Skip to main content

Patentansökningarna har hämtat sig från lågkonjunkturen

Nyhet   •   Feb 13, 2013 13:00 CET

Sepaf Innovation Index för december: 115

Patent: 115 (-1) | Varumärke: 155 (-1) | Design: 105 (+1)

– Index är ganska stabilt över åren. Svackan efter lågkonjunkturen är i stort sett återhämtad. Ansökan om varumärken är ofta en fråga om positionering på marknaden, och den siffran förändras snabbast. Patent kräver större resurser för forskning och utveckling, och det tar längst tid innan de får genomslag i siffrorna. Tillsammans kan de ge en konjunkturindikator för det aktuella innovationsklimatet. Designindex rör sig snabbast men det handlar om relativt få ansökningar. Möjligheten att söka designskydd borde kunna utnyttjas mer av företagen, säger Peter Friedrichsen, Sverige Patentbyråers Förening.

Sepaf Innovation Index (SII) visar varje månad den senaste statistiken över ansökningar om skydd för patent, varumärke och design bland svenska företag. Siffrorna visar hur aktiva svenska företag är med att söka skydd, både i Sverige och internationellt.

Sepafs innovationsindex ger en helhetsbild som inte finns tillgänglig någon annanstans. Svenska företag arbetar i allt högre grad med immaterialrätt internationellt, därför är de internationella siffrorna mer relevanta om informationen ska spegla faktiska skeenden i svenskt näringsliv. Tanken med index är vara till hjälp för beslutsfattare och analytiker att snabbt kunna identifiera och förstå trender.

SI Index visar index för de senaste tolv månaderna och 3 mån visar index för de senaste tre månaderna och jämför med samma period från föregående år. Trend förtydligar tendensen för senaste tremånadersindex.

  • SI index: Sepaf Innovation Index mäter rullande 12 månader och har 2007 som basår.
  • 3 mån: Jämför de tre senaste månaderna med motsvarande period föregående år.
  • Trend: Tendensen för de senaste tre månadernas siffror jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Patent: Mäter de ansökningar som lämnats under Patent Cooperation Treaty (PCT) inom WIPO.
  • Varumärke: Ansökningar om varumärkesskydd, Community Trademark, under European Patent Convention (EPC) inom EU.
  • Design: Ansökningar om designregistrering, Registered Community Design, under European Patent Convention (EPC) inom EU.

World Intellectual Property Organization (WIPO) är ett samarbetsorgan inom FN för de flesta av världens patentverk och handlägger bland annat Patent Cooperation Treaty (PCT), en internationell samarbetskonvention med mer än 100 anslutna länder. WIPO arbetar för att harmonisera immaterialrättspraxis i hela världen och därmed effektivisera handläggningen av ansökningsärenden.

Inom Europa har patentansökningsförfarandet harmonierats med hjälp av European Patent Convention (EPC). 32 länder är anslutna till EPC och Sverige har varit med sedan 1978.

Har du frågor om Sepaf Innovation Index?
Peter Friedrichsen, SEPAF
08-505 657 00, peter.friedrichsen@bergenstrahle.se

Sepaf Innovation Index uppdaterades senast 2013-01-16

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy