög nivå, totalt 1040 varav 60 från svenska företag.

Sverige viktig marknad att söka varumärkesskydd i

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2015 07:41 CET

Ansökningar om varumärkesskydd fortsätter att öka även i februari-mätningen av Sepaf Innovation Index. Senaste 12-månadersperioden söktes 8 495 skydd i Sverige. Av svenska företag söktes 2 505 varumärkesskydd på andra marknader.

Morgondagens INNOVATIONSCHECK mer än gårdagens IP-CHECK - Innovationscheckar kommer att börja förmedlas från och med mars 2015

Nyheter   •   Mar 04, 2015 11:21 CET

Du som arbetar i ett litet eller medelstort företag och behöver hjälp med pågående eller nya innovationsprojekt, ansök om en Innovationscheck! Innovations-checkar täcker kostnader på upp till 100 000 SEK. Grundtanken är att de ska ge företag med tillväxtpotential möjlighet att utveckla sin innovationsförmåga genom att köpa kunskap.

Marocko tillåter validering av Europeiskt patent

Nyheter   •   Feb 18, 2015 13:17 CET

Genom att ett avtal har tecknats mellan Europeiska patentverket (EPO) och Moroccan Industrial and Commercial Property Office (OMPIC) kan man, mot en extra avgift, inkludera Marocko när man söker europeiskt patent, vilket görs genom en enda ansökan.

Swedish Government forms Innovation Council

Nyheter   •   Feb 11, 2015 11:26 CET

According to a recently published article in the Swedish business journal Veckans Affärer, the Swedish Minister for Enterprise and Innovation, Mikael Damberg, has promised the creation of an Innovation Council during the spring of 2015 which is to be headed by the Swedish Prime Minister. Mr. Damberg states that a Council of this kind has been the wish of the Prime Minister for a long time in order to emphasize the importance of innovation and to strengthen the global competitiveness of Swedish companies. The Innovation Council will comprise, apart from the Prime Minister and other selected ministers, people from the industry and academia.

According to Mr. Damberg, one of the key issues of the Council will be the apportionment of government venture capital (GVC) to companies of interest. He believes that there is room for improvement of the current GVC administration, as a large portion of the capital is not distributed at all or distributed at a too late stage. He emphasizes that GVC plays an important role, especially in the early stages of R&D, when private venture capitalists may hesitate whether or not to invest.

In my opinion, the initiative of forming an Innovation Council is highly promising. I believe that the support from the Council may be specifically beneficial for small to medium-sized R&D companies which often need a financial push for their progress, whether this results in investing in new equipment, hiring more staff, releasing new products on the market or establishing intellectual property rights.

It will be appreciated that Sweden is regarded as an extremely innovative country. The renowned, New York-based Bloomberg site for business and financial market news publishes each year a ranking list of the most innovative countries in the world based on factors such as the countries’ R&D intensity, manufacturing capability, productivity, researcher concentration, patent activity, etc. In the annual rankings of 2012-2015, Sweden has finished fifth, fifth, second, and sixth, respectively, thereby passing the examination magna cum laude. Nevertheless, it is of vital importance to ensure that Sweden’s enormous innovation potential results in new products, services and intellectual property rights, not only for the benefit of the companies involved, but also of the country’s economic prosperity. Therefore, I believe that the most important task of the Innovation Council is to create and develop strategies such that it may constitute this momentous bridge between innovative ideas and economic growth.

Author: Love Koci, European Patent Attorney, Awapatent AB

love.koci@awapatent.com

 

According to a recently published article in the Swedish business journal Veckans Affärer, the Swedish Minister for Enterprise and Innovation, Mikael Damberg, has promised the creation of an Innovation Council during the spring of 2015 which is to be headed by the Swedish Prime Minister.

Läs vidare »

Ansökningar av varumärkesskydd ökar med 43 procent

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2015 12:45 CET

Sepafs innovationsindex för december 2014 visar på en markant ökning av varumärkesansökningar med hela 43 procent för senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period året innan.

Varumärkesskydd fortsätter öka och designskydd minskar

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2014 11:35 CET

Under oktober ansökte svenska företag om 1210 patentskydd, 97 designskydd och 212 varumärkesskydd i Sverige och internationellt. Långsiktiga index visar stabil utveckling för ansökningar av patent- och varumärkesskydd.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • statistikansvarig
 • joanniln@uukpprkdrtxagrsshhtuslpetnv.swee il
 • 08-50102602

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • mavktsxz.lhvunyudbtferwyg@vegrtqotavh.iweubn
 • 070-833 93 13
 • 08-729 91 52

 • Presskontakt
 • Ordförande och ansvarig för etikfrågor
 • kryiiskhticnnaxd.wmwalgmlsnf@arpwaqtpazwteggntrn.cavomtl
 • 040-98 51 07

Om SEPAF

SEPAF | branschorganisationen som samlar svenska immaterialrättsföretag

SEPAF är branschorganisationen som samlar svenska immaterialrättsföretag. Syftet med SEPAF är att upprätthålla god etik och en hög yrkesskicklighet i branschen. Alla medlemmar tillämpar SEPAF:s allmänna uppdragsvillkor och vår etikkommitté är en garant för att så sker. Vi engagerar oss i utbildningsfrågor och opinionsbildning på området innovationsskydd. SEPAF publicerar även regelbundet statistik över ansökningar om patent, varumärkes- och designskydd, i Sverige och internationellt.

Adress