Skip to main content

Allt fler ansöker om varumärkesskydd

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 14:00 CET

"Glädjande eftersom varumärkesansökningarna speglar en satsning på nya affärer."

Allt fler ansöker om varumärkes- och designskydd och företagen är fortsatt aktiva med att söka patent. Att skydda sin teknik enbart i Sverige blir allt mindre intressant för företagen. Det visar senaste novembersiffrorna från Sepaf Innovation Index.

Sepaf Innovation Index som tagits fram av Sepaf, Sveriges Patentbyråers Förening, visar den senaste statistiken vad gäller patentansökan bland företag i Sverige. Siffrorna visar hur aktiva svenska företag är att söka patent, design- och varumärkesskydd, både i Sverige och internationellt.

Statistiken visar att svenska företag är fortsatt aktiva att söka patent. Antalet svenska patentansökningar har ökat med 19 % sedan basåret 2007 (index=100). Sepaf Innovation Index för patent i november 2008 är 119 vilket är en ökning med 6 % jämfört med motsvarande månad föregående år. Men ansökningarna görs i allt större utsträckning internationellt. Index för patent som söks och valideras i Sverige ligger i november på 86 vilket är lägsta index sedan 2007 och bekräftar en stadig nedgång.

Trenden för varumärkesansökningar är positiv och har ökat med 6 % under perioden september-november 2009 jämfört med motsvarande period förra året. Designansökningarna har under motsvarande period ökat med 3 %.

– Vi kan inte vara säkra än, men det verkar som om den nedåtgående kurvan för design- och varumärkesansökningar nu har avstannat. Trenden är positiv, säger Peter Friedrichsen, VD, Bergenstråhle & Lindvall AB och företrädare för Sepaf. Det vore glädjande eftersom de ansökningarna oftast speglar en satsning på nya affärer.

De branscher som står för ojämförligt flest patentansökningar är IT/telekom (266) och life science (102) följt av mätteknik (62) och elektronik (39).  

Fakta om Sepaf Innovation Index
Sepaf Innovation Index, SII, är en ny barometer som visar hur aktiva svenska företag är att söka patent-, design- och varumärkesskydd, både i Sverige och internationellt. SII ger en helhetsbild som tidigare inte varit tillgänglig. Då svenska företag i allt högre grad arbetar med immaterialrätt internationellt är helhetsbilden mer relevant om man med informationen vill spegla faktiska skeenden i svenskt näringsliv. Avsikten är att det ska vara en hjälp för beslutsfattare och analytiker att snabbt kunna identifiera och förstå trender.
Index jämför de senaste 12 månaderna med basåret 2007. Trenden visar de senaste tre månaderna jämfört med samma månader ett år tidigare.
Hela det nya statistiska underlaget är tillgängligt på Sepafs hemsida: http://www.sepaf.se

Om Sepaf
Sveriges Patentbyråers förening, Sepaf, är en ideell organisation vars syfte är att främja patentbyråverksamhet i Sverige. Föreningens medlemmar är patentbyråer med hemvist i Sverige och som är verksamma inom immaterialrättens område.

För mer information
Peter Friedrichsen, vd Bergenstråhle & Lindvall AB, Telefon: 08-505 657 88, 070-55 66 761,
E-post: peter.friedrichsen@bergenstrahle.se

Pressbild Peter Friedrichsen:
http://bit.ly/ZA6zd

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy