Skip to main content

Taggar

Svenska företag söker fler patent än någonsin

Svenska företag söker fler patent än någonsin

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2015 12:27 CET

Under oktober månad ansökte svenska företag om 1432 patent i Sverige och utlandet. Det är den högsta siffran sedan SEPAF började mäta 2007*. Långsiktiga index ökade med 6 procent till 126. Ansökningar av patent har legat stabilt sedan fem år, och senaste månadens ökning kan markera en långsiktig ökning och kan även vara ett tecken på en hållbar konjunkturuppgång.

Negativa trenden för designansökningar bruten

Negativa trenden för designansökningar bruten

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2015 10:42 CEST

I Sepafs innovationsindex för maj 2015 kan vi se att den negativa utvecklingen av designansökningar har brutits. Efter en kraftig uppgång 2012 och 2013 minskade antal ansökningar under ett år.

Patentansökningar ökar kraftigt

Patentansökningar ökar kraftigt

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2015 11:59 CEST

Sepafs innovationsindex för mars 2015 visar en kraftig ökning av antalet sökta patent i Sverige. Totalt söktes 120 patent under mars varav 81 av svenska företag. Det är den högsta siffran sedan 5 år tillbaka. Även europeiska patent validerade i Sverige ligger på en rekordhög nivå, totalt 1040 varav 60 från svenska företag.

Sverige viktig marknad att söka varumärkesskydd i

Sverige viktig marknad att söka varumärkesskydd i

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2015 07:41 CET

Ansökningar om varumärkesskydd fortsätter att öka även i februari-mätningen av Sepaf Innovation Index. Senaste 12-månadersperioden söktes 8 495 skydd i Sverige. Av svenska företag söktes 2 505 varumärkesskydd på andra marknader.

Ansökningar av varumärkesskydd ökar med 43 procent

Ansökningar av varumärkesskydd ökar med 43 procent

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2015 12:45 CET

Sepafs innovationsindex för december 2014 visar på en markant ökning av varumärkesansökningar med hela 43 procent för senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period året innan.

Varumärkesskydd fortsätter öka och designskydd minskar

Varumärkesskydd fortsätter öka och designskydd minskar

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2014 11:35 CET

Under oktober ansökte svenska företag om 1210 patentskydd, 97 designskydd och 212 varumärkesskydd i Sverige och internationellt. Långsiktiga index visar stabil utveckling för ansökningar av patent- och varumärkesskydd.

SEPAF har inlett ett samarbete med Ung Företagsamhet

SEPAF har inlett ett samarbete med Ung Företagsamhet

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2014 10:27 CET

– Syftet med vårt samarbete är att uppmärksamma immaterialrättsliga frågor i Sverige, berättar Joakim Wihlsson, Bjerkéns Patentbyrå och talesperson för Sepaf. Vi vill dels ge gymnasieungdomar en allmän kännedom om vad immaterialrättsskydd innebär, dels att hos ungdomarna väcka ett intresse för en möjlig yrkeskarriär inom detta område.

Kristina Walls ny ordförande i Sepaf

Kristina Walls ny ordförande i Sepaf

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2014 14:38 CET

På Sepafs höstmöte i oktober valdes Kristina Walls, Awapatent, till ny ordförande. Hon efterträder Mats Lundberg från Groth, som tar över posten som marknadsansvarig.

Media no image

Intellectual Property (IP) strategies

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2014 13:39 CET

Most companies know the importance of developing and updating a business plan for their organisations. These companies even know the importance of IP. However, only a few companies have developed IP strategies and updated these strategies in line with their business plans.

Kraftig ökning av varumärkesskydd och stabil utveckling av patentansökningar

Kraftig ökning av varumärkesskydd och stabil utveckling av patentansökningar

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2014 08:31 CET

Under september ansökte svenska företag om 1022 patentskydd, 128 designskydd och 155 varumärkesskydd i Sverige och internationellt. Långsiktiga index visar stabil utveckling för patentskydd och varumärkesskydd. Ansökningar av varumärkesskydd har ökat med 26 procent senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period förra året.

Unitary patent - and then what?

Unitary patent - and then what?

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2014 12:12 CEST

After half a century of discussions it seems like a single patent for most of Europe will come true. The signatures are there and the first states have ratified the agreement. But then what, will it be as good as everybody hoped? Will it be less expensive?

Stabil innovationsutveckling hos svenska företag

Stabil innovationsutveckling hos svenska företag

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2014 10:30 CEST

Under augusti ansökte svenska företag om 865 patentskydd, 45 designskydd och 180 varumärkesskydd. Långsiktiga index visar på en positiv utveckling för alla tre skyddsområden.

Tydlig ökning av antalet patentansökningar

Tydlig ökning av antalet patentansökningar

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2014 09:07 CEST

Trenden för varumärkesskydd visar att ansökningarna ökat de senaste tre månaderna jämfört med förra året. Också långsiktigt, sett över de senaste fem åren, är trenden positiv.

Media no image

Svenska företags immaterialrättsaktivitet har ökat kraftigt senaste fem åren

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2014 17:31 CEST

”Ett tecken på gott företagsklimat med många nya produkter och tjänster, men att patentskydd ligger still är oroväckande.”

Stabil immaterialrättsaktivitet hos svenska företag

Stabil immaterialrättsaktivitet hos svenska företag

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2014 09:07 CEST

Svenska företags immaterialrättsaktivitet mätt i antal registrerade ansökningar av patent- och varumärkesskydd ligger stabilt kvar på en förhållandevis hög nivå. Efter en kraftig ökning över en längre tid, noteras nu en nedgång för ansökningar av designskydd.

Kraftig ökning av designskydd hos svenska företag

Kraftig ökning av designskydd hos svenska företag

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2014 12:03 CEST

Svenska företag är aktiva i att registrera patent-, design- och varumärkesskydd. Ansökningarna ligger stabilt på en hög nivå. Ansökningar om designskydd har ökat kraftigt det senaste året.

Media no image

Internationella patentansökningar allt viktigare för svenska förtag

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2014 17:40 CET

Svenska företags patentskyddsansökningar ökar men antalet sökta patentskydd i Sverige är på lägsta nivån sedan Sepaf innovationsindex startade 2007.

Fortsatt hög IP-aktivitet

Fortsatt hög IP-aktivitet

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2014 17:51 CET

Under 2013 registrerade svenska företag 11 882 internationella patentskydd, en ökning med drygt 230 sedan året innan. Däremot minskade registreringarna i Sverige från året innan med drygt 500 till 10 765, varav 1 110 från svenska företag.

Media no image

Ansökningar om skydd av varumärke och design ökar kraftigt, men Sverige som IP-marknad minskar i betydelse

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2013 07:00 CEST

”Kan vara indikation för ökad optimism hos svenska företag” || Svenska företag blir allt mer aktiva med att söka immaterialrättsskydd. Antalet ansökningar för varumärkes- och designskydd ökar och genomslaget syns nu även i långsiktigt index. Men intresset för att skydda sina IP-rätter i Sverige fortsätter minska. Det visar nya siffror från Sepaf Innovation Index (SII).

Media no image

Patentbyråerna får gott betyg i ny undersökning

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2013 17:14 CEST

Svenska IP- och patentbyråbranschen får gott betyg (5,49/7) i en attitydundersökning som genomförts på uppdrag av Sveriges Patentbyråers förening (Sepaf). Men behöver bli bättre på att marknadsföra sig själva. Det är undersökningsföretagen BrandEye som ställt frågor om hur patentbyråernas kunder ser på samarbetet med byråerna. Undersökningen bygger på 30 djupintervjuer och 200 enkätsvar.