Skip to main content

Ansökningar av varumärkesskydd ökar med 43 procent

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2015 12:45 CET

Sepafs innovationsindex för december 2014 visar på en markant ökning av varumärkesansökningar med hela 43 procent för senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period året innan. Ökningen av varumärkesskydd har noterats över senaste året, men inte så radikal ökning som nu. Under perioden minskade designskydd med 23 procent och patentskydd låg still.

Under december ansökte svenska företag om 1067 patentskydd, 139 designskydd och 326 varumärkesskydd i Sverige och internationellt. Långsiktiga index visar kraftig utveckling för ansökningar av varumärkesskydd.

Varje månad sammanställer Sveriges Patentbyråers förening (Sepaf) statistik över företags ansökningar av skydd för patent, varumärke och design. Siffrorna visar hur aktiva svenska företag är med att söka skydd i Sverige och internationellt. Statistiken visar även hur stor immaterialrättsaktiviteten i Sverige är totalt, både från svenska och utländska företag.

Om Sepaf Innovation Index, SII

Sepafs innovationsindex ger en helhetsbild som inte finns tillgänglig någon annanstans. Svenska företag arbetar i allt högre grad med immaterialrätt internationellt, därför är de internationella siffrorna mer relevanta om informationen ska spegla faktiska skeenden i svenskt näringsliv. Tanken med index är att vara till hjälp för beslutsfattare och analytiker att snabbt kunna identifiera och förstå trender.

SII visar index för de senaste tolv månaderna och 3 mån visar index för de senaste tre månaderna och jämför med samma period från föregående år. Trend förtydligar tendensen för senaste tre månaderna.

SI Index: Sepaf Innovation Index mäter rullande 12 månader och har 2007 som basår.

3 mån: Jämför antal ansökningar de tre senaste månaderna med motsvarande period föregående år.

Trend: Tendensen för de senaste tre månadernas ansökningar jämfört med motsvarande period föregående år.

Patent:Mäter de ansökningar som lämnats under Patent Cooperation Treaty (PCT) inom WIPO, respektive ansökningar direkt till EP, US och SE.
Varumärke:Ansökningar om varumärkesskydd, Community Trademark, som lämnats till Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) inom EU.
Design:Ansökningaromdesignregistrering, RegisteredCommunityDesign, somlämnatstill OfficeforHarmonizationintheInternalMarket (OHIM) inomEU.

World Intellectual Property Organization (WIPO) är ett samarbetsorgan inom FN för de flesta av världens patentverk och handlägger bland annat Patent Cooperation Treaty (PCT), en internationell samarbetskonvention med mer än 100 anslutna länder. WIPO arbetar för att harmonisera immaterialrättspraxis i hela världen och därmed effektivisera handläggningen av ansökningsärenden.

Inom Europa har patentansökningsförfarandet harmonierats med hjälp av European Patent Convention (EPC). 32 länder är anslutna till EPC och Sverige har varit med sedan 1978.

Länkar till underlaget:

Sepaf Innovationsindex avseende 2014/05 – alla rapporter (Zip):

http://bit.ly/sii_senaste_zip

GrafikochdataiGoogleDriveSpreadsheet: http://bit.ly/sepaf_innovation_google_spread

Senastenyheterna
http://www.mynewsdesk.com/se/sepaf/latest_news


Om Sepaf
Sveriges Patentbyråers förening, Sepaf, är en ideell organisation vars syfte är att främja patentbyråverksamhet i Sverige. Föreningens medlemmar är patentbyråer med hemvist i Sverige och som är verksamma inom immaterialrättens område.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.